Teller

zaterdag 31 januari 2015

31012015

Op de ruwe beelden van RTV Noord waarmee ik vandaag het Golden Peerd open, zag ik een bijzonder moment. Beelden zeggen vaak meer dan woorden, maar is het ook altijd wat je denkt te zien?

vrijdag 30 januari 2015

30012015

Er komt een extern onderzoek naar de sfeer in de ambtelijke organisatie, dat is gisteravond besloten door de raad. Dat gaat natuurlijk weer geld kosten, maar de raad, althans een deel ervan liet gisteravond zien dat ze deze opdracht zelf niet aan zou kunnen, is mijn bescheiden mening. Raadslid Matty Siersema van Kritisch Menterwolde schoot uit haar slof, onder meer over de Ondernemingsraad. BM Van Zuijlen reageerde met: "Kom niet aan mijn mensen. Ben je gek geworden?" Daarvoor bood hij later excuses aan. Vind ik ook wel weer een beetje apart, excuses aanbieden omdat je een vraag stelt, waar je niet eens antwoord op hebt gekregen. Excuses werden wel geaccepteerd door Siersema, die bij mij toch een beetje de indruk achterliet dat ze nog wat oude rekeningen had te vereffenen. Mijn indruk, hoeft helemaal niet waar te zijn, maar ik mag in mijn eigen kroeg toch wel vertellen hoe het bij mij overkwam?

donderdag 29 januari 2015

29012015

Vanavond weer een raadsvergadering. De agenda en de bijbehorende stukken zijn hier te bekijken en/of te downloaden.

woensdag 28 januari 2015

28012015

Kritisch Menterwolde wil dat er een commissie komt die de angstcultuur gaat onderzoeken die op het gemeentehuis zou heersen. Iedere partij moet een raadslid leveren voor die commissie, las ik in het DvhN vanmorgen.
Op de voorpagina van de krant het bericht, dat Revascom definitief kiest voor Assen en daar nu een Outletcentrum zal komen. Men had het oog jaren geleden op Zuidbroek laten vallen, maar de provincie ging dwars liggen, en stelde Winschoten voor. Nu komt het bij het TT-circuit.

dinsdag 27 januari 2015

27012015

Geen nieuws over Menterwolde in het DvhN, verbaast mij een beetje, maar kan de opening kort houden. Komt mij wel heel goed uit. Moet mu vlug gaan, tot later op de dag.

maandag 26 januari 2015

26012015

De komende raadsvergadering in Menterwolde heeft een agendapunt over een krantenartikel in het DvhN. Ben benieuwd hoe dit zal gaan verlopen. Ook ben ik benieuwd of het Saksisch Medisch Centrum er nog zal komen. Of meer eigenlijk waarom het toch niet zal doorgaan. Dan heb ik uit zeer betrouwbare bron vernomen, en als ik zeg uit zeer betrouwbare bron, dan bedoel ik ook zeer betrouwbare bron, dat Menterwolde een claim kan verwachten. Ik zie de vragende blikken aan de andere kant van de bar, van wie Appie, waarom, en wat gaat het ons als burger kosten? Dat zijn natuurlijk veel vragen, waar ik op dit moment geen tijd voor heb om die allemaal te beantwoorden, kom met regelmaat in het Golden Peerd, want wat je vandaag niet hoort, dat verneem je hier misschien morgen! ;)

zondag 25 januari 2015

25012015


Niet geraden deze keer. De fotograaf stond op de Nieuweweg in Zuidbroek en keek naar het Noorden waar men bij het Botjeszand komt als men rechtdoor gaat. Rechtsaf is dan de Drostenlaan.

zaterdag 24 januari 2015

24012015

Eerst maar eens het pad naar de deur van het Golden Peerd vrij maken van de sneeuw. Kan het ook achterwege laten, want vanmiddag loopt de temperatuur snel op, dan scheelt spierkracht. Zou dit al weer de laatste stuiptrekking van de winter zijn?

