Teller

woensdag 1 april 2015

01042015

De deur van het slot, kom binnen, en vertel iets wat anderen en ik nog niet weten.

dinsdag 31 maart 2015

31032015

Het was weer ruig vannacht, ook nu waait het nog stevig, maar daarmee vertel ik niets nieuws. Heb ik ook niet vandaag, dus laat ik het hierbij.

maandag 30 maart 2015

30032015

Het stormt en regent, het lijkt wel herfst, maar de zomertijd is begonnen. Het kan alleen maar beter worden.

zondag 29 maart 2015

29032015Marlies had het goed. Het is de Sappemeersterweg, gefotografeerd richting Noordbroek.

zaterdag 28 maart 2015

28032015


Persbericht: Fractie PvdA Menterwolde omtrent opstappen Eduard van Zuijlen

Geachte lezer,


Naar aanleiding van alle commotie omtrent het vertrek van onze burgemeester Eduard van Zuijlen voelen wij toch de behoefte om een reactie te geven over datgene wat gebeurd is.

Afgelopen woensdagmiddag hebben wij via de mail de aankondiging gekregen dat de heer Van Zuijlen zijn ontslag heeft ingediend..

Gisteravond 26 maart 2015, voorafgaand aan de Raadsvergadering, is er een besloten bijeenkomst voor de Raad geweest. Hier werden zijn wij in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen, onze gevoelens te uiten en een reactie te geven. Dit hebben we uiteraard gedaan. Het college, heeft hun verklaring voorgelezen over het vertrek en daarmee was de kous af.

Na deze bijeenkomst hebben we een “reguliere” Raadsvergadering gehad. Wat wij als fractie verwacht hadden,is dat de verklaring van het college ook voorgelezen zou worden in de vergadering.Dit is niet gebeurd en we gingen gewoon van start met de agendapunten.

Vandaag, vrijdag, hebben we verschillende artikelen uit de media gelezen, waar Eduard van Zuijlen uit de school klapt.Hij beticht de Raad en het College van onbehoorlijk bestuur. Dit zijn nogal forse beschuldigingen en onze fractie herkent zich hier absoluut niet in.

De fractie van de P.v.d.A heeft altijd naar eer en geweten gehandeld. Onze keus om de mensen van Wedeka aan te nemen is goed onderbouwd en is door meerdere gemeenten ook aangenomen. Meneer van Zuijlen vind dit een overanderwoorde uitgave, waarbij wij onze vraagtekens gezet hebben hoe het financieel verantwoord was bij de andere gemeenten. De rekensom van dhr van Zuijlen was ons inziens duidelijk foutief.


Dat het in de Raad af en toe botst; daarin heeft ons inziens de heer van Zuijlen zelf een duidelijke rol gespeeld. Door bijvoorbeeld: fracties geen stemverklaring te laten doen (wat een wettelijk recht is van een Raadslid), zich in discussies te mengen hierin politieke uitspraken te doen en mensen het woord te ontnemen.
Wij als fractie hebben dit met dhr Van Zuijlen besproken..

Onze fractie is zich uiteraard bewust van de spanning die er is/was. Maar voor spanningen daar zijn meerdere personen bij betrokken en laten we hierover duidelijk zijn het is geen eenrichtingsverkeer.

Nu hebben wij op www.binnenlandsbestuur gelezen (hieronder geplaatst door Appie, service staat het Golden Peerd immers om bekend) dat ons college van onbehoorlijk bestuur beticht wordt Daar zijn we als fractie nogal van geschrokken.Eerst waren de problemen aan de raad toegedicht en plotseling nu aan het College.. Citaat van van Zuijlen: Maar ik kan wel zeggen dat er ambtelijke adviezen ter zijde worden gelegd, en er besluiten worden genomen die gewoon niet kunnen. Het gaat om algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zaken als zorgvuldigheid, transparantie en het maken van een goede afweging. Als inwoner van deze gemeente heft u recht op de waarheid.

Wij als fractie PvdA zullen dan ook zo transparant mogelijk te zijn, eerlijkheid betrachten en in deze kwestie willen wij de onderste steen boven halen.De PvdA neemt in deze verklaring dus afstand van de omschrijving die de heer Van Zuijlen heeft gedaan.

