Teller

zondag 30 september 2012

30092012

Nanno vond tijdens het opruimen een paar oude programmaboekjes van JV's, staat voor jeugdverenigingen volgens mij, rond de jaren dertig van de vorige eeuw. Het is altijd leuk om te delen wat je hebt gekregen, zeker voor de waard van het Golden Peerd, dus een blik op de sponsoren van die tijd.

zaterdag 29 september 2012

29092012

Vanmorgen in het DvhN: De wijze waarop wethouder Annelien de Winter (CDA) omgaat met de bouwplannen van het multifunctioneel centrum (mfc) in Noordbroek zint de meerderheid van de gemeenteraad van Menterwolde niet. Die meerderheid (VVD, PvdA en SP) nam zelfs een motie van treurnis aan tegen De Winter. VVD-fractievoorzitter Marc Hesp kwam deze week, tijdens een gemeenteraadsvergadering, met deze motie op de proppen. Hesp was ontevreden over de beantwoording op schriftelijke vragen over het mfc in Noordbroek, die hij begin Augustus naar het college mailde. De liberaal vindt dat de handelwijze van de wethouder de toekomstige gebruikers en bewoners niet stimuleert om zich te blijven inzetten voor het centrum. Hesp noemt de communicatie tussen gemeente en Noordbroeksters droevig. Hij vermoedt dat het college de boel traineert. De Winter ontkent dit. Hesp zegt dat het er op lijkt dat de schop niet de grond ingaat. Al vele jaren wordt over dit onderwerp gesproken. De Winter heeft toegezegd dat het raadsvoorstel in December klaar ligt voor besluitvorming. Punt van discussie is ook de grootte van de sporthal. De raad wil minstens 800 vierkante meter. Het college zoekt geld voor de bouw van een sporthal met een oppervlakte van 768 vierkante meter. Dat wordt nog een fikse klus. Er is onlangs een projectleider aangesteld die zich bezig houdt met de plannen van het mfc.

vrijdag 28 september 2012

28092012

Ik las vanochtend in het DvhN dat Menterwolde volgend jaar diftar invoert. Betalen voor de hoeveelheid aangeleverd afval. Op deze wijze moeten wij kritischer omgaan met afval en het recyclebare deel beter scheiden van het restafval. Een kleine meerderheid, zeven van de coalitie voor en vijf van de oppositie tegen, van de gemeenteraad stemde gisteravond in met dit collegevoorstel. Alle bruikbare afvalfracties (minus groente-, fruit- en tuinafval en oud papier) worden straks eens per maand huis aan huis gescheiden ingezameld met de kringloopwagen. Deze zogeheten fracties zijn: kunststofverpakkingen, harde kunststoffen, glas, textiel, metalen en huishoudelijke apparaten. Het plan om eens per maand een ronde door de gemeente te maken ziet de PvdA niet zitten. De sociaaldemocraten vrezen, met fraai zomerweer, voor stankoverlast. De PvdA kreeg steun van de SP, ook een oppositiepartij. De SP is voorstander van eens per week het afval ophalen.Mogelijk buigt wethouder Matty Siersema zich nog over deze suggestie. GroenLinks noemde de invoering van diftar voor Menterwolde een historisch moment. "Zo ervaar ik het ook. We denken hier al tien jaar na over hoe we moeten omgaan met afval", zei Siersema. GroenLinks-fractievoorzitter Jolanda Jongedijk sprak haar zorgen uit over de manier waarop oud papier wordt ingezameld in de gemeente. "De oud-papierrondes moeten geoptimaliseerd worden. Een groot deel van Muntendam wordt niet gedaan", aldus Jongedijk. De wethouder kon haar geruststellen. De plaatselijke judovereniging en de openbare basisschool Verkruisen hebben toegezegd ook de witte vlekken in dit dorp in hun routes op te nemen. Via diftar kan Menterwolde jaarlijks 91.000 euro besparen op afvalinzameling. De gemeente overweegt inwoners, voor een klein bedrag, compostvaten aan te bieden.

