Teller

donderdag 29 januari 2015

29012015

Vanavond weer een raadsvergadering. De agenda en de bijbehorende stukken zijn hier te bekijken en/of te downloaden.

woensdag 28 januari 2015

28012015

Kritisch Menterwolde wil dat er een commissie komt die de angstcultuur gaat onderzoeken die op het gemeentehuis zou heersen. Iedere partij moet een raadslid leveren voor die commissie, las ik in het DvhN vanmorgen.
Op de voorpagina van de krant het bericht, dat Revascom definitief kiest voor Assen en daar nu een Outletcentrum zal komen. Men had het oog jaren geleden op Zuidbroek laten vallen, maar de provincie ging dwars liggen, en stelde Winschoten voor. Nu komt het bij het TT-circuit.

dinsdag 27 januari 2015

27012015

Geen nieuws over Menterwolde in het DvhN, verbaast mij een beetje, maar kan de opening kort houden. Komt mij wel heel goed uit. Moet mu vlug gaan, tot later op de dag.

maandag 26 januari 2015

26012015

De komende raadsvergadering in Menterwolde heeft een agendapunt over een krantenartikel in het DvhN. Ben benieuwd hoe dit zal gaan verlopen. Ook ben ik benieuwd of het Saksisch Medisch Centrum er nog zal komen. Of meer eigenlijk waarom het toch niet zal doorgaan. Dan heb ik uit zeer betrouwbare bron vernomen, en als ik zeg uit zeer betrouwbare bron, dan bedoel ik ook zeer betrouwbare bron, dat Menterwolde een claim kan verwachten. Ik zie de vragende blikken aan de andere kant van de bar, van wie Appie, waarom, en wat gaat het ons als burger kosten? Dat zijn natuurlijk veel vragen, waar ik op dit moment geen tijd voor heb om die allemaal te beantwoorden, kom met regelmaat in het Golden Peerd, want wat je vandaag niet hoort, dat verneem je hier misschien morgen! ;)

zondag 25 januari 2015

25012015


Niet geraden deze keer. De fotograaf stond op de Nieuweweg in Zuidbroek en keek naar het Noorden waar men bij het Botjeszand komt als men rechtdoor gaat. Rechtsaf is dan de Drostenlaan.

zaterdag 24 januari 2015

24012015

Eerst maar eens het pad naar de deur van het Golden Peerd vrij maken van de sneeuw. Kan het ook achterwege laten, want vanmiddag loopt de temperatuur snel op, dan scheelt spierkracht. Zou dit al weer de laatste stuiptrekking van de winter zijn?

vrijdag 23 januari 2015

23012015

Het is vijf graden onder nul, bij de kachel is het lekker, maar de eerste minuten zal het wel koud zijn in de auto. Tot later.

donderdag 22 januari 2015

22012015

Anja liet gisteravond weten dat alle fracties meer tijd willen voor een debat over het artikel in het DvhN, waarover een interpellatiedebat werd aangevraagd. In de volgende raadsvergadering is het agendapunt 5. College komt volgende week met een verklaring, maar willen zelf ook een onderzoek, deelde zij mee aan de bar van het Golden Peerd. Een beetje de tijd nemen in dit geval lijkt mij niet verkeerd, het gaat immers wel ergens over, en men moet nooit onbeslagen ten ijs komen. Zeker niet waar het over personen gaat. De krant, in dit geval het DvhN, heeft een andere rol dan de gemeenteraad. Als het niet blijkt te kloppen wat er in de krant staat, kan natuurlijk, dan ligt een stap van H vd W, naar de rechter misschien voor de hand. Als je niet van de hoed en de rand weet, en wie weet dat, dan liggen speculaties voor de hand, daarom moet deze zaak niet te lang blijven sudderen, want dat is voor niemand goed. Niet voor de gemeente, maar ook niet voor de persoon in kwestie.

woensdag 21 januari 2015

21012015

Verzoek PvdA met ondersteuning van de meerderheid in de raad.


Muntendam, 20 januari 2015

Aan de voorzitter van de raad van Menterwolde en aan de voorzitter van de
agendacommissie van de gemeenten Menterwolde

Onderwerp: Verzoek tot interpellatie

Voorzitters van de Raad en Agendacommissie,
Bij deze dien ik, Gosse Huizenga, het verzoek in voor een extra
raadsvergadering van de raad.
Dit verzoek wordt mede ondersteund door de volgende partijen:
Menterwolde Gewoon, SP, Kritisch Menterwolde, Groen Links en uiteraard de
fractie PvdA.
Ik zal voor deze partijen in het eerste termijn de spreker zijn namens
bovenstaande partijen.
Het onderwerp van deze vergadering is het krantenartikel in het Dagblad van
het Noorden van 17 januari 2015 jongstleden.
Wij, de bovengenoemde fracties, maken ons grote zorgen over de inhoud van
voornoemd krantenartikel en hebben derhalve de volgende vragen:
1. Was u op de hoogte van de situatie zoals geschetst is in dit artikel?
2. Heeft er bij de sollicitatieprocedure van genoemde secretaris een
antecedentenonderzoek plaatsgevonden, heeft u referenties
ingewonnen?
3. Wat is uw reactie op dit artikel?
4. Bent u van plan om de zaak nader te onderzoek en zo ja op welke
termijn?
5. Geeft de inhoud van dit artikel aanleiding om de gemeentesecretaris
voorlopig op non actief te stellen?
6. Hoe reageert u op signalen dat medewerkers die jarenlang naar volle
tevredenheid van de gemeente Menterwolde, de burgers en de
medewerkers zelf, nu aangeven opgelucht te zijn ze nu bij de gemeente
Menterwolde weg zijn. Deze signalen dateren vanaf 2012.
Tot zover.

Ik heb inmiddels ook een verzoek ingediend bij de agendacommissie
Om dit verzoek officieel te maken zal ik deze mail schriftelijk sturen naar de
voorzitter

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie PvdA
Gosse Huizenga

dinsdag 20 januari 2015

20012015

Oh, ik had een tekst staan, zelf verzonnen, maar omdat die verzonnen was, misschien niet goed om aan de openbaarheid prijs te geven. Gewist dus. Het verstand komt voor de zonde zeg maar. Ook dat is Appie soms, wil daar geen gewoonte van maken, maar de dag in het Golden Peerd is weer begonnen! ;)