BURGEMEESTER MENTERWOLDE: HET WAS EEN WORSTELING

‘Het is mijn werk om behoorlijk bestuur te bevorderen’, zegt vertrekkend burgemeester Van Zuijlen. ‘En ik laat me door de raad niet vertellen dat ik mijn werk niet mag doen.’
‘Sinds de verkiezingen is het niets anders dan een worsteling met de raad’, licht Eduard van Zuijlen zijn opstappen als burgemeester van Menterwolde toe.

Opa

Tijdens het telefoongesprek met Eduard van Zuijlen is af en toe het vrolijke gebabbel van een jong kind op de achtergrond te horen. De opgestapte burgemeester zit thuis met zijn kleinkind. ‘Opa past even op.’ Want dat kan nu hij opgestapt is. Hij klinkt gedecideerd maar ook opgelucht. De kogel is door de kerk, de worsteling voorbij. Hij stopt ermee.

Vaste contracten

Sinds de verkiezingen vorig jaar was het al niet best in Menterwolde. Maar de bestuurlijke bom barst in december. De gemeenteraad neemt een motie aan waarin het college wordt opgedragen de tijdelijke contracten bij Sw-bedrijf Wedeka om te zetten in vaste contracten. Ook andere gemeenten die samenwerken in Wedeka doen dat. Van Zuijlen vindt het niet verantwoord, want de gemeente heeft daar het geld niet voor. Hij zegt de motie niet uit te zullen voeren. Maar zijn collega’s in het bestuur denken daar anders over. Ondanks het feit dat Van Zuijlen tegen is, wordt de motie uitgevoerd.

Willekeur en onverantwoord

‘Een motie met verstrekkende gevolgen voor mensen en financiën die werd aangenomen nadat een maand eerder de begroting was vastgesteld. Dat vond ik niet verantwoord. Bovendien was er in de motie sprake van willekeur. In een tijd dat veel mensen worden ontslagen, krijgt één bepaalde groep een vast contract. Daarbij is geen goede afweging gemaakt.’ Van Zuijlen schrijft de raad een lange brief waarin hij zijn ongenoegen kenbaar maakt. De raad neemt hem dat niet in dank af en komt met een motie van treurnis die de steun krijgt van een grote meerderheid.

Behoorlijk bestuur

‘Het is mijn werk om behoorlijk bestuur te bevorderen’, reageert Van Zuijlen op de motie. ‘En ik laat me door de raad niet vertellen dat ik mijn werk niet mag doen.’ Na de onrust in december hoopt de burgemeester dat de kruitdampen optrekken en er weer gewerkt kan worden. ‘Er zijn ten slotte ook goede jaren geweest’. Er is nog één raadsvergadering die voor wat betreft zijn positie rustig verloopt. Maar binnen het college loopt het niet goed.

Adviezen terzijde

‘Ik kan daar niet veel over zeggen, want het zijn zaken die binnen het college zijn gebeurd en als ik erover zou praten, zou ik zelf geen goed bestuurder zijn. Maar ik kan wel zeggen dat ambtelijke adviezen ter zijde worden gelegd en er besluiten worden genomen die gewoon niet kunnen. Het gaat om algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zaken als zorgvuldigheid, transparantie en het maken van een goede afweging. Maar wat ik ook inbreng, het werkt niet. Dus moet ik concluderen dat ik blijkbaar niet meer voldoende overtuigingskracht heb.’

Kritiek niet herkenbaar

Loco-burgemeester Jan Velthuis (Menterwolde Gewoon) neemt de taken van Van Zuijlen over. Alleen taken op het gebied van openbare orde en veiligheid zal Van Zuijlen zelf nog uitvoeren tot 14 april. Velthuis herkent zich niet in de kritiek van de vertrekkend burgemeester. En zijn collega’s uit het college ook niet, weet hij. ‘Er is eigenlijk maar één geval waarin we het ambtelijk advies niet hebben overgenomen en dat is de zaak over de vaste contracten bij het Sw-bedrijf, afgelopen december.’

