Teller

woensdag 30 september 2015

30092015

Geen Menterwolmer nieuws in de krant vanmorgen. Ik heb ook geen nieuws, dus is het wachten op de eerste klant of die iets heeft te vertellen.

dinsdag 29 september 2015

29092015

Brassband Elad zoekt nieuwe leden. Geïnteresseerden, vanaf niveau A, die een koperblaasinstrument bespelen of goed uit de voeten kunnen met slagwerk, kunnen zaterdag 3 oktober terecht in de hervormde kerk in Meeden. Belangstellende moeten er wel een dag voor uittrekken, want de play-in begint om 10.00 uur en duurt tot zeker half negen ’s avonds. Elad werkt op deze dag samen met Geneva Instruments. Ze zijn aanwezig met een stand waar de deelnemers kunnen proefspelen en uitleg kunnen krijgen over dit relatief onbekende merk.

maandag 28 september 2015

28092015

Zelf niets gezien, maar deze zat in de mailbox die ik van Ceer kreeg. Eerlijk gezegd zie ik er niets bijzonders aan.

zondag 27 september 2015

27092015

De fotoquiz is nog op zomerreces, maar als er de komende week foto's gestuurd worden dan konden wij volgende week wel eens weer starten. De klant is koning, die bepaalt. Zijn er foto's, dan een quiz, geen foto's, ook geen quiz.

zaterdag 26 september 2015

26092015

De gemeenteraad wil eerder geinformeerd worden en niet het nieuws in de krant lezen, zoals dat met de eventuele komst van asielzoekers naar Zuidbroek het geval was. Dit las ik vanmorgen in het DvhN. Waar het lek zat dat is niet meer te achterhalen volgens wethouder Vos. Op dit moment is niet bekend of de opvang bij Van der Valk er zal komen. Loots van Menterwolde Gewoon vind dat Menterwolde al genoeg voor de kiezen heeft, en ziet de opvang liever niet komen. De VVD wees op een condensaatleiding die daar ligt, en Anja van Duren haalde de positieve kanten aan. Goed voor de werkgelegenheid en de ecoomie.

vrijdag 25 september 2015

25092015

De gemeenteraad wil snel een nieuwe naam voor de toekomstige gemeente las ik in het DvhN. GroenLinks, VVD, PvdA en CDA dienden daartoe gisteren tijdens de raadsvergadering een motie in. Volgens de partijen is het in het belang van de inwoners dat er zo snel mogelijk een nieuwe naam komt. Daardoor kunnen ze er vast aan wennen en kunnen ondernemers en lokale overheden bij bijvoorbeeld reclameen promotie-actviteiten inspelen op de naam. De indieners van de motie denken dat de betrokkenheid van de inwoners in de drie gemeenten daardoor ook versterkt wordt. Ze willen dat inwoners zelf namen mogen voorstellen. Een groep deskundigen moet daar een keuze uit maken en de definitieve naam kiezen. Het is de bedoeling dat voor 1 januari 2016 een stappenplan aan de drie raden wordt aangeboden, waarin bouwstenen staan voor het bedenken van een naam. De motie werd ondersteund door alle andere raadsleden en door het college van burgemeester en wethouders. In Hoogezand is eerder een dergelijke motie aangenomen.

Appie denkt: Een nieuwe naam bedenken? Waarom niet kiezen voor een bestaande naam die al een zekere landelijke bekendheid heeft. Maak een keuze tussen Slochteren of Hoogezand. Een naam waar Groningen in voorkomt kan ook, bijvoorbeeld Midden-Groningen of Centraal-Groningen, maar niet zoiets als Menterwolde, want in Drenthe weten ze nu nog niet waar dat wel niet mag zijn, laat staan in de rest van Nederland.

donderdag 24 september 2015

24092015

Medewerkers van de bibliotheken gaan donderdag 1 oktober naar zorgcentra in Menterwolde, Veendam en Pekela om voor te lezen aan senioren. Ze lezen allemaal het verhaal voor dat Marjan Berk speciaal voor de Internationale Dag van de Ouderen (1 oktober) heeft geschreven. Er wordt die dag om 9.30 uur voorgelezen in het A.G. Wildervanckhuis in Veendam, om 10.00 uur in Zonnehuis Gockingaheem in Noordbroek en om 10.00 uur in woonzorgcentrum Clockstede in Nieuwe Pekela.

woensdag 23 september 2015

23092015

De kroeg is open, benieuwd waar het vandaag aan de bar over zal gaan.