vrijdag 23 januari 2015

23012015

Het is vijf graden onder nul, bij de kachel is het lekker, maar de eerste minuten zal het wel koud zijn in de auto. Tot later.

donderdag 22 januari 2015

22012015

Anja liet gisteravond weten dat alle fracties meer tijd willen voor een debat over het artikel in het DvhN, waarover een interpellatiedebat werd aangevraagd. In de volgende raadsvergadering is het agendapunt 5. College komt volgende week met een verklaring, maar willen zelf ook een onderzoek, deelde zij mee aan de bar van het Golden Peerd. Een beetje de tijd nemen in dit geval lijkt mij niet verkeerd, het gaat immers wel ergens over, en men moet nooit onbeslagen ten ijs komen. Zeker niet waar het over personen gaat. De krant, in dit geval het DvhN, heeft een andere rol dan de gemeenteraad. Als het niet blijkt te kloppen wat er in de krant staat, kan natuurlijk, dan ligt een stap van H vd W, naar de rechter misschien voor de hand. Als je niet van de hoed en de rand weet, en wie weet dat, dan liggen speculaties voor de hand, daarom moet deze zaak niet te lang blijven sudderen, want dat is voor niemand goed. Niet voor de gemeente, maar ook niet voor de persoon in kwestie.

woensdag 21 januari 2015

21012015

Verzoek PvdA met ondersteuning van de meerderheid in de raad.


Muntendam, 20 januari 2015

Aan de voorzitter van de raad van Menterwolde en aan de voorzitter van de
agendacommissie van de gemeenten Menterwolde

Onderwerp: Verzoek tot interpellatie

Voorzitters van de Raad en Agendacommissie,
Bij deze dien ik, Gosse Huizenga, het verzoek in voor een extra
raadsvergadering van de raad.
Dit verzoek wordt mede ondersteund door de volgende partijen:
Menterwolde Gewoon, SP, Kritisch Menterwolde, Groen Links en uiteraard de
fractie PvdA.
Ik zal voor deze partijen in het eerste termijn de spreker zijn namens
bovenstaande partijen.
Het onderwerp van deze vergadering is het krantenartikel in het Dagblad van
het Noorden van 17 januari 2015 jongstleden.
Wij, de bovengenoemde fracties, maken ons grote zorgen over de inhoud van
voornoemd krantenartikel en hebben derhalve de volgende vragen:
1. Was u op de hoogte van de situatie zoals geschetst is in dit artikel?
2. Heeft er bij de sollicitatieprocedure van genoemde secretaris een
antecedentenonderzoek plaatsgevonden, heeft u referenties
ingewonnen?
3. Wat is uw reactie op dit artikel?
4. Bent u van plan om de zaak nader te onderzoek en zo ja op welke
termijn?
5. Geeft de inhoud van dit artikel aanleiding om de gemeentesecretaris
voorlopig op non actief te stellen?
6. Hoe reageert u op signalen dat medewerkers die jarenlang naar volle
tevredenheid van de gemeente Menterwolde, de burgers en de
medewerkers zelf, nu aangeven opgelucht te zijn ze nu bij de gemeente
Menterwolde weg zijn. Deze signalen dateren vanaf 2012.
Tot zover.

Ik heb inmiddels ook een verzoek ingediend bij de agendacommissie
Om dit verzoek officieel te maken zal ik deze mail schriftelijk sturen naar de
voorzitter