donderdag 27 september 2012

27092012

Ik las in het DvhN dat Menterwolde het aantal gratis huwelijken wil beperken. De gemeente denkt dit te realiseren door het gratis trouwen, zonder ceremonie en toespraak, alleen toe te staan op maandag om 8.30 en 8.45 uur. Maar zes gasten kunnen hier getuige zijn van het geven van het jawoord. Vorig jaar waren liefst 45 van de 67 gesloten huwelijken in Menterwolde gratis. In 2010 is voor tweederde (30 van de 45) huwelijksvoltrekkingen geen cent betaald. Tot de jaarwisseling kan nog gratis getrouwd worden op de dinsdag- en woensdagmorgen, tussen 8.30 en 12.00 uur. Daarna moeten de verliefde stelletjes vroeg uit de veren om de knip niet te hoeven trekken. Via dit ontmoedigingsbeleid wil de gemeente meer verdienen. Men wil de gratis huwelijken, met ceremonie en toespraak, voor minder draagkrachtige inwoners intact houden. Menterwolde was vorig jaar in Groningen en Drenthe de gemeente met het hoogste percentage (67) gratis huwelijken. Appingedam en Marum volgden met 57 en 53 procent. In het gemeentehuis in Muntendam stappen relatief veel paren in het huwelijksbootje die al vele jaren bij elkaar zijn en zonder al te veel franje willen trouwen. De gratis huwelijksvoltrekkingen kosten Menterwolde jaarlijks duizenden euro’s.

woensdag 26 september 2012

26092012

Gisteravond was er een bijeenkomst in Zuidbroek over de verkeerssituatie van Achter de Wal. Er komen gemiddeld per dag 700 fietsers onder de spoorbrug door. Wat er verder besproken is, dat hoop ik hier vandaag van één of meer klanten te vernemen.

dinsdag 25 september 2012

25092012

Het Golden Peerd is de hangplek voor de Menterwolmers die op internet verkeren, met recht een Place2be. Geen sluitingstijden, geen bestuur dat verantwoording af hoeft te leggen, alleen een kroeghouder die alle "verdovende middelen" slechts virtueel verstrekt, geheel op eigen verantwoording, maar de schade die opgelopen kan worden is nihil. Mooi toch?

zondag 23 september 2012

23092012

Goedemorgen waarde clientèle, blij dat jullie het Golden Peerd weer hebben gevonden.

zaterdag 22 september 2012

22092012

Pak de krant van de mat en zie tot mijn verbazing dat Project X is verworden tot een ware veldslag in Haren, aldus de voorpagina van het DvhN. Gisteravond niks meegekregen, dan is het schrikken van de krant, maar meer nog van de idioterie die zich daar heeft afgespeeld. Kan het amper geloven, heb er geen woorden voor.

vrijdag 21 september 2012

21092012

Ik las in het DvhN dat de Heemtuin het pareltje van Menterwolde is, en mag niet verdwijnen aldus wethouder Matty Siersema. Toch krijgt de Heemtuin, als de gemeenteraad het collegevoorstel overneemt, geen subsidie (108.000 Euro per jaar) meer van de gemeente. B en W willen De Heemtuin privatiseren of een commerciële partij moet samenwerken met stichting Menterheem, die De Heemtuin en het paviljoen beheert. Menterwolde moet het komende jaar 1,7 miljoen Euro bezuinigen. Het stopzetten van deze subsidie acht het college noodzakelijk om de begroting sluitend te krijgen. De aangekondigde bezuiniging is bij Hilde van Ree, voorzitter van Menterheem, hard aangekomen. "Wij worden de parel van Menterwolde genoemd. Zo is het wel. We zijn bezorgd over de situatie." Van Ree vindt het vreemd dat de gemeente De Heemtuin nu wil privatiseren. "Er ligt geen haalbaarheidsonderzoek onder dit besluit. Wij vragen ons af of het college de consequenties van het voorgenomen besluit wel overziet." Bij De Heemtuin (en natuurpark Tussen de Venen) zijn in het kader van re-integratie veertig mensen werkzaam. "Daarvoor krijgen we alleen onkosten. De Heemtuin is een instrument om mensen weer aan het werk te krijgen." Stichting Menterheem heeft de Heemtuin sinds 2006/2007 onder haar hoede. Van Ree: "De tuin lag er miserabel bij. De gebouwen verkeerden in slechte staat.Kijk hoe de tuin er bij ligt en naar het stijgend bezoekersaantal. Dat is toch het mooiste bewijs hoe De Heemtuin functioneert." Dit jaar worden 34.000 bezoekers verwacht.

