Teller

zaterdag 30 april 2016

30042016

Diana Kort van de supermarkt aan de Hereweg in Meeden, maakt zich ernstig zorgen over de tijdelijke verkeerssituatie las ik in het DvhN.
De door brandstof vervuilde grond onder de vroegere Garage Hartog aan de Hereweg wordt momenteel gesaneerd. Daarom is de hoofdverkeersader van Meeden sinds vorige week zes weken lang deels gesloten voor doorgaand verkeer.
,,In de eerste week waren er nauwelijks problemen’’, zegt supermarkt eigenaresse Kort. Vorige week maakte de gemeente echter bekend dat de omleiding werd aangepast, omdat de druk op de Driemolenslaan door de afsluiting te groot werd. De Kerkstraat en de ingang naar de parkeerplaats van het dorpshuis zijn nu met zandzakken gebarricadeerd.
Kort: ,,Er schijnen in die eerste week wat aanrijdingen geweest te zijn en er werd te hard gereden. Bovendien reed er ook vracht- en landbouwverkeer door de straat. Ik heb de gemeente gebeld en voorgesteld een totaal verbod op het zware verkeer en tijdelijk eenrichtingsverkeer op twee parallelle wegen in te voeren.’’
In plaats daarvan is de Kerkstraat provisorisch met zandzakken gebarricadeerd. Volgens Kort is dit niet gecommuniceerd met de hulpdiensten. De omlegging staat ook niet duidelijk op borden aangegeven. Twee ambulances – waarvan een met loeiende sirenes – hebben al rechtsomkeert moeten maken omdat ze op de zandzakken stuitten.
,,Het kan toch niet zo zijn dat door werkzaamheden op slechts een paar meter Hereweg een mensenleven op het spel staat?’’ zegt de onderneemster.

vrijdag 29 april 2016

29042016

Was een beetje laat thuis, moet vroeg weer op. Om geen tijd te verliezen voor ik de weg op ga, nu reeds de opening zonder verdere tekst van deze kant.

donderdag 28 april 2016

28042016

Het plan voor een nieuw multifunctioneel centrum in Meeden is definitief van tafel. Burgemeester en wethouders willen in plaats daarvan wel investeren in het opknappen van het huidige dorpshuis en de basisscholen. las ik in het DvhN.
,,Eerst zien dan geloven.’’ Voorzitter Peter de Haan van het dorpshuis in Meeden houdt desgevraagd een slag om de arm over de plannen van burgemeester en wethouders met het dorpshuis en de scholen in Meeden. ,,We zijn nog steeds teleurgesteld dat er geen multifunctioneel centrum komt. Maar gezien de financiële situatie moeten we dat accepteren.’’
Het dorpshuisbestuur, de Sjaloomschool en basisschool De Mieden verheugden zich tot eind vorig jaar op een nieuw gebouw waarin ze – samen met een nieuw Integraal Kind Centrum (IKC) – onderdak zouden krijgen. Het college maakte in november echter bekend dat het met een enorm begrotingstekort kampte. Het multifunctioneel centrum in Meeden was een van de plannen die geschrapt of op zijn minst ingedikt moesten worden.
Het scenario dat het college nu verder wil uitwerken, is de renovatie en uitbreiding van de Sjaloomschool. In dat gebouw komen een nieuwe samenwerkingsschool en het kindcentrum. Het gebouw van het huidige dorpshuis blijft. De gymzaal die er in zit wordt opgeknapt en het dorpshuis zelf wordt kleiner, zodat het gemakkelijker geëxploiteerd kan worden.
Het college heeft voor die ingrepen 1 miljoen euro beschikbaar. Dat is niet genoeg en daarom is ze nog op zoek naar andere fondsen om een en ander te financieren. ,,Wij gaan als dorpshuisbestuur voorlopig niet op zoek naar extra geld’’, zegt De Haan. ,,De gemeente heeft het probleem veroorzaakt en moet het zelf oplossen. Bovendien heeft zij betere toegang tot fondsen als Leader en het Krimpfonds.’’ Eind mei wordt voor de inwoners van Meeden een informatiebijeenkomst gehouden over de plannen.