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie PvdA
Gosse Huizenga

dinsdag 20 januari 2015

20012015

Oh, ik had een tekst staan, zelf verzonnen, maar omdat die verzonnen was, misschien niet goed om aan de openbaarheid prijs te geven. Gewist dus. Het verstand komt voor de zonde zeg maar. Ook dat is Appie soms, wil daar geen gewoonte van maken, maar de dag in het Golden Peerd is weer begonnen! ;)

maandag 19 januari 2015

19012015

Zoals velen doen, lees ik de zaterdagkrant vaak op de zondag. Nooit helemaal, maar nu kwam ik niet verder dan pagina vier gisteren. Natuurlijk hoor je wel eens wat, je weet dat er een hogere ambtenaar thuis zit, maar een artikel met deze kop in het DvhN verbaasde mij toch een beetje. Sensatiejournalistiek of zit er meer dan een kern van waarheid in het artikel? Wie het weet mag het zeggen, niet allemaal tegelijk!

zondag 18 januari 2015

18012015


GJ had het goed. Het is de boerderij Pastorieweg 5 in Noordbroek.

zaterdag 17 januari 2015

17012015

Weer veel te laat op bed, maar het is weekend, dus uitslapen is het devies. Wel eerst de deur van het slot doen, want de klant is Koning, en die beroepsgroep presteert het om voor dag en dauw aan de deur te staan rammelen. Boris maakt dan de hele buurt wakker, ook Appie en Siene, en dat laatste moest maar niet. :)

vrijdag 16 januari 2015

16012015

Weer te lang verbleven op het internet, vandaar dat ik nu pas op bed ga, maar niet zonder de deur van het Golden Peerd van het slot te doen. Laat op bed dus, maar andermaal een vroege opening. Hoe laat gaan de klanten naar bed? Op een "vast" tijdstip of is het iedere keer weer anders? Ben benieuwd!

donderdag 15 januari 2015

15012015

Wij zijn geopend, maar andermaal zonder veel tekst van de kroegbaas.

woensdag 14 januari 2015

14012015

Ik zou heel veel willen zeggen, maar dan wordt de opening te lang vandaag, dus zeg ik maar niets. Maak ik mij er makkelijk vanaf? Misschien wel, maar dat doen de meeste klanten aan de andere kant van de bar ook. ;)

dinsdag 13 januari 2015

13012015

Er komt een rijksdienst die verantwoordelijk wordt voor de aanpak en het voorkomen van schade door aardbevingen. Groningen en Den Haag overleggen nog over de exacte invulling. Bij de nieuwe organisatie zijn drie ministeries betrokken. Behalve Economische Zaken van Kamp zijn dat ook Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu. De nieuwe dienst gaat deels vanuit Groningen werken, deels vanuit Den Haag. Dat is de uitkomst van gesprekken tussen minister Kamp, de provincie Groningen en elf Groningse gemeenten.

maandag 12 januari 2015

12012015

Oei, al zo laat, dan vlug de deur openen, en dan in de auto. Tot later vandaag.

zondag 11 januari 2015

11012015


SiKo had het goed. Het is de N387 richting Slochteren, gezien vanaf een paar honderd meter na de afslag van de A7.

zaterdag 10 januari 2015

10012015

PvhN eist het vertrek van Minister Kamp zag ik op Twitter, dit naar aanleiding van een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat er aan zit te komen. Als de Partij van het Noorden echt iets met Groningen zou hebben, dan kon men beter maatregelen eisen voor het Noorden en Groningen in het bijzonder, is mijn mening. Wat schieten wij er mee op om een Minister naar huis te sturen die als een van de weinigen van het kabinet, hier de laatste tijd met enige regelmaat is geweest? Het Noorden heeft niets aan een vleugellam kabinet op dit moment, maar als je aan verkiezingskoorts lijdt, dan zie je dat natuurlijk niet zo helder. Dat snap ik wel, maar neem dan een asperientje en kruip een paar dagen onder de wol. Een andere mening, steek maar van wal waarde klanten van het Golden Peerd. Ik luister!

vrijdag 9 januari 2015

09012015

Geen fietsweer vandaag, de wind is inmiddels al behoorlijk aangewakkerd. Ik pak in ieder geval de auto.

donderdag 8 januari 2015

08012015

Het Golden Peerd is ook vandaag weer geopend, maar zonder zin of onzin van de uitbater.