donderdag 20 september 2012

20092012

Ik las in het DvhN dat zwemclub De Pinquin in Zuidbroek per 1 Januari 2014 op straat staat. Het zwembad van Van der Valk in Zuidbroek sluit die dag de deuren. Menterwolde kan het bad en de sporthal ook in 2014 en 2015 (exploitatie 60.000 Euro per jaar) huren, maar wil dit niet. Het D.G. van den Noortbad in Muntendam moet, wat het college betreft, het nieuwe onderkomen worden van de Zuidbroekster club, die 120 leden telt. Voorzitter Jan Herman Scheffer zegt dat verhuizing naar Muntendam niet zijn voorkeur heeft. "Dat is een 20 meter bad. Bovendien zit ZCM daar ook nog". Hij ziet meer in de bouw van een nieuw 50 meterbad. Diverse gemeenten, waar ook zwemclubs actief zijn, en de provincie Groningen moeten wat Scheffer betreft samen optrekken om dit plan te realiseren." Zo’n zwembad is hier nog niet. Als het een energieneutraal bad wordt, kunnen we ook Europese subsidies krijgen", aldus Scheffer. "In Denekamp is pas zo’n bad gebouwd. De kosten bedroegen 11 miljoen Euro. Dat is voor de gemeente, wat jaarlasten betreft, goedkoper dan wat ze nu kwijt is. We moeten nog lobbyen bij de provincie. Ze zou een goede partner zijn." Waar moet het nieuwe bad gebouwd worden? De voorzitter hoeft daar niet lang over na te denken. "Zuidbroek is een prima locatie. Zuidbroek is goed bereikbaar. Dat is geen verkeerde keuze." Stichting Noord-Nederlands Trein en Tram Museum (NNTTM) in Zuidbroek heeft Menterwolde gevraagd haar een renteloze lening te verstrekken van maximaal 100.000 Euro. De kosten bedragen 809.000 Euro van de restauratie. Via onder meer fondsenwerving is 6,5 ton binnengehaald. NNTTM heeft nog diverse aanvragen lopen. Een deel van de werkzaamheden is reeds gestart. Diverse toegezegde bijdragen worden pas uitbetaald als de werkzaamheden achter de rug zijn. Daarom moet de stichting een aantal rekeningen voorfinancieren. Het museum moet medio volgend jaar klaar zijn. Daarin is ook plaats voor de zogeheten collectie Boerman, die bestaat uit 500 dia’s en 3000 titels spoorwegboeken en -periodieken.

woensdag 19 september 2012

19092012

Gisteren puilde het gemeentehuis uit met verontruste inwoners tijdens de informatieve raadsvergadering over de bezuinigingen die het college voor ogen heeft. Gisteren is er al veel over gezegd hier in het Golden Peerd en dat zal zeker nog veel vaker gebeuren. Er komen moeilijke tijden aan, er zullen keuzes gemaakt moeten worden, zonder pijn gaat dat helaas niet. Misschien moest men voorlopig maar afzien van de "uitbreiding" op het gemeentehuis, om zo het snijden in allerlei voorzieningen zoveel mogelijk te beperken?

dinsdag 18 september 2012

18092012

Onderstaand pamflet werd gisteren in Meeden verspreid. Klik op de afbeelding voor een groter formaat.maandag 17 september 2012

17092012

Geen nieuws in de krant, althans niet uit Menterwolde. Het Golden Peerd is geopend, nu is het wachten op de eerste klant. Wie zal het zijn?

zondag 16 september 2012

16092012

Ik wilde eens lekker uitslapen, maar de zon scheen de slaapkamer binnen en die lokroep kon ik niet weerstaan. Vlug de deur van het Golden Peerd geopend zodat de klanten naar binnen kunnen, en ik naar buiten kan. Geniet van weer een mooie dag!