woensdag 27 april 2016

27042016

Ik las in het DvhN dat de gemeenteraden van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde gisteravond hebben besloten hun gemeente met ingang van 2018 op te heffen.
De raden vergaderden tegelijkertijd in het gemeentehuis in hun gemeente over het herindelingsadvies. Het vaststellen van dit advies is een onomkeerbaar besluit en daarmee is de voorgenomen fusie tussen de drie gemeenten met ingang van 2018 een feit. Op 22 november 2017 worden de eerste gemeenteraadsverkiezingen voor Midden-Groningen gehouden.
In totaal 54 raadsleden (Hoogezand-Sappemeer 23, Slochteren 17 en Menterwolde 14 (een raadslid van Menterwolde Gewoon was afwezig)),mochten hun stem uitbrengen. In Menterwolde stemde de oppositie (Menterwolde Gewoon en Kritisch Menterwolde)tegen. In Hoogezand stemde de eenmansfractie van Roodgewoon tegen. Uiteindelijk werd het 48 voor en 6 tegen.
In dezelfde vergaderingen werd ook de nieuwe, door de bewoners gekozen naam Midden-Groningen, bekrachtigd. Het herindelingsadvies wordt voor 1 mei doorgestuurd naar het college van Gedeputeerde Staten van Groningen. Die stuurt het vervolgens voor akkoord naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de Eerste en Tweede Kamer ook instemmen met de voorgestelde herindeling is de gemeentelijke fusie met ingang van 1 januari 2018 een feit.

Appie denkt: In de kleinste gemeente zijn de meeste tegenstemmers. Bang te worden opgeslokt door Hoogezand-Sappemeer? Zit wat in, want dat is een soort natuurlijk proces. Ik meen mij te herinneren dat nog niet zo lang geleden Menterwolde Gewoon voor deze combi was. Waarom deze ommezwaai? Wie het weet mag het zeggen, want ik ben daar best benieuwd naar. Oh ja, nog een mooie Koningsdag. Als ik zo naar buiten kijk werkt het weer niet echt mee.

dinsdag 26 april 2016

maandag 25 april 2016

25042016

Het is nog droog, maar dat zal wel niet lang meer duren. Voor meer weer ben je bij Harma Boer op het juiste adres. De bovenste link, links van de bar.

zondag 24 april 2016

24042016


Niet geraden. Het is het dorpsplein van Zuidbroek tijdens een concert van Muziekvereniging Oosterbroek.

zaterdag 23 april 2016

23042016

Het afvalbrengstation in Muntendam gaat op 1 Juli dicht. Het college wil het contract met afvalverwerker Suez (voorheen Sita) niet verlengen las ik in het DvhN. Ditl evert de gemeente een besparing op van 65.000 euro per jaar. De bevolking kan haar grof huisvuil straks naar Slochteren of Hoogezand brengen. Wethouder Jaap Borg ziet dat niet als een onoverkomelijk bezwaar omdat een huishouden nu gemiddeld minder dan één keer per jaar afval brengt naar het brengstation in Muntendam. Borg weet dat het inleveren van grof huisvuil in Slochteren goedkoper is dan in Hoogezand.
Het college wil de tarieven van de afvalstoffenheffing – vastrecht en aanbieden van grijze container – dit jaar nog verlagen. De gemeenteraad moet het collegevoorstel volgende maand nog wel goedkeuren. Het vastrecht was vastgesteld op 207,68 euro en wordt verlaagd naar 178,46 euro. Dit gebeurt omdat er meer woningen (5225 om 5200) zijn dan gedacht. Het aanbieden van de grote grijze container (240 liter) kost nu 10,01 euro per keer. De burger betaalt daarvoor nog dit jaar 7,80 euro per aanbieding. CDA’er Okko van der Poel pleitte tijdens de deze week gehouden raadscommissie voor een lager vastrecht (‘150 euro vind ik oké’) en een hogere variabele deel (‘13 of 15 euro per keer’). Van der Poel wil op deze wijze de burger stimuleren om zijn afval beter te scheiden.

Appie denkt: Een mooie gedachte van Okko van der Poel. De goedwillende burger scheidt het afval al neem ik aan, maar er is ook een andere categorie. Die is gelukkig in de minderheid, maar het verhogen van de containerprijs zal zeker meer zwerfafval geven. Niet doen dus!

vrijdag 22 april 2016

22042016

De komende tijd kunnen burgers suggesties en aandachtspunten aandragen voor het project van de provincie en Rijkswaterstaat