Teller

zaterdag 31 oktober 2015

31102015

Voorzitter Nico Altena van zwemvereniging De Pinquin is door Victor de Reuver van Van der Valk Zuidbroek op de hoogte gebracht dat het Zwembad Zuidbroek op 31/12/2015 definitief zal sluiten. Belangrijkste reden is dat er in 2016 geen bijdrage meer zal zijn van de gemeente Menterwolde en het ontbreken van middelen om te investeren. 
Ook als er nu toch nog flink geld op tafel komt zal dit niet meer zou helpen, omdat de er ook grote investeringen nodig zijn. Gisteren heeft  het bestuur van de club ook een reactie ontvangen van de gemeente dat ze niet meer kunnen helpen. Bovenstaande geeft aan dat actie in de richting van de gemeente geen optie meer is.

Appie denkt: Gaat lekker in Menterwolde, het enige zwembad waar het jaar rond alle activiteiten kunnen worden gehouden, zowel recreatief als wedstrijden, heeft men verloren laten gaan. De andere twee baden zullen volgen. Dit was niet nodig geweest als de gemeente tijdig een contract voor meerdere jaren had afgesloten met het Van der Valk concern. De politiek van pappen en nat houden viert hoogtij in Menterwolde, en dat zal slechts lijden tot nog meer verschraling van de voorzieningen, dan het geval zou zijn geweest als men tijdig knopen had doorgehakt. En de schuldvraag? Ligt ook bij ons, want waren wij het niet, de burgers van Menterwolde die de raad hebben gekozen?

vrijdag 30 oktober 2015

30102015

Burgemeester Meindert Schollema van Pekela neemt vandaag afscheid met een receptie in MFC De Binding in Oude Pekela, van 16:00 tot 18:00 uur. Schollema was waarnemer in Menterwolde en deed dat voortreffelijk.
De afdelingen van de PvdA in Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren vormen één bestuurlijke afdeling. De leden hebben dinsdagavond hun afzonderlijke afdelingen opgeheven. Onder voorzitterschap van gewestelijk voorzitter Wouter Meijerman is direct daarna een oprichtingsvergadering van de gezamenlijke afdeling gehouden. Nieuwe voorzitter is Thea van der Veen, Wim Jelsma is secretaris en Harm Loer penningmeester.
.


donderdag 29 oktober 2015

29102015

Komend weekend is de Eurohal in Zuidbroek voor de vijfde keer het decor van de Dutch Supercross. Om als evenement door te blijven groeien, besteedt de organisatie voor deze editie extra aandacht aan het ‘avondje-uit’ las ik in het DvhN. Een hele pagina gaat over dit item.
Las ook nog dat Frans vannacht een interessante bijdrage geplaatst heeft bij "gisteren".

woensdag 28 oktober 2015

28102015

Nog geen krant op de mat, maar ik moet de weg op. Zie dat het mistig is, dus uitkijken voor wie ook het verkeer in moet.

dinsdag 27 oktober 2015

27102015

Bewoners van de nieuwe herindelingsgemeente Hoogezand/Slochteren en Menterwolde die voorlopig wordt afgekort met HSSM, worden nadrukkelijk bij het herindelingsproces betrokken las ik in het DvhN vanmorgen.
Dat is het streven van de stuurgroep die de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben ingericht. Het startsein voor het herindelingsproject werd gisteren gegeven in het gemeentehuis van Slochteren. Dat het juist op die plek was, heeft geen enkele betekenis, benadrukte Geert-Jan ten Brink, burgemeester van Slochteren en voorzitter van de stuurgroep Herindeling. ,,Waar het nieuwe gemeentehuis komt en óf er wel één gemeentehuis komt, is ook onderwerp van discussie’’, zei hij. ,,Natuurlijk zullen de ambtenaren een kantoor nodig hebben om te werken, maar het kan best zijn dat we de multifunctionele centra in de verschillende dorpen gaan gebruiken voor vergaderingen en gemeentelijke bijeenkomsten. Alles is mogelijk, laat de bevolking maar met ideeën komen.’’
Met het versturen van een tweet onder de nieuwe twitternaam @herindelinghssm werd tevens de nieuwe website www.hssmnet.nl online gezet. Daarop staat alle informatie over het herindelingsproject en de activiteiten die de komende tijd in dat kader gehouden worden.