dinsdag 22 september 2015

22092015

Geen Menterwolmer nieuws in de krant, dus kan ik volstaan met de deur van het slot te doen. Ik heb wel een vraagje, hoe zit dat met de asielzoekers die bij Van der Valk zouden komen? Mij kwam ter ore dat er plaats wordt gemaakt in "chalets" voor 500 mensen, maar vind het apart dat er via de media niets meer wordt vernomen. Geruchten of gaan de plannen niet meer door?

maandag 21 september 2015

21092015

Ik las op de voorpagina van het DvhN dat een kwart van de automobilisten berichten leest o9p Facebook of Twitter tijdens het rijdenr. Dat levensgevaarlijke weggedrag moet via een nieuwe campagne de kop worden ingedrukt.
De kans op een ongeval is volgens verkeersminister Melanie Schultz minstens 25 keer groter als automobilisten achter het stuur naar hun mobieltje kijken. De verkeerscampagne ‘Aandacht op de weg’, die deze week start, herinnert mensen eraan dat ze hun telefoon op stil zetten vóór vertrek. ,,Als je 3 seconden op je mobieltje zit te kijken ben je ongeveer een voetbalveld verder”, vertelt de minister van Infrastructuur en Milieu. ,,Als er dan een incident plaatsvindt en je moet in de remmen, ben je altijd te laat. Met alle gevolgen van dien. Aan de andere kant snapt de bewindsvrouw dat mensen tegenwoordig erg gehecht zijn aan hun mobieltje. ,,Hij hoeft dus niet uit, maar zet al die piepjes even uit”, aldus Schultz. Bijna 9 op de 10 appers achter het stuur zien zelf ook wel in dat ze gevaarlijk bezig zijn, blijkt uit recent onderzoek van TNS NIPO. Tegelijkertijd geeft 42 procent van hen toe het moeilijk te vinden om tijdens een autorit de telefoon compleet te negeren, als ze merken dat er een berichtje binnenkomt. Een kwart zegt zelfs tijdens het besturen berichten op sociale media te lezen.

Appie denkt: Als jij jezelf in gevaar wil brengen geen probleem mee, maar op de weg speel je ook met levens van anderen. Zie alleen niet, hoe dat te voorkomen. Op snelheid kun je controleren, maar hoe controleer je dit gedrag en zet je dat om in hoge boetes of ontzegging van je rijbewijs? 

zondag 20 september 2015

zaterdag 19 september 2015

19092015

Was ik bijna vergeten de deur van het slot te doen. Zou een hoop willen vertellen, maar moet nu de deur uit. Tot later vandaag.

vrijdag 18 september 2015

18092015

"Het virtuele van de kroeg van Appie is er nu wel af", was de eerste opmerking gisteren naar aanleiding van de foto die ik bij de opening plaatste. De foto nam ik namelijk voor Van der Valk. Een opmerking met humor, maar ook een opmerking die mij ontroerde. Klant terug aan de toog, waar het thuis nooit meer zal zijn als voorheen. De tijd heelt alle wonden zegt men, maar de tijd heelt geen littekens.

donderdag 17 september 2015

17092015

Ik wilde in de auto stappen toen er plots een grote blauwe bus aan kwam rijden. Foto gemaakt en weer een opening van het Peerd gereed.

woensdag 16 september 2015

16092015

Ik las in de krant dat in navolging van Slochteren ook Menterwolde het onderhoud van speel- en sporttoestellen in de openbare ruimte wil uitbesteden. In Slochteren zijn buurten, dorpsverenigingen of de buurtbewoners zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van speeltoestellen. De gemeente staat op afstand, maar let er wel op dat toestellen veilig blijven. In Menterwolde zijn deze zomer elf afgekeurde speeltoestellen weggehaald.

dinsdag 15 september 2015

15092015

Liefhebbers hebben nog een weekend de kans om de wisselexpositie Speuren naar sporen van het Woldjerspoor in het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum in Zuidbroek te bezoeken. Komende zaterdag en zondag is de expositie voor het laatst te zien tussen 10 en 17 uur. In het laatste weekend van september staat het museum in het teken van een zogeheten modelspoorspektakel, weer een week later gevolgd door de expositie Paardenspoor.

maandag 14 september 2015

14092015

Ik kreeg een foto via  J.N. via de mail met de vraag wat hier aan de hand is. Op de achtergrond is Van der Valk te zien. Daar zag ik ook spullen van de BAM staan. Ook verderop aan de Botjesweg. Iets met een leiding controleren of vervangen misschien?

