Teller

dinsdag 31 maart 2015

31032015

Het was weer ruig vannacht, ook nu waait het nog stevig, maar daarmee vertel ik niets nieuws. Heb ik ook niet vandaag, dus laat ik het hierbij.

maandag 30 maart 2015

30032015

Het stormt en regent, het lijkt wel herfst, maar de zomertijd is begonnen. Het kan alleen maar beter worden.

zondag 29 maart 2015

29032015Marlies had het goed. Het is de Sappemeersterweg, gefotografeerd richting Noordbroek.

zaterdag 28 maart 2015

28032015


Persbericht: Fractie PvdA Menterwolde omtrent opstappen Eduard van Zuijlen

Geachte lezer,


Naar aanleiding van alle commotie omtrent het vertrek van onze burgemeester Eduard van Zuijlen voelen wij toch de behoefte om een reactie te geven over datgene wat gebeurd is.

Afgelopen woensdagmiddag hebben wij via de mail de aankondiging gekregen dat de heer Van Zuijlen zijn ontslag heeft ingediend..

Gisteravond 26 maart 2015, voorafgaand aan de Raadsvergadering, is er een besloten bijeenkomst voor de Raad geweest. Hier werden zijn wij in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen, onze gevoelens te uiten en een reactie te geven. Dit hebben we uiteraard gedaan. Het college, heeft hun verklaring voorgelezen over het vertrek en daarmee was de kous af.

Na deze bijeenkomst hebben we een “reguliere” Raadsvergadering gehad. Wat wij als fractie verwacht hadden,is dat de verklaring van het college ook voorgelezen zou worden in de vergadering.Dit is niet gebeurd en we gingen gewoon van start met de agendapunten.

Vandaag, vrijdag, hebben we verschillende artikelen uit de media gelezen, waar Eduard van Zuijlen uit de school klapt.Hij beticht de Raad en het College van onbehoorlijk bestuur. Dit zijn nogal forse beschuldigingen en onze fractie herkent zich hier absoluut niet in.

De fractie van de P.v.d.A heeft altijd naar eer en geweten gehandeld. Onze keus om de mensen van Wedeka aan te nemen is goed onderbouwd en is door meerdere gemeenten ook aangenomen. Meneer van Zuijlen vind dit een overanderwoorde uitgave, waarbij wij onze vraagtekens gezet hebben hoe het financieel verantwoord was bij de andere gemeenten. De rekensom van dhr van Zuijlen was ons inziens duidelijk foutief.


Dat het in de Raad af en toe botst; daarin heeft ons inziens de heer van Zuijlen zelf een duidelijke rol gespeeld. Door bijvoorbeeld: fracties geen stemverklaring te laten doen (wat een wettelijk recht is van een Raadslid), zich in discussies te mengen hierin politieke uitspraken te doen en mensen het woord te ontnemen.
Wij als fractie hebben dit met dhr Van Zuijlen besproken..

Onze fractie is zich uiteraard bewust van de spanning die er is/was. Maar voor spanningen daar zijn meerdere personen bij betrokken en laten we hierover duidelijk zijn het is geen eenrichtingsverkeer.

Nu hebben wij op www.binnenlandsbestuur gelezen (hieronder geplaatst door Appie, service staat het Golden Peerd immers om bekend) dat ons college van onbehoorlijk bestuur beticht wordt Daar zijn we als fractie nogal van geschrokken.Eerst waren de problemen aan de raad toegedicht en plotseling nu aan het College.. Citaat van van Zuijlen: Maar ik kan wel zeggen dat er ambtelijke adviezen ter zijde worden gelegd, en er besluiten worden genomen die gewoon niet kunnen. Het gaat om algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zaken als zorgvuldigheid, transparantie en het maken van een goede afweging. Als inwoner van deze gemeente heft u recht op de waarheid.

Wij als fractie PvdA zullen dan ook zo transparant mogelijk te zijn, eerlijkheid betrachten en in deze kwestie willen wij de onderste steen boven halen.De PvdA neemt in deze verklaring dus afstand van de omschrijving die de heer Van Zuijlen heeft gedaan.