maandag 26 oktober 2015

26102015

Op de voorpagina van het DvhN een grote foto van de Muntendamse Sarena Solari die de winnaar van Heel Holland Bakt in 2015 is geworden. Gefeliciteerd Sarena, klasse gedaan!

zondag 25 oktober 2015

2510205Ceer had het goed. Het is op de hoek van de Torenstraat/Heiligelaan/Kerkstraat in Zuidbroek. Vroeger zat kapper Rijkens in dat pand.

zaterdag 24 oktober 2015

24102015

Nog geen krant op de mat, en zelf heb ik ook geen nieuws.

vrijdag 23 oktober 2015

23102015

Iedere morgen vroeg uit de veren omdat het moet. Omdat je denkt dat het moet Appie hoor ik jullie denken. Dat horen denken, zet mij weer tot nadenken, en kom vlot tot de conclusie dat "jullie" gelijk hebben. Dus voor ik naar bed ga, nu de deur reeds van het slot. Waarom moeilijk doen, als het makkelijk kan? Voor elke vroege klant een welgemeend goedemorgen, ik ga (uit)slapen. :)

donderdag 22 oktober 2015

22102015

Brief aan het college van gezamelijk oppositie:

Aan Het college van de gemeente Menterwolde

Muntendam, 21 oktober 2015

Betreft: sluitend maken van de begroting 2016

 Geacht college,

Als oppositiepartijen, Groen Links, VVD, CDA en P.v.d.A. hebben we de begroting, zoals u ons hebt aangeboden, besproken. We zijn zeer ontstemd over het feit dat de begroting niet sluitend is Om als raad te komen met bezuinigingen om het tekort op de begroting weg te werken, is volgens ons de omgekeerde wereld.

We zijn van mening dat het college dient te komen met een sluitende begroting en dat tijdens de raadsbehandeling ervan het aan de raad is om te komen tot welke besluitvorming dan ook.

Tevens heeft het college ook de mogelijkheid om de punten vanuit het collegeprogramma in de begroting duidelijk te maken. Hierop kunnen wij dan onze reacties geven.

 Aan u richten we dan ook het dringende verzoek alsnog te komen met bezuinigingsvoorstellen om daarmee de raad een positief sluitende begroting aan te kunnen bieden.

Uw reactie zien we op korte termijn tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de fracties,

T. Krijgsheld, H. Wind, M.E. Bos-Carabain, G.G.J. Huizenga.

woensdag 21 oktober 2015

21102015

Geen nieuws uit Menterwolde in de krant, dus hou ik het kort. De deur is van het slot, kom binnen en begin een gesprek.

dinsdag 20 oktober 2015

maandag 19 oktober 2015

19102015

De deur van het slot, zodat iedereen naar binnen kan, en ik eruit kan. Tot later vandaag.

zondag 18 oktober 2015

18102015


Niet geraden. De fotograaf keek in Noordelijke richting en stond op de T-splitsing Meedenerveen/Noorderweg in Meeden.

zaterdag 17 oktober 2015

17102015

Gelukkig is het zaterdag en hoef ik de weg niet op, het is behoorlijk mistig, maar wellicht wordt dat in de loop van de dag beter.

vrijdag 16 oktober 2015

16102015

Oei, aan de late kant. Vlug de deur van het slot en dan de auto in. Tot later vandaag.

donderdag 15 oktober 2015

15102015

Deze mail kreeg ik van een aardige mevrouw:

Beste heer/mevrouw,
Wij zijn voor onze hondenschool HappyGoLucky op zoek naar een indoor locatie voor de winterperiode (november/december t/m maart).
Wij zijn als hondenschool actief in de opvoeding en diverse sporten. Wij zijn opzoek naar een locatie zoals bijvoorbeeld een binnenbak/manege, loods of grote schuur met voldoende parkeergelegenheid en een toilet. In de omgeving van Appingedam, Delfzijl, Termunten, Borgsweer, Nieuwolda, Woldendorp, Nieuw-Scheemda, Scheemda, Siddeburen, Oostwold,Wagenborgen, Meedhuizen
Momenteel draaien wij trainingen op maandag- en vrijdagavond en zaterdag ochtend. Maar deze dagen/tijden zouden eventueel anders ingedeeld kunnen worden voor een geschikte locatie.
Wij zijn een stichting en draaien zonder winst te maken en zijn op zoek naar een schappelijke huurprijs. Als er een kantine aanwezig is op de locatie zullen de opbrengsten van de kantine voor de locatie zijn.
Heeft u of kent u iemand die een locatie voor ons beschikbaar heeft laat het ons dan weten.
Voor meer informatie over onze hondenschool en contact verwijs ik u naar onze webpage www.hondenschoolhappygolucky.nl
Met vriendelijke groet,
Bestuur HappyGoLucky

woensdag 14 oktober 2015

14102015

Vorige week sloeg het gemeentebestuur in een persconferentie alarm las ik vanmrgen in het DvhN. Menterwolde stelde dat het tekort de komende jaren oploopt van 1,3 tot 1,8 miljoen euro. Meegedeeld werd dat de provincie als toezichthouder op de gemeentefinanciën straks meestuurt op de financiën. Het zou betekenen dat de provincie bij het weer kloppend maken van het huishoudboekje, alle uitgaven kritisch onder de loep neemt. De provincie, zo bevestigt gedeputeerde Patrick Brouns (CDA, Financiën), weet echter officieel van niets. Ook vijf dagen na de mededelingen van SP-wethouder Lian Veenstra heeft de provincie nog geen jaarrekening met daarin een toekomstbeeld van de financiën ontvangen. Die is nodig om na een uitgebreide analyse te bepalen of Menterwolde onder curatele van de provincie moet worden geplaatst. Gedeputeerde Brouns is zeer verbaasd en ook ontstemd over het feit dat de gemeente, zonder aanlevering van stukken, vooruitloopt op de maatregel van de provincie. Het enige contact was dat van een provinciale ambtenaar die onlangs een presentatie gaf op het gemeentehuis. Hij vertelde welke gemeentelijke stukken worden beoordeeld en welke eisen de provincie stelt aan een nieuwe begroting. ,,Dat is alles. Tussen de gemeente en de provincie is hierover nog geen enkel bestuurlijk overleg geweest. Van verscherpt toezicht is op dit moment geen sprake’’, aldus Brouns. Hij vraagt zich af of raad en college er volgende maand bij de behandeling van de begroting in slagen de gemeente financieel weer wat perspectief te geven. Om niet de hete adem van provinciale rekenmeesters in de nek te voelen, moet de gemeenteraad volgens Gedeputeerde Staten zelf haar verantwoordelijkheid nemen en eerst maar eens diep in eigen vlees snijden.

dinsdag 13 oktober 2015

13102015

Krant gelezen, het café openen, en Appie kan de deur uit. Tot later vandaag.

maandag 12 oktober 2015

12102015

Ik las in het DvhN dat de provincie geen verantwoordelijkheid neemt bij de plannen voor Windpark N33 bij Meeden. Dat stelt de VVD in reactie op het voorkeursalternatief dat het Rijk vorige week bekend maakte. Daarvoor mocht gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) een keuze maken, maar die weigerde dat. Op vragen van de VVD daarover gaf zij volgens fractievoorzitter Mirjam Wulfse vage antwoorden. ,,Amateurisme ten top’’, vindt die. ,,GroenLinks waait met alle winden mee.’’

zondag 11 oktober 2015

11102015


Bram had het goed. Het is Hotel Hulsebos in Zuidbroek. De foto is genomen vanaf de bovenverdieping van het NNTTM.