vrijdag 11 september 2015

11092015

De gemeente Menterwolde gaat hard op zoek naar externe fondsen die kunnen worden ingezet voor de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum (mfc) in Meeden las ik in het DvhN. Het centrum moet vanaf medio 2017 onderdak bieden aan het dorpshuis, een basisschool, een gymzaal en andere faciliteiten. De gemeente maakte vorige week bekend dat er 2 miljoen euro beschikbaar is voor de bouw van het nieuwe centrum. En geen cent meer, benadrukte wethouder Jan Velthuis gisteren in een vergadering van de raadscommissie over het onderwerp. Toch waarschuwden veel commissieleden voor een herhaling van Noordbroek. Daar vielen de kosten veel hoger uit dan gepland. Van fouten kun je leren en daarom is een van de eerste acties een excursie van Meedenaren en raadsleden naar mfc De Noordsuythoeve, stelde Velthuis voor. In het nieuwe mfc krijgen openbare basisschool De Mieden en christelijke basisschool Sjaloom een gezamenlijke nieuwe school. Hoe die samenwerking er inhoudelijk uit gaat zien, is een apart traject.
Ook las ik dat de Openbare basisschool De Mieden in Meeden de onderwijskwaliteit weer op orde heeft, volgens de onderwijsinspectie. Een fikse reorganisatie heeft haar vruchten afgeworpen.

donderdag 10 september 2015

10092015

Gisteren werd er al over gesproken aan de bar, vandaag in het DvhN. De Eurohal bij Van der Valk in Zuidbroek is in beeld voor tijdelijke noodopvang van maximaal vierhonderd vluchtelingen. Dat maakte de gemeente Menterwolde gisteren bekend. Gekeken wordt naar de mogelijkheden bij de sporthal en het omliggend terrein van de hal. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente benaderd voor noodopvang en medewerking voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc). Plannen voor het azc komen later aan de orde omdat burgemeester en wethouders nog afstemming zoeken met de partnergemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Het college laat weten constructief tegenover het verzoek van het COA te staan. En volgen nu gespreken, allereerst over noodopvang.

woensdag 9 september 2015

09092015

Ik las in het DhN op de voorpagina dat de kans bestaat dat er toch windmolens worden geplaatst bij Veendam en Wildervank. De provincie had de voorkeur voor een groot windpark bij Meeden, maar laat de keuze aan de minister. De provincie wil veel windmolens, maar weigert verantwoordelijkheid te nemen voor de keuze uit zes voorgedragen locaties en varianten bij de N33. Uit angst voor felle en aanhoudende protesten van inwoners had het nieuwe college van Gedeputeerde Staten de minister meer tijd gevraagd om op zoek te gaan naar minder omstreden plekken. ,,Die ruimte heeft de minister ons niet gegeven’’, zegt gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks). Volgens haar is nog vergeefs geprobeerd de pijn van de windmolens te verdelen over Veendam, Menterwolde en Oldambt. De gemeente Veendam wees de provincie op een onderzoek waaruit blijkt dat het minste aantal mensen hinder ondervindt als het windpark bij Meeden komt. Bestuurslid Lies Zondag van Tegenwind N33 snapt best dat Gedeputeerde Staten de ‘hete aardappel’ maar wat graag teruggeven aan de minister. ,,Maar wij betreuren dat het provinciebestuur niet definitief afstand neemt van grootschalige windenergie langs de N33.’’ Storm Meeden vreest dat de gedeputeerde de klus nu laat opknappen door Kamp en zelf haar handen in onschuld wast. ,,Dat gaat niet gebeuren’’, zegt woordvoerder Jan Hendriks. Tegenwind N33 en Storm Meeden vinden dat Homan zich had moeten uitspreken voor zonne-energie in plaats van windmolens. De onvrede over windmolen in de Eemshaven, Delfzijl-Zuid, bij de N33 en de Drentse Veenkoloniën neemt toe.

dinsdag 8 september 2015

08092013

Commissievergadering Donderdag 10 september, aanvang 20.00 uur, locatie raadzaal gemeentehuis Muntendam. Tijdens de vergadering komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Blauwdruk holding primair onderwijs Oost-Groningen
2. MFC Meeden

De vergadering kunt u live volgen op: http://webcast.nl/menterwolde/#!/overview
De agenda en bijbehorende stukken vindt op www.menterwolde.nl/raadsinfo
Voor burgers bestaat de gelegenheid het woord te voeren over de geagendeerde onderwerpen.

maandag 7 september 2015

07092015

Nog geen krant op de mat, kan daar ook niet op wachten. Hoorde wel via de radio dat het beter weer gaat worden deze week, dat is dan mooi meegenomen.

zondag 6 september 2015

06092015

De fotoquiz is op zomerreces, maar via de mail kreeg ik de speech binnen die Mieke Bos heeft uitgesproken op de afscheidsreceptie van voormalig wethouder Jan Batelaan.

