Teller

maandag 20 oktober 2014

20102014

Morgen is het al weer de Zuidlaarder markt. het weer zit niet echt mee. Regen en harde windstoten, echt herfst dus.

zondag 19 oktober 2014

19102014

Onderstaande brief kreeg ik van Ceer die werd gestuurd aan mensen in het Westerkwartier die op dit moment hulp in de huishouding hebben.


Onderwerp: Wijzigingen in hulp bij het huishouden 1 per 2015
Contactpersoon: mevrouw C. Huizing
Leek, 15 oktober2014
Geachte heer, mevrouw,
De gemeenten Grootegast, Leek, Maram en Zuidhorn (het Westerkwartier) zijn van plan om vanaf 1 januari 2015 hulp bij het huishouden 1 gefaseerd af te schaffen. Deze keuze past in de Visie op het sociale domein in het Westerkwartier. We verwachten van alle inwoners in het Westerkwartier dat ze zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en zelfstandig hulp organiseren.
De gemeenteraden van het Westerkwartier moeten nog een besluit nemen over de wijze waarop hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2015 wordt georganiseerd. We verwachten dat dit in november 2014 gebeurt.
Waarom ontvangt u deze brief? U ontvangt deze brief omdat wij u willen informeren over ons voornemen om de hulp bij het huishouden 1 stop te zetten. Omdat u op dit moment gebruikmaakt van deze voorziening heeft deze beleidswijziging ook gevolgen voor uw persoonlijke situatie.
Wat gaat het nieuwe beleid betekenen?
Het is de bedoeling dat alle inwoners in het Westerkwartier die hulp nodig hebben bij het huishouden, dit zelf organiseren en/of financieren. Als u bij dit zelf organiseren en/of financiële problemen ervaart, kunt u dit met een Wmo-consulent van de gemeente bespreken. In dit gesprek komt aan de orde of u op hulp kunt rekenen binnen uw sociale netwerk (familie, vrienden, buren of andere mensen in uw directe omgeving). Als dit niet geval is, komt de mogelijkheid aan de orde om particuliere hulp in te kopen en de kosten die hier tegenover staan. Mocht u aangewezen zijn op het zelf inkopen van hulp en dit niet kunnen betalen, dan kunt u afhankelijk van uw inkomenssituatie gebruik maken van een compensatieregeling hulp bij het huishouden.
U kunt deze optie met uw Wmo-consulent bespreken. Wanneer gaan de wijzigingen in?
Het moment waarop van u wordt verwacht de hulp zelf te organiseren, is afhankelijk van uw indicatie:
Wanneer uw indicatie afloopt voor 1 januari 2015, betekent dit dat u de hulp vanaf 1 januari 2015 zelf moet organiseren. Wanneer uw indicatie afloopt voor 1 juli 2015, betekent dit dat u de hulp vanaf het einde van uw indicatie zelf moet organiseren. Wanneer uw indicatie afloopt na 1 juli 2015 dan zetten we uw indicatie stop per 1 juli 2015. Vanaf dat moment wordt van u verwacht de hulp zelf te organiseren. De einddatum van uw indicatie vindt u op de beschikking die u van ons bij de toekenning hebt gekregen.

zaterdag 18 oktober 2014

18102014

De Stichting Multifunctioneeel Centrum Noordbroek zegt dat de gemeente Menterwolde afspraken niet is nagekomen las ik vanmorgen in het DvhN ,,Dit ondanks dat we verschillende keren hebben gewezen op deadlines’’, zegt de afgetreden stichtingsvoorzitter Marc Hesp. Hij wijst de suggestie dat het opstappen van het bestuur een dreigement is om de gemeente tot spoed te manen van de hand. ,,Dat zou heel onbehoorlijk zijn. Het is ook geen dreigement. We zijn opgestapt omdat we de verantwoordelijkheid op deze manier niet kunnen en willen nemen.’’ Volgens het bestuur is een aantal zaken vijf dagen voor de officiële opening nog niet op orde. ,,Hierbij valt te denken aan verzekering, technische staat, brandveiligheid, ontruimingsinstallatie en -instructie en elektrotechnische inspectie’’, staat in een verklaring. Bovendien is het gebouw nog niet officieel aan de stichting overgedragen en ontbreken noodzakelijke vergunningen.
Verantwoordelijk wethouder Jan Batelaan zegt dat hij de hand in eigen boezem steekt waar het gaat om ‘de papierwinkel’. ,,Maar we staan als gemeente Menterwolde garant voor de veiligheid van de gebruikers van het gebouw. We hadden de papieren eerder op orde moeten hebben, maar soms nemen procedures meer tijd in beslag dan van tevoren bedacht.’’ De verhuizing van de Inspecteur Amerikaschool naar het nieuwe pand gaat gewoon door. Batelaan: ,,En er komt wel een openingsfeest.’’  Ook de ‘Wellness & Aging beurs’ die vandaag in het MFC gepland is, gaat door.