BURGEMEESTER MENTERWOLDE: HET WAS EEN WORSTELING

‘Het is mijn werk om behoorlijk bestuur te bevorderen’, zegt vertrekkend burgemeester Van Zuijlen. ‘En ik laat me door de raad niet vertellen dat ik mijn werk niet mag doen.’
‘Sinds de verkiezingen is het niets anders dan een worsteling met de raad’, licht Eduard van Zuijlen zijn opstappen als burgemeester van Menterwolde toe.

Opa

Tijdens het telefoongesprek met Eduard van Zuijlen is af en toe het vrolijke gebabbel van een jong kind op de achtergrond te horen. De opgestapte burgemeester zit thuis met zijn kleinkind. ‘Opa past even op.’ Want dat kan nu hij opgestapt is. Hij klinkt gedecideerd maar ook opgelucht. De kogel is door de kerk, de worsteling voorbij. Hij stopt ermee.

Vaste contracten

Sinds de verkiezingen vorig jaar was het al niet best in Menterwolde. Maar de bestuurlijke bom barst in december. De gemeenteraad neemt een motie aan waarin het college wordt opgedragen de tijdelijke contracten bij Sw-bedrijf Wedeka om te zetten in vaste contracten. Ook andere gemeenten die samenwerken in Wedeka doen dat. Van Zuijlen vindt het niet verantwoord, want de gemeente heeft daar het geld niet voor. Hij zegt de motie niet uit te zullen voeren. Maar zijn collega’s in het bestuur denken daar anders over. Ondanks het feit dat Van Zuijlen tegen is, wordt de motie uitgevoerd.

Willekeur en onverantwoord

‘Een motie met verstrekkende gevolgen voor mensen en financiën die werd aangenomen nadat een maand eerder de begroting was vastgesteld. Dat vond ik niet verantwoord. Bovendien was er in de motie sprake van willekeur. In een tijd dat veel mensen worden ontslagen, krijgt één bepaalde groep een vast contract. Daarbij is geen goede afweging gemaakt.’ Van Zuijlen schrijft de raad een lange brief waarin hij zijn ongenoegen kenbaar maakt. De raad neemt hem dat niet in dank af en komt met een motie van treurnis die de steun krijgt van een grote meerderheid.

Behoorlijk bestuur

‘Het is mijn werk om behoorlijk bestuur te bevorderen’, reageert Van Zuijlen op de motie. ‘En ik laat me door de raad niet vertellen dat ik mijn werk niet mag doen.’ Na de onrust in december hoopt de burgemeester dat de kruitdampen optrekken en er weer gewerkt kan worden. ‘Er zijn ten slotte ook goede jaren geweest’. Er is nog één raadsvergadering die voor wat betreft zijn positie rustig verloopt. Maar binnen het college loopt het niet goed.

Adviezen terzijde

‘Ik kan daar niet veel over zeggen, want het zijn zaken die binnen het college zijn gebeurd en als ik erover zou praten, zou ik zelf geen goed bestuurder zijn. Maar ik kan wel zeggen dat ambtelijke adviezen ter zijde worden gelegd en er besluiten worden genomen die gewoon niet kunnen. Het gaat om algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zaken als zorgvuldigheid, transparantie en het maken van een goede afweging. Maar wat ik ook inbreng, het werkt niet. Dus moet ik concluderen dat ik blijkbaar niet meer voldoende overtuigingskracht heb.’

Kritiek niet herkenbaar

Loco-burgemeester Jan Velthuis (Menterwolde Gewoon) neemt de taken van Van Zuijlen over. Alleen taken op het gebied van openbare orde en veiligheid zal Van Zuijlen zelf nog uitvoeren tot 14 april. Velthuis herkent zich niet in de kritiek van de vertrekkend burgemeester. En zijn collega’s uit het college ook niet, weet hij. ‘Er is eigenlijk maar één geval waarin we het ambtelijk advies niet hebben overgenomen en dat is de zaak over de vaste contracten bij het Sw-bedrijf, afgelopen december.’