zaterdag 15 september 2012

15092012

Ik las in het DvhN dat het met zwemmen en tennissen in Meeden misschien gedaan is, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. De gemeente moet flink bezuinigen en in dat kader wil het college het openluchtzwembad De Kolck en het tennispark van Tiolo sluiten. "Dit gaat in Meeden inslaan als een bom", weet wethouder Annelien deWinter. "Het is niet anders. De gemeente moet fors snijden in de begroting. Zwembaden zijn super duur. Ik kan het niet mooier maken dan het is." Het college wil de 120 leden van Tiolo laten sporten op de banen van tennisclub Muntendam. Die beschikt over vijf allweather banen. Vier banen zijn verlicht. In Meeden liggen drie banen, alle met verlichting. Bessembinders, voorzitter van Tiolo, sluit niet uit dat vanuit zijn club actie wordt ondernomen om de gemeente op andere gedachten te brengen. Het college wil bovendien twee van de vier banen van tennisvereniging Aloë in Zuidbroek afstoten. Het college wil ook in Muntendam, Meeden en Zuidbroek een voetbaldveld afstoten. Al met al moet op sport zo’n 280.000 euro worden bezuinigd. Menterwolde heeft voor dit jaar bijna anderhalf miljoen euro begroot voor uitgaven aan sport. Aan de inkomstenkant staat daar een bedrag van 255.790 euro tegenover. De gemeente besteedt ruim 1,1 miljoen euro aan sportaccommodaties. Menterwolde geeft 96 euro per inwoner uit aan sport. Landelijk ligt dit bedrag iets boven 70 euro. De aanwezigheid van drie zwembaden in de gemeente verklaart dit grote verschil deels. Het Menterwolmer college praat de gemeenteraad dinsdagavond (20.00 uur) bij over de kadernota sport Duurzaam sportief. Publiek is welkom, maar kan geen gebruik maken van het spreekrecht.

vrijdag 14 september 2012

donderdag 13 september 2012

13092012

De afgelopen dagen werden we bestookt met peilingen en werd er al geformeerd, naar aanleiding van die uitkomsten. Er zouden zeker vier partijen aan een kabinet moeten deelnemen om een meerderheid te hebben. We hebben de echte peiling gehad, en wat blijkt? Twee partijen hebben samen een meerderheid, namelijk de VVD en de PvdA, waarvan de eerste de grootste is gebleven. Rutte kan door, maar in een andere constellatie. Of het een stabiel kabinet gaat worden wat de meesten graag wilden voor de verkiezingen? De tijd zal het leren, maar één ding is zeker, de grote winnaars van gisteren zullen niet snel aansturen op nieuwe verkiezingen, want dit resultaat zal men niet gauw overtreffen.

woensdag 12 september 2012

12092012

Vandaag zijn we even belangrijk, want we kunnen onze stem uitbrengen. Morgen en de weken daarna mogen we toekijken wat men met onze stem gaat doen.

dinsdag 11 september 2012

11092012

Ik heb niets te melden, maar hoop dat anderen mijn voorbeeld niet zullen volgen. Hoe minder de waard aan het woord is, hoe meer ruimte voor de klanten!

maandag 10 september 2012

10092012

Er is nog geen krant, dus van mijn kant geen nieuws. Lekker makkelijk om zo de nieuwe werkweek te beginnen.

zondag 9 september 2012

09092012

Vandaag de laatste warme dag van 2012? Volgens Harma Boer zal de temperatuur zo rond de vijfentwintig graden uitkomen. Het kon slechter!

zaterdag 8 september 2012

08092012

Soms kan ik de slaap niet vatten, zoals nu het geval is. Mocht ik tegen het ochtendgloren toch in slaap vallen, kon het wel eens een late opening worden met als gevolg dat er klanten voor de deur staan die er niet in kunnen. Klantvriendelijkheid staat bij het Golden Peerd hoog in het vaandel, dus neem ik het zekere voor het onzekere en open nu reeds de deur van het enige virtuele etablissement van Menterwolde en wijde omgeving.

vrijdag 7 september 2012

07092012

Peilingen lijken uit de grond te schieten gelijk paddenstoelen, maar ik ben nog nooit gepeild. Dus konden die peilingen er wel eens naast zitten. Wie is wel eens gepeild? Zelf peil ik regelmatig het oliepeil van de auto, maar wilde nu eens peilen of er wel eens Peerders zijn gepeild.

donderdag 6 september 2012

06092012

Nog geen krant op de mat, maar in de van gisteren stond op de pagina economie een verhaal over het faillissement van Pedro Boat in Zuidbroek. Dertig mensen verliezen hun baan. Triest. Als er een doorstart komt, dan zal dat waarschijnlijk alleen gelden voor de afdeling reparatie en stalling, en gaat het slechts om enkele banen.