woensdag 7 januari 2015

07012015

De drie gemeenteraden van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde komen op 27 Januari bijeen in het MFC Noordsuythoeve in Noordbroek waar men elkaar beter wil leren kennen, nu duidelijk is dat deze drie gemeenten zullen gaan fuseren. Men wil ook bespreken hoe de procedure verder zal gaan. Dat proces moet in 2018 afgerond zijn. Er wordt nog gezocht naar een naam voor de nieuwe gemeente, die 62.000 inwoners gaat tellen. Centraal Groningen of Centraal-Groningen, lijkt mij naast Groningen Stad geen verkeerde keuze, maar kijk er niet raar van op dat er andermaal voor een naam zal worden gekozen, die in de rest van het land net zoveel duidelijkheid geeft qua ligging en naamsbekendheid dan Menterwolde. :(

dinsdag 6 januari 2015

06012015

Wat verwachten de klanten van het Golden Peerd hoe het zal gaan in Menterwolde in het jaar 2015, en wat hopen jullie?

maandag 5 januari 2015

05012015

Gisteren hebben wij op afstand het negenjarig bestaan van het Golden Peerd gevierd. In die jaren is er heel wat gebeurd. Over een jaar, bij gezondheid en welzijn, meer daarover. Want het tienjarig jubileum is een mooi moment omdat te doen, en om een punt te zetten achter een mooie, doch roerige periode in het relatief korte bestaan van de gemeente Menterwolde. Nu weer over tot de orde van de dag:

Nieuwjaars Zweminstuif De Pinquin geslaagd!

Op 2 januari is zwemvereniging De Pinquin gestart met een 'warme' nieuwjaarsduik en zweminstuif in Zwembad Zuidbroek. Onder het genot van een duik in het water en drankje konden leden en andere belangstellenden elkaar een goed nieuwjaar wensen. Voor de jeugdige zwemmers waren verschillende attributen in het water. Natuurlijk konden er ook baantjes getrokken worden of een echte training afgewerkt worden. Veel belangstellenden gingen hun goede voornemens gelijk omzetten in daden!
'Het was een geslaagde en leuke activiteit die naar meer smaakt. We hopen dat veel mensen gaan zwemmen bij De Pinquin om actief te zijn en te bewegen. Iedereen is van harte welkom, aldus zwemtrainer Geert Rakers'.

Zwemvereniging De Pinquin kan in 2015 gebruik maken van het zwembad Zuidbroek in het Van der Valk complex. Eind vorig jaar is in de gemeenteraad besloten om ook in het komende jaar een bijdrage te verstrekken aan de exploitatie van het zwembad. Hierdoor kan De Pinquin, de zwemlessen en de andere gebruikers, zoals een duikvereniging blijven zwemmen in Zuidbroek. Daarnaast zal in 2015 De Pinquin met anderen en de gemeente kijken naar de mogelijkheden van toekomstig (nieuw) zwemwater in Menterwolde.

Natuurlijk zal De Pinquin ook in 2015 weer verschillende zwemwedstrijden gaan organiseren. Op zaterdag 14 maart zal voor de 19de keer de zogenaamde 1-uurs-estafette georganiseerd worden. Honderden zwemmers zullen dan in een estafette proberen een zo'n groot mogelijke afstand af te leggen in 1 uur. De inschrijving voor deze wedstrijd is reeds geopend.

zaterdag 3 januari 2015

03012015

Gisteren een filmpje van de nieuwjaarsduik in het Botjeszandgat, vandaag eentje van het carbidschieten op oudejaarsdag. Knallend het jaar uit, rillend het nieuwe jaar in, het kan allemaal in Menterwolde. Zelf bekijk ik beide dingen het liefst vanachter de toog op de beamer van het Golden Peerd. Wel zo warm en veilig.vrijdag 2 januari 2015