Onverwacht

Onzorgvuldig in afwegingen, geen behoorlijk bestuur of gebrek aan transparantie, daar herkent Velthuis zich niet in. Ontbrak het dan aan steun binnen het college aan de burgemeester? ‘Dat kan ik niet zo bevestigen. Volgens mij zijn er de afgelopen drie maanden geen schokkende zaken gebeurd. Ik had niet het gevoel dat het mis ging.’ En dus kwam het vertrek van Van Zuijlen zeer onverwacht. 'We betreuren zijn besluit, maar respecteren het.' Een paar weken geleden is een onderzoek gestart naar de bestuurscultuur in de gemeente en zolang dat onderzoek loopt, wil Velthuis niets zeggen over de bestuurscultuur. Volgende week is een gesprek met fractievoorzitters, commissaris van de Koning en de gemeentesecretaris over een waarnemer.

House of Cards

Van Zuijlen zal tot 14 april niet vaak meer op het gemeentehuis zijn. ‘Afbouwen, opruimen, afscheid nemen, een leuke receptie en dat was het dan’. Gisteren was hij er nog wel om zijn besluit toe te lichten aan het personeel. ‘Ze waren totaal verrast’, aldus Van Zuijlen. ‘En ze reageerden aangeslagen.’ De conclusie dat in Menterwolde de burgemeester en de ambtenaren aan de ene kant en het college en de raad aan de andere kant staan, wil hij niet bevestigen. ‘Dat ga ik niet zeggen. Maar om met Frank Underwood uit House of Cards (populaire tv-serie over de slangenkuil van de Amerikaanse politiek – red) te spreken ‘you might very well think that.’

vrijdag 27 maart 2015

27032015

De wethouders van Menterwolde vonden de breuk niet nodig, maar respecteren het besluit van Eduard van Zuijlen om te stoppen als burgemeester las ik in het DvhN. Ook was er voorafgaand aan de raadsvergadering een besloten bijeenkomst van de raadsleden. De raad koos er niet voor daarna met een verklaring of officiële reactie naar buiten te komen. Verschillende raadsleden zeiden dat ook niet te kunnen, omdat de besloten bijeenkomst weinig verheldering had gebracht. Vooral het feit dat Van Zuijlen zo plotseling is opgestapt en dat hij het nodig vond zijn taken met onmiddellijke ingang neer te leggen stuit op onbegrip. Het wachten is op het rapport van de onderzoekscommissie naar de cultuur en de werksfeer op het gemeentehuis. Dat rapport wordt rond Pasen verwacht.
Gisteravond zei VB aan de bar dat het een en informele bijeenkomst van de raad was, die niet de artikel 25 status had van de gemeentewet, m.a.w geen geheimhoudingsplicht. Ik zou zeggen raadsleden kom er maar in, want enige toelichting kan geen kwaad.

donderdag 26 maart 2015

26032015Voor mij kwam het als een verrassing, bijna als een donderslag bij heldere hemel, niet helemaal zo erg, want dat heb ik eens letterlijk meegemaakt. Dan staat je hart even stil, maar dit zag ik niet aankomen. Ik dacht dat de BM het wel zou redden tot de herindeling. Verkeerd ingeschat dus. Kun je nu spreken van een rechte rug of juist van een zwakke rug? Ik nijg naar het laatste, want het zijn immers de gekozenen in dit land die de dienst uitmaken. Soms heb ik daar ook wel eens moeite mee, geef dat toe, maar dat is democratie. Een burgemeester solliciteert op de gemeente waar hij graag naar toe wil. En was dat niet waar Lantinga en Liemburg werden gewipt? Bezint eer gij begint, maar als je begint aan een klus met deze voorgeschiedenis, dan zou ik mij niet snel gewonnen geven. Er is echter een maar ....., zoals die er vaak is bij gekregen of genomen ontslag. De volledige reden en waarheid komt vaak later naar buiten. Maar, ja weer een maar, zolang dat niet bekend is, kan en wil ik er niet meer over zeggen.

woensdag 25 maart 2015

dinsdag 24 maart 2015

24032015

Het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum (NNTTM) in Zuidbroek besteedt komend weekeinde volop aandacht aan het Nationaal Modelspoorweekend. De modelspoorbaan in het gerenoveerde treinstation is beide dagen volop in bedrijf. Vrijwilligers van de Model Rail Groep Veendam voor rijdende treinen zijn in het stationsgebouw. Het museum is zaterdag en zondag open van
10.00 tot 17.00 uur.

maandag 23 maart 2015

23032015

De maandag is enkele minuten oud, de werkweek is begonnen, en het Golden Peerd is weer geopend.

zondag 22 maart 2015

22032015Jan had het goed. Op de foto de achterkant van pand Wolda in Zuidbroek en de klapbrug over het Muntendammerdiep.

zaterdag 21 maart 2015

21032015

Koud en een beetje nat buiten, dus is het binnen zo slecht nog niet. Kom binnen, en maak van je hart geen moordkuil.

vrijdag 20 maart 2015

20032015

Rond 9.30 uur schuift de maan voor de zon. Ruim een uur later, om 10.37 uur, is de verduistering maximaal ongeveer tachtig procent, waarna de zon weer langzaam in haar geheel tevoorschijn komt. Iets voor twaalf is de zonsverduistering voorbij, maar of wij het kunnen zien is de vraag. Momenteel is er nog teveel bewolking.

donderdag 19 maart 2015

19032015

Bij het wakker worden meteen de TV aangezet en gekeken op RTV Noord hoe de uitslag is geworden in onze provincie. Een beetje verrassend, althans voor mij. Mijn voorspelling van gisteren, daarachter het werkelijke zetelaantal.

PvdA 7 6
VVD 4 4
SP 7 8
CDA 6 5
D66 5 4
PVV 5 3
CU 3 4
GL 2 3
PvdD 1 2
Groninger Belang 3 3

En een zetel voor de PvhN maakt 43 in totaal.

woensdag 18 maart 2015

18032015

PvdA 12
VVD 6
SP 6
CDA 5
D66 3
PVV 3
ChristenUnie 3
GroenLinks 3
Vrij Mandaat 1
Partij voor de Dieren 1

Zo zijn de 43 zetels bezet in Gronningen en mijn voorspelling is:

PvdA 7
VVD 4
SP 7
CDA 6
D66 5
PVV 5
CU 3
GL 2
PvdD 1
Groninger Belang 3

Het is een voorspelling, maar ik voorspel dat ik er niet ver naast zit. Morgen mag je mij er op afrekenen. :)

dinsdag 17 maart 2015

17032015

Vandaag nog een dagje folderen en mensen overtuigen, niet ik, maar de politiekers onder ons. Morgen mogen we naar de stembus voor de provincie, maar dat moet je wel weten, want voor TV en radio zie en hoor ik voornamelijk landelijke kopstukken.

maandag 16 maart 2015

16032015

In Meeden liet men een molen vallen als protest tegen het windmolenpark dat ten Noorden van Meeden zal verrijzen.

zondag 15 maart 2015

15032015
Peter had het goed. Op de foto de Hereweg in Meeden. Achter het gele vlak het oude pakhuis en het voormalige gemeentehuis. Links OBS De Mieden.

zaterdag 14 maart 2015

14032015

 De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen start in Menterwolde altijd in pais en vree las ik in het DvhN. Het is een mooie traditie dat alle partijen op de eerste campagnedag bij Gemeentewerken gebroederlijk naast elkaar posters op de verkiezingsborden plakken. Maar bij de provinciale verkiezingen gaat dat anders. Gemeentewerken zet de plakborden neer en de partijen moeten een plekje zien te bemachtigen. ,,Het is een service van de gemeente en verder bemoeien we ons er niet mee’’, zegt woordvoerder Jan Leegstra van Menterwolde. Dat valt in Meeden niet mee. Actiegroep Storm Meeden heeft een grote protesttekst over de reeds geplakte posters gehangen. De partijen mogen er op hun beurt weer posters overheen plakken. Maar aangezien alle fracties in Menterwolde de strijd tegen de windmolens steunen, doet niemand dat. In plaats daarvan hebben alle posterplakkers keurig kleine posters rondom de rouwadvertentie gegroepeerd. Omdat dat niet altijd past, worden daarbij soms posters van andere partijen overlapt. Die daar dan weer boos over worden. Piet Muijzert van Red het Noorden heeft in arren moede een eigen kartonnen bord naast het grote bord gezet. En Groninger Belang/Kritisch Menterwolde ging de strijd niet eens aan, maar koos voor driehoeksborden langs de weg, die echter door de gemeente zijn weggehaald. Voor driehoeksborden zijn aparte vergunningen nodig. ,,Voor politieke partijen gelden dezelfde regels als voor bijvoorbeeld circussen. Er mogen zestien tot twintig driehoeksborden in de gemeente staan. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Er was bij ons geen vergunningsaanvraag binnengekomen’’, zegt Leegstra. ,,Kritisch Menterwolde heeft die alsnog ingediend en dit weekend of maandag kunnen ze de borden terugzetten.’’ Hoewel de grote plakborden alleen bedoeld zijn voor campagneposters, treedt de gemeente niet op tegen de tekst van Storm Meeden. Leegstra: ,,Alleen als er opruiende of kwetsende teksten staan, worden ze weggehaald. De partijen mogen hun posters er gerust overheen plakken als ze de ruimte nodig hebben.’’

vrijdag 13 maart 2015

donderdag 12 maart 2015

12032015

Sprankje hoop voor de inwoners van Meeden kopt het DvhN vandaag op de voorpagina. Geheel onverwacht geeft het ministerie van Economische Zaken de bevolking inspraak in een nieuwe procedure over de milieueffecten. Dat is nodig omdat de N33-locaties voor windmolens zijn verplaatst naar Meeden. Inwoners mogen hun opvatting geven over de nieuwe situatie. ,,We zullen duidelijk maken dat een grootschalig windpark een dorp kapot maakt. De komst van tientallen turbines leidt tot waardedaling van woningen, geestelijke en lichamelijke klachten’’, zegt Lies Zondag, bestuurslid van Tegenwind N33. Met de gemeente Menterwolde en een aantal particulieren wordt gewerkt aan een plan om in de omgeving een groot zonnepark aan te leggen. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat daar onder de bevolking veel meer steun voor is. Schone energie kun je op allerlei manieren produceren. Daar heb je die afschuwelijke windmolens niet voor nodig.’’
Het enthousiasme voor de realisatie van een zonnepark wordt getemperd door wethouder Jan Velthuis op de regiopagina van dezelfde krant. ,, We hebben een Friese ondernemer die bij Meeden binnen een jaar een zonnepark van 250 hectare wil bouwen. Maar we kunnen het windmolenpark niet ruilen tegen een zonnepark. Het is een rijksbesluit.”

woensdag 11 maart 2015

11032015

Onderstaande tekst kreeg ik per mail met het verzoek deze hier te plaatsen. Persoonlijk heb ik weinig met de genoemde conferencier, maar Appie is de beroerdste niet, zeker niet als een lieftallige dame je daarom vraagt, en een makkelijke opening is ook nooit weg.
MENTERWOLMERS!!!
As Donderdag, 12 maart, is er een actie in Groningen op de Grote Markt met medewerking van een 20-tal Groninger artiesten en Youp van ’t Hek. Samen worden we dan het grootste achtergrond koor!
VOOR GRONINGEN.
Nu is er vanuit Menterwolde een initiatief om gezamenlijk met de trein vanuit Zuidbroek naar Groningen te vertrekken….
Dus as donderdag massaal met zijn allen op de trein naar Groningen, naar de Grote Markt!!
De trein vertrekt om 16:42 uur, vanaf station Zuidbroek, om 17:09 staan we dan op station Groningen, vanwaar we op ons dooie gemak naar de grote markt kunnen lopen en ons samenvoegen met de rest van de Groningers….
Dit is een oproep voor wie wil, geen verplichting, geen opgave, gewoon naar het station…..
Een dagretour (zonder ov-chipkaart kost €9,40, op station uit de automaat of te bestellen via arriva)

dinsdag 10 maart 2015

10032015

Vandaag de wolf in Menterwolde of zou het beestje al weer de grens over zijn bij Nieuweschans? Voor het dier hoop ik dat ze uit het oog van de mensen blijft. Want zo opgejaagd te worden gun ik haar niet.