zaterdag 10 oktober 2015

10102015

Tot voor kort gold de gemeente Menterwolde als een van de rijkste in de regio. Maar de rijkdom was schone schijn, zo bleek gisteren. De gemeente kampt met een tekort van 1,3 miljoen las ik vanmorgen in het DvhN.
‘Verwarrend’ noemt fractievoorzitter Markus Ploeger (Kritisch Menterwolde) het begrotingstekort. ,,In 2014 was er nog 8 ton over.’’ Ploeger is niet alleen raadslid, maar ook voorzitter van de stichting Dorpshuis Meeden en de Dorpsraadcoöperatie Meeden, die zwembad De Kolck in het dorp beheert. Twee voorzieningen die getroffen worden door de bezuinigingen die het college van burgemeester en wethouders wil doorvoeren. ,,De raad mag hier eerst ook iets van vinden’’, zegt Ploeger. ,,De plannen zoals die nu gepresenteerd zijn, zijn een regelrechte aanval op de leefbaarheid. Maar ik moet dat eers tmaar eens zien. Ik heb het idee dat het bij het college ontbreekt aan knowhow en dat de bezuinigingsvoorstellen voortkomen uit onmacht. We hebben altijd een sluitende begrotingen gehad, dat kan niet plotseling veranderd zijn.’’
VVD-fractievoorzitter Mieke Bos krijgt met dit nieuws eindelijk gelijk, maar het is een wrange overwinning. ,,Het is hun eigen schuld. Zij zijn geld gaan uitgeven terwijl ze wisten dat er geen geld meer was. Dat hebben wij vorig jaar bij de begroting al geroepen en bij de voorjaarsnota nog een keer. De burgers zijn de dupe van het gat in de hand van het college.’’
VVD’er Jan Batelaan maakte tot voor kort deel uit van dit college én van het vorige. Bos; ,,Maar ook hij heeft al eerder gezegd dat het zo niet langer kon. De huidige wethouders hebben er bewust op aangestuurd dat de burgemeester en Jan Batelaan zouden opstappen. Die twee wisten dat er onverantwoord geld werd uitgegeven en wilden dat niet langer ondersteunen.’’ Bos noemt het een schande dat de ozb van woningen én bedrijven flink wordt verhoogd. ,,En dat in een gebied dat te kampen heeft met krimp en aardbevingen en nu ook nog windmolens cadeau heeft gekregen. Het college zegt dat het sociaal domein gespaard blijft. Nou, dan hebben wij een andere interpretatie van het woord ‘sociaal’. Juist mensen die vallen onder het armoede- en zorgbeleid maken gebruik van gratis zwemlessen, speeltuintjes en gymzalen en hebben baat bij een lage ozb. Om nog maar te zwijgen van de ondernemers die het in onze regio toch al zwaar hebben.’’

vrijdag 9 oktober 2015

09102015

Minister Kamp heeft de knoop doorgehakt. Acht molens minder bij Meeden, die naar Veendam verhuizen. Ander nieuws is dat Menterwolde een tekort heeft van 1.3 miljoen Euro op de begroting. Dat betekent dat de provincie de gemeente onder preventief toezicht gaat stellen.


Hier komen de molens.donderdag 8 oktober 2015

08102015

René Elsing en Elly Spieker uit Meeden en Wildervankster Janet Lenting denken dat er in het bevinggebied grote behoefte is aan onafhankelijk advies bij schadeafhandeling las ik in het DvhN. Daarom hebben ze onafhankelijk adviesbureau Soam Staarker opgericht. Het adviesbureau wil mensen helpen bij gesprekken met instanties of het (her)beoordelen van rapporten en documenten. ,,Uiteraard blijft de bewoner zelf aan het roer staan’’, zegt bouwkundige Lenting. Voor meer informatie: www.soamstaarker.nl.

woensdag 7 oktober 2015

07102015

Als je niet weet hoe een gesprek te beginnen, dan is het weer altijd een dankbaar onderwerp. Rustig weer vanmorgen, heel anders dan gisteren. Of niet dan?

dinsdag 6 oktober 2015

06102015

Het mooie weer van de laatste dagen heeft ons verlaten. Het regent, maar na regen komt zonneschijn. Het is wel de vraag wanneer?

maandag 5 oktober 2015

0512015

Zwem4Daagse in Zwembad Zuidbroek. Doe ook mee!