woensdag 5 september 2012

05092012

Vroege opening met korte tekst, volgende keer misschien meer. Tot vanavond.

dinsdag 4 september 2012

04092012

Op peilingen kun je geen peil trekken volgens mij, maar politici doen dat wel. Althans diegenen die aan de winnende hand zijn. Staat men op verlies dan heet het slechts een peiling, de echte is op 12 September. Staat men op winst, dan vergeet men soms in de euforie dat het slechts een peiling is. Ik zou het geen slechte zaak vinden dat er niet werd gepeild veertien dagen voor de verkiezingen, want er schijnen kiezers te zijn die hun stem altijd geven aan een winnende partij in de peilingen. Volgens mij moeten niet peilingen het stemgedrag bepalen, maar de programma's van de partijen. Maar ja, welke kiezer kent die inhoudelijk, en ik vind wel eens vaker wat, echter niemand die luistert, laat staan er wat mee te doen. :(

maandag 3 september 2012

03092012

Wie heeft gisteren gekeken naar Boer zoekt Vrouw? Of wie kijkt bewust niet? Is het programma ook onder de Peerders een bestsellers of zijn wij Groningers te nuchter voor dit soort televisie? Wij Groningers, hoor het mij zeggen. Veel klanten komen elders vandaan, maakt niet uit, heb weer een opening.

zondag 2 september 2012

02092012

Ik kreeg een mooie foto van een paar late Patrijs kuikens aan de Daaleweg, gefotografeerd op 24 Augustus. Nanno was niet de fotograaf, maar wel diegene die de foto in de mailbox van het Golden Peerd deed belanden.

zaterdag 1 september 2012

01092012

Gisteravond laat de krant nog gelezen en las daarin het volgende: De PvdA in Menterwolde vindt dat de klinkers in de Spoorstraat en Kerkstraat in Zuidbroek vervangen moeten worden door asfalt, mogelijk met klinkermotief. Zo moet een einde komen aan de geluidsoverlast en trillingen. Omwonenden klaagden voor de zomervakantie al over scheuren in hun woningen. De sociaaldemocraten hebben het college van burgemeester en wethouders hierover schriftelijke vragen gesteld. Fractievoorzitter Patricia Boerma: "Bent u het met ons eens dat deze kwestie zo snel mogelijk opgelost moet worden?" Vorig jaar is in het kader van de reconstructie van het dorpscentrum het asfalt in deze straten vervangen door klinkers. De oppositiepartij heeft haar pijlen ook gericht op wethouder Matty Siersema (Kritisch Menterwolde). Die komt volgens de PvdA haar afspraken niet na. In het centrum van Zuidbroek zou op Zondag 15 Juli een testvak met nieuwe klinkers worden aangelegd. "Waarom is dit vak pas op Zaterdag 25 Augustus vervangen?", wil Boerma weten. "Tijdens de raadsvergadering van 5 Juli heeft Siersema meegedeeld dat de resultaten van het onderzoek naar fundering binnen enkele dagen verwacht werd.Tot op heden zijn de resultaten nog niet bekend", foetert de fractievoorzitter. Boerma wil ook weten hoe dit kan. De Zuidbroeksters zijn volgens de PvdA de dupe van de in haar ogen trage afhandeling van de problemen met de Spoorstraat en Kerkstraat.

Appie denkt: Burgers mochten in de Broeckhof meepraten over de reconstructie van de Spoorstraat, en volgens mijn informatie is er door aanwonenden op aangedrongen om geen klinkers te gebruiken in de Spoorstraat. Helaas was dit aan dovemansoren gericht. Bij mijn weten, maar ik laat mij graag corrigeren, is ook de PvdA fractie destijds akkoord gegaan met klinkers in het centrum van Zuidbroek. "Boze tongen" beweren zelfs dat het vorige college de klinkers al had besteld waarin een PvdA wethouder de portefeuille Openbare Werken had. Ben best benieuwd of dat laatste het geval is. Waar ik ook benieuwd naar ben zijn de extra kosten van het asfalteren. Wie kan antwoord geven op de vragen, die leven bij de kroegbaas van het Golden Peerd?