vrijdag 17 oktober 2014

17102014

Het nieuwe multifunctioneel centrum in Noordbroek wordt Woensdag om 10.30 uur officieel geopend. Daarna is er een cultureel programma. Dan wordt ook het lied gezongen dat leerlingen van de Inspecteur Amerikaschool met de Groninger chansonnier Roel van der Zee, musicus Eddie Loonstra, dichter Ronald
Ohlsen en leden van het Noordpoolorkest hebben ingestudeerd. De naam van het pand wordt rond 12.00 uur bekendgemaakt. Aansluitend kan iedereen het gebouw bekijken.

donderdag 16 oktober 2014

16102014

Ik wilde een filmpje hier op de beamer zetten, maar dat lukt niet meer. Of ik doe wat verkeerd, of er is iets verandert bij Blogspot. Kan natuurlijk wel de link geven: Opening NNTTM door F. Kor.

woensdag 15 oktober 2014

15102014

Enexis vervangt de bestaande kanaalkruising van kabels en leidingen in het Winschoterdiep. Deze werkzaamheden duren van 9 tot en met 24 oktober. In de week van 13-17 Oktober vindt een boring plaats onder het Winschoterdiep in Zuidbroek.
De werkzaamheden brengen verkeershinder met zich mee voor de volgende straten: Winschoterdiep, W.A. Scholtenweg, Achter de Wal en Couperusstraat. Het verkeer wordt middels borden omgeleid. Bij bepaalde werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet.
De bewoners krijgen ook nog persoonlijk bericht van Enexis.
Vragen? Bel dan met de klantenservice van Enexis, tel. (0900) 780870
De schuine buis die je op de foto ziet geleidt een boor die onder het Winschoterdiep door gaat en op de parkeerplaats naast de Meierhof weer boven de grond komt. Een muisklik op de foto, die ik kreeg van Jan,doet de foto vergroten.

dinsdag 14 oktober 2014

14102014

De locaties Meeden en Eekerpolder bij Scheemda worden meegenomen in het al vergevorderde onderzoek naar de milieueffecten van een grootschalige windenergiepark langs de N33 las ik in het DvhN vanmorgen. Dat heeft minister Henk Kamp gisteren in een brief laten weten aan de Tweede Kamer. Dit betekent dat de bouw van een windpark bij Meeden een stap dichterbij komt. De provincie verzocht de minister de locatie ten |Noorden van Meeden mee te nemen in het zogeheten mer-onderzoek.
Dat Kamp het gebied bij Meeden in procedure neemt, houdt in dat ons voorstel een serieuze kans krijgt’’, aldus gedeputeerde William Moorlag. Actiegroep Storm Meeden, gemeente Menterwolde, Dorpsbelangen van Scheemda en Westerlee, Stichting Oldambt windmolen vrij en Stichting Landschap Oldambt, vrezen dat naburige dorpen meer geluidsoverlast van turbines krijgen dan de provincie wil doen geloven.

maandag 13 oktober 2014

13102014

De kroeg is geopend, maar de kastelein is gaan lopen. Tot later vandaag.

zondag 12 oktober 2014

12102014

Op 27 September hing er een foto van een wespennest achter de toog in een nestkastje. Naar nu blijkt is het toch een bouwsel van Hoornaars. SiKo stuurde onderstaande foto..


zaterdag 11 oktober 2014

11102014

Gisteren is het treinmuseum in Zuidbroek geopend door Staatssecretaris Mansveld. Het NNTTM aan de Stationsstraat 5 in Zuidbroek is vanaf vandaag elke zaterdag en zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie op www.nnttm.nl.