Onverwacht

Onzorgvuldig in afwegingen, geen behoorlijk bestuur of gebrek aan transparantie, daar herkent Velthuis zich niet in. Ontbrak het dan aan steun binnen het college aan de burgemeester? ‘Dat kan ik niet zo bevestigen. Volgens mij zijn er de afgelopen drie maanden geen schokkende zaken gebeurd. Ik had niet het gevoel dat het mis ging.’ En dus kwam het vertrek van Van Zuijlen zeer onverwacht. 'We betreuren zijn besluit, maar respecteren het.' Een paar weken geleden is een onderzoek gestart naar de bestuurscultuur in de gemeente en zolang dat onderzoek loopt, wil Velthuis niets zeggen over de bestuurscultuur. Volgende week is een gesprek met fractievoorzitters, commissaris van de Koning en de gemeentesecretaris over een waarnemer.

House of Cards

Van Zuijlen zal tot 14 april niet vaak meer op het gemeentehuis zijn. ‘Afbouwen, opruimen, afscheid nemen, een leuke receptie en dat was het dan’. Gisteren was hij er nog wel om zijn besluit toe te lichten aan het personeel. ‘Ze waren totaal verrast’, aldus Van Zuijlen. ‘En ze reageerden aangeslagen.’ De conclusie dat in Menterwolde de burgemeester en de ambtenaren aan de ene kant en het college en de raad aan de andere kant staan, wil hij niet bevestigen. ‘Dat ga ik niet zeggen. Maar om met Frank Underwood uit House of Cards (populaire tv-serie over de slangenkuil van de Amerikaanse politiek – red) te spreken ‘you might very well think that.’

vrijdag 27 maart 2015

27032015

De wethouders van Menterwolde vonden de breuk niet nodig, maar respecteren het besluit van Eduard van Zuijlen om te stoppen als burgemeester las ik in het DvhN. Ook was er voorafgaand aan de raadsvergadering een besloten bijeenkomst van de raadsleden. De raad koos er niet voor daarna met een verklaring of officiële reactie naar buiten te komen. Verschillende raadsleden zeiden dat ook niet te kunnen, omdat de besloten bijeenkomst weinig verheldering had gebracht. Vooral het feit dat Van Zuijlen zo plotseling is opgestapt en dat hij het nodig vond zijn taken met onmiddellijke ingang neer te leggen stuit op onbegrip. Het wachten is op het rapport van de onderzoekscommissie naar de cultuur en de werksfeer op het gemeentehuis. Dat rapport wordt rond Pasen verwacht.
Gisteravond zei VB aan de bar dat het een en informele bijeenkomst van de raad was, die niet de artikel 25 status had van de gemeentewet, m.a.w geen geheimhoudingsplicht. Ik zou zeggen raadsleden kom er maar in, want enige toelichting kan geen kwaad.

donderdag 26 maart 2015

26032015Voor mij kwam het als een verrassing, bijna als een donderslag bij heldere hemel, niet helemaal zo erg, want dat heb ik eens letterlijk meegemaakt. Dan staat je hart even stil, maar dit zag ik niet aankomen. Ik dacht dat de BM het wel zou redden tot de herindeling. Verkeerd ingeschat dus. Kun je nu spreken van een rechte rug of juist van een zwakke rug? Ik nijg naar het laatste, want het zijn immers de gekozenen in dit land die de dienst uitmaken. Soms heb ik daar ook wel eens moeite mee, geef dat toe, maar dat is democratie. Een burgemeester solliciteert op de gemeente waar hij graag naar toe wil. En was dat niet waar Lantinga en Liemburg werden gewipt? Bezint eer gij begint, maar als je begint aan een klus met deze voorgeschiedenis, dan zou ik mij niet snel gewonnen geven. Er is echter een maar ....., zoals die er vaak is bij gekregen of genomen ontslag. De volledige reden en waarheid komt vaak later naar buiten. Maar, ja weer een maar, zolang dat niet bekend is, kan en wil ik er niet meer over zeggen.

woensdag 25 maart 2015

dinsdag 24 maart 2015

24032015

Het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum (NNTTM) in Zuidbroek besteedt komend weekeinde volop aandacht aan het Nationaal Modelspoorweekend. De modelspoorbaan in het gerenoveerde treinstation is beide dagen volop in bedrijf. Vrijwilligers van de Model Rail Groep Veendam voor rijdende treinen zijn in het stationsgebouw. Het museum is zaterdag en zondag open van
10.00 tot 17.00 uur.

maandag 23 maart 2015

23032015

De maandag is enkele minuten oud, de werkweek is begonnen, en het Golden Peerd is weer geopend.