Jan, familie, aanwezigen,


Vlak voor de laatste verkiezingen barstte bij de PvdA, na een jarenlange veenbrand, de bom.

De kiezer van Menterwolde was niet langer gecharmeerd van deze oude PvdA dus de stemmen gingen naar MG, KM en de SP.
En laten nu net al die opgestapte ruziemakende PvdA- ers zich over deze partijen hebben verspreidt.

Conclusie: De PvdA van vroeger zit er nog? Zelfs sterker dan ooit.
En daarmee is dus niets aan de cultuur in de Menterwolmer Politiek veranderd.

Als we het hebben over polarisatie in het openbaar bestuur is dit aan de ene kant goed, daar waar het gaat over de inhoudelijke politiek bestuurlijke keuzes.
Laat de verschillen maar duidelijk zijn, dat maakt de democratie transparant.

Aan de andere kant is er al jaren een buitenproportionele afrekencultuur in Menterwolde. Velen zijn hier het slachtoffer van geworden.
Deze doorgeschoten afrekencultuur verstoort daarmee al die jaren de politieke verhoudingen, kost wachtgeld en creëert direct ‘bestuurlijke wraak’.

Er heeft dit voorjaar wederom een oorlog plaatsgevonden.
Menterwolde was een compleet slagveld.

Dat moeten wij ons met z'n allen aantrekken.
En dan bedoel ik wij - de politiek.
Wij, als de vertegenwoordigers van de inwoners van Menterwolde.
Politiek actief zijn vraagt om bescheidenheid, om jezelf op het tweede plan zetten. Het gaat niet om jou - al is de verleiding groot om te denken dat dat wel zo is - het gaat om de zaak die je dient.
Het basisprincipe in het politieke handelen is het belang van de burger.
En dat klinkt heel logisch en u zult het daar vast wel mee eens zijn en ook concluderen dat u dat ook zo voelt.
Maar, we zijn niet voor niets politiek actief geworden.
We gelóven ergens in, we hebben allemaal onze eigen drive.
Politiek raakt.
We strijden ergens voor en we zijn er van overtuigd dat onze strijd de juiste is.

En daar zit de uitdaging. Zelf vinden dat je gelijk hebt, betekent niet dat je gelijk krijgt. Zoals Churchill al zei: Democratie is de noodzaak om af en toe te buigen voor de mening van anderen.
Democratie is nou eenmaal de macht van de meerderheid.
Er zit onlosmakelijk een belangrijke andere kant aan die constatering:
Democratie betekent dat de meerderheid de minderheid serieus neemt.
Macht is er om te delen.

De betrokkenheid in raad en college is hier echt bijzonder. Ziel en zaligheid. Maar daarmee meteen ook: het persoonlijke.
De zakelijkheid zou wel wat groter mogen zijn. Op inhoud strijden en op inhoud winnen en verliezen.
Zo stond jij erin Jan. Zo deed jij je werk. rustig zonder op de voorgrond te treden, gericht op de inhoud zonder de menselijkheid op welk punt dan ook uit het oog te verliezen.
Wat in Menterwolde opvalt is de rolverwarring, het ter discussie stellen van elkaars politieke en bestuurlijke rol. We zitten elkaar zo enorm op de huid, dat daarmee het grote plaatje en het grote doel: een prachtig, leefbaar en sterk menterwolde uit het oog verloren wordt.
Ik ben soms ronduit misselijk van de manier waarop de politiek elkaar soms aanspreekt hier. Het is de toon die de muziek maakt.
Als we er nou eens vanuit gaan dat de ambtenaren naar eer en geweten keihard hun best doen om het beste voor menterwolde voort te brengen, dat wethouders zich inzetten om het beleid binnen de door de raad gestelde kaders uit te voeren en daarbij de raad zo goed mogelijk informeren en meenemen,
Dat de raadsleden zich concentreren op de hoofdlijnen en hun rol vanuit het vertrouwen in het bestuur en in het belang van de Menterwolmers uitvoeren
,dat de burgemeester er is voor iedereen, als voorzitter van de raad, als voorzitter van het college en als burgervader, dan denk ík zomaar dat de beeldvorming over de politiek in menterwolde er snel anders uit gaat zien en dat de samenwerking een stuk plezieriger wordt.