maandag 9 maart 2015

09032015

Op zaterdag 14 maart organiseert De Pinquin voor de 19e keer de 1-uursestafette in het zwembad in Zuidbroek. Ruim 750 deelnemers uit Nederland en Duitsland zullen aan de start verschijnen. Zoals de naam al zegt gaan deze zwemmers één uur lang estafette zwemmen. Dit doen ze in een team van 6 tot 10 zwemmers waarbij elke keer 50 meter (twee banen) afgelegd worden. In totaal zijn er 85 estafette teams, die verspreid over acht uren de strijd tegen elkaar op gaan nemen. Tussen elk uur zit telkens een kwartier tijd om te wisselen. Om 11.15uur ’s morgens zullen de eerste 16 zwemmers in het water duiken en om 21.00 komen de laatsten uit het water. Gedurende de gehele dag zullen er drie DJ’s van PM-entertainment aanwezig zijn om de zwemmers op te zwepen. Het eerste startschot zal gegeven worden door Jan Batelaan (wethouder sport van Menterwolde).

zondag 8 maart 2015

08032015


Tom had het goed. Het is de bocht Uiterburen/Heiligelaan in Zuidbroek.

zaterdag 7 maart 2015

07032015

Mail van Anja: Hierbij wat meer info mbt de aardbevingen. Zoals je ziet op de derde foto bereiken de aardbevingen hun hoogtepunt in 2025, ook al gaat de winning naar beneden. Het zou volgens de deskundigen beter zijn om langzaam door te winnen en dan opslaan. Dichtdraaien en dan weer openen zoals gebeurd in Loppersum is gevaarlijker.
vrijdag 6 maart 2015

06032015

Beetje aan de late kant, geen tijd voor de krant. Ook niet voor een lange opening. Ik begreep dat men gisteren ook niet enthousiast was over zonnepanelen op akkers, naar aanleiding van mijn vraag hoeveel van die dingen je nodig hebt om de capaciteit van een windmolen te genereren. SiKo, dank voor je antwoord. Mooi, als uitbater van deze virtuele kroeg leer ik iedere dag. De kroeg levert mij geen geldelijk gewin op, maar wijzer worden is ook een bron van inkomsten.

donderdag 5 maart 2015

05032015

Ik las gisteren in de krant een verhaal met de kop: "Liever panelen dan windmolens", daarbij een foto van wethouder Velthuis. Binnenkort gaat de wethouder met een investeerder praten die een zonnepark wil bouwen in Menterwolde. In Meeden heeft men ook liever zonnepanelen zegt Velthuis. Ben niet echt thuis in de materie, maar wie weet hoeveel zonnepanelen er nodig zijn om een windmolen te vervangen van 3.5 megawatt? Zonnepanelen kun je niet stapelen, ja in de opslag, maar niet als ze energie moeten genereren. Krijgen wij in Menterwolde een glazen stad, maar dan anders dan in het Westland?

woensdag 4 maart 2015

04032015

De vierde Maart is zojuist begonnen en ik open nu reeds het Golden Peerd. Heb zojuist nog een stukje van het kamerdebat gezien over de gaswinning. Aan het einde werden er moties ingediend, slechts eentje daarvan werd direct in stemming gebracht. Een motie van wantrouwen tegen Minister Kamp die door de Partij voor de Dieren werd ingediend. Voor stemden PvdD, PVV en 50+, tegen de rest van de partijen, waarbij de SP een stemverklaring aflegde. Waar is de tijd gebleven dat partijen slechts een motie van wantrouwen indienden als die een kans van slagen had?

dinsdag 3 maart 2015

03032015

Het is nu nog droog, maar tegen een uur of elf begint het te regenen. Ben ik weerman geworden? Nee dat niet, maar wist niet waar het over te hebben. Als mensen een praatje willen beginnen, dan gaat dat vaak over het weer, daar maakt Appie geen uitzondering op.

maandag 2 maart 2015

02032015

Gisteravond retweette een persoon uit Tripscompagnie die ik volg op Twitter deze tekst: "Doe nooit iets dat indruist tegen je geweten, zelfs als de staat het verlangt." Kan mij daar wel in vinden. Zou wat minder belasting gaan betalen, alleen het deel waarvan ik vind dat het goed besteed zal gaan worden, dus voor mijn geweten kan verantwoorden. Kan de aanslag zeker wel met de helft verminderen, maar denk dat ik toch aan het kortste eind zal trekken als ik mijn geweten laat spreken. Leuke tekst, maar in de praktijk zal het niet werken. :(

zondag 1 maart 2015

01032015


Niet geraden. De foto is genomen op de Daaleweg richting de Tripscompagniesterweg.