Van dinsdag 20 oktober tot en met vrijdag 23 oktober zal er een echte Zwem4Daagse worden gehouden in het Zwembad Zuidbroek. Zwemvereniging De Pinquin, Kontiki Diving, de duikvereniging Koraalduivels en Van der Valk nodigen jong en oud uit om mee te doen. Lekker zwemmen, ontspannen door inspanning of juist werken aan je conditie dat biedt deze Zwem4Daagse onder auspiciën van de KNZB. 'We willen graag voor iedereen zwemmen toegankelijk maken. De Zwem4Daagse is daar een mooi voorbeeld van. Ik hoop dat we veel deelnemers mogen ontvangen', zegt Nico Altena van De Pinquin.
Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden en elke avond kan er gezwommen worden tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Opgave en extra informatie is mogelijk in het zwembad of door een mail te sturen naar zwem4daagse@depinquin.nl. De deelnamekosten zijn 6 euro per deelnemer en natuurlijk zal er een mooie medaille zijn na het zwemmen van de afstand.

Afstanden
De deelnemers aan de Zwem4Daagse kunnen kiezen uit meerdere afstanden. De eerste afstand is 250 meter per dag (10 banen). Dat is een mooie afstand voor mensen die niet heel vaak zwemmen of de jonge zwemmers. De tweede afstand is 500 meter. De derde is meer gericht deelnemers die vaker zwemmen en dagelijks 1000 meter (40 banen) voor hun kiezen krijgen tijdens de vierdaagse in Zuidbroek. De laatste afstand om te kiezen is 2500 meter. Dagelijks 100 banen als uitdaging of juist voor de geoefende zwemmers.
Duikers die gewend zijn aan snorkelen zijn ook van harte welkom. Deze deelnemers kunnen zich inschrijven om dagelijks 1000 meter of juist 2500 meter te snorkelen!
Kortom, voldoende keus voor jong en oud.

ZwemInstuif op de woensdagmiddag
Op woensdagmiddag 21 oktober organiseren De Pinquin, Kontiki Diving, De Koraalduivels en Van der Valk ook nog de maandelijkse ZwemInstuif. Tijdens deze ZwemInstuif van 12.30 uur - 15.00 uur is er weer een groots waterklimkussen en kan iedereen kennismaken met een echte duik onder het water. Een leuke aanvulling op de baantjes van de Zwem4Daagse Zuidbroek!

zondag 4 oktober 2015

04102014


Jan Janssen had het goed gezien. De foto is genomen richting Noordbroek op de Garsten in Zuidbroek.


zaterdag 3 oktober 2015

03102015

Met een tramtractor togen ‘Anhangers’ gisteren van Noordbroek naar Siddeburen voor het laatste tentoptreden van Normaal las ik in het DvhN. Verder geen nieuws waarin een van de dorpen van Menterwolde genoemd wordt in de krant.

vrijdag 2 oktober 2015

02102015

Ik las in het DvhN dat Theunis Piersma is benoemd als onafhankelijk voorzitter van de klankbordgroep gemeentelijke herindeling Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (HSSM). De klankbordgroep bestaat uit afgevaardigden van alle fracties in de gemeenteraden. Piersma was burgemeester in Friesland. De vergaderingen van de klankbordgroep vinden plaats in de raadzaal van Slochteren. De eerstvolgende vergadering is 10 november (19.30 uur). De stukken staan op de website klankbordgroep.hssmnet.nl

Appie denkt: Mooi is dat. Wil ik de stukken bekijken, moet je met een wachtwoord inloggen. Wordt de burger niet meer betrokken bij de herindeling? :(

donderdag 1 oktober 2015

01102015

"Een schok, het hele huis trilt, we zijn bang", dat is de kop van het DvhN vandaag op de voorpagina. Vandaag maar eens kijken of het huis schade heeft opgelopen. Dat zullen er veel gaan doen in Menterwolde. In ons gebied vielen de bevingen relatief nog mee, maar we horen er nu ook echt bij, en dat is niet zo mooi.