Jan, wat hebben we veel voor elkaar gekregen in je eerste vier jaar wethouderschap Het centrum van Zuidbroek, het MFC in Noordbroek, de Hereweg in Meeden, het bijwerken van achterstallig wegenonderhoud daarbij bleven we op sociaal gebied tot de Nederlandse Top behoren. Dit alles deed de VVD natuurlijk niet alleen, maar in goede harmonie met de CDA en Groen Links.

Jan, met jou verliezen wij de beste wethouder van ons Menterwolde.
Ik heb hier voor jou bloemen, een kado van de VVD en een persoonlijk kado.

En dat persoonlijk kado....
Het kan niet missen.
Het is een slakje, gemaakt door een kunstenares uit Veendam. Elise Serno.

Samen met dit slakje overhandig ik jou de slakkengeheimen:

Beheersing - blijf onder alle omstandigheden rustig.
Traagheid - neem de tijd voor om goede beslissingen te nemen.
Veranderbaarheid - durf mee te bewegen.
Soberheid - wees snel en makkelijk tevreden.
Vredelievendheid - wees zachtaardig voor jezelf en anderen.
Geconcentreerdheid - blijf bij jezelf en je idealen.
Volharding - geef nooit op.

Profiteer in je verdere leven van deze wijsheden.
Jan......Het gaat je goed.

Appie denkt: Weinig mis mee toch? Heb inmiddels, dus niet bij geruchte, maar uit betrouwbare bron vernomen dat wethouder Matty Siersema demonstratief de zaal heeft verlaten toen Mieke Bos haar verhaal deed. Denk daar wel iets over, maar zeg er niets over. De toon is gezet voor het nieuwe politieke jaar in Menterwolde, maar ik wil de toon niet zetten aan de bar van het Golden Peerd. Dat laat ik graag aan de klanten over.


zaterdag 5 september 2015

05092014

Gisteren had Wim het er al over. Mieke Bos zou aan het zwartepieten zijn geweest op de afscheidsreceptie van oud-wethouder Batelaan. Bij geruchte heb ik vernomen dat wethouder Matty Siersema tijdens die speech de zaal heeft verlaten. Kan het mij bijna niet voorstellen, maar het is wel Menterwolde natuurlijk. Wie weet of dit klopt, en wat heeft Mieke dan gezegd? Mocht Mieke langs komen, ben heel benieuwd. Tekst mailen naar goldenpeerd@gmail.com is natuurlijk ook een optie.

vrijdag 4 september 2015

0409015

Menterwolde wil twee miljoen Euro investeren in Meeden las ik in het DvhN. Wanneer bewoners samen de schouders eronder zetten blijft de leefbaarheid in het dorp overeind. Meeden heeft twee scholen, de openbare basisschool De Mieden en christelijke basisschool Sjaloom. ,,Maar de laatste cijfers vertellen ons dat de krimp nog erger wordt dan al was voorzien’’, zegt Velthuis. Als we niets doen heeft Meeden over tien jaar geen enkele school meer.’’ Daarom zijn er plannen om de twee scholen onder te brengen onder één dak in een MFC.
Oud-wethouder Jan Batelaan (VVD) heeft gisteren met een receptie in De Heemtuin afscheid genomen van de gemeente. Batelaan stapte eind mei uit het college, omdat hij vond dat hij te weinig draagvlak had. Fractievoorzitter Mieke Bos van de VVD nam op de receptie de gelegenheid te baat om flink uit te halen naar het politieke klimaat in Menterwolde, waar ego’s volgens haar belangrijker zijn dan het belang van de bevolking. Batelaan is begonnen aan een studie Recht en Bestuur aan de RUG.

donderdag 3 september 2015

03092015

Gisteren in De Telegraaf, vandaag ligt het artikel op de bar van het Golden Peerd. Waar gaat het over? Over een bijeenkomst van Bentley en Rolls Royce eigenaren aan de Zuiderstraat in Noordbroek bij wijnhandel Jos Beeres.

woensdag 2 september 2015

02092015

Frekie bedankt, mooi dat het kon. Het regelmatige leven kan weer beginnen. Opstaan, DvhN bij de hand, en misschien er iets uit halen voor de opening om de discussie aan te zwengelen. Kan ook zijn om het over een andere boeg te gooien, de boeg van Frekie. Gewoon de deur van de kroeg van het slot, en kijken wat de klanten te berde brengen. Want verandering van spijs doet eten, en de klant blijft koning, zoals het hoort. We zien wel, de kroeg is open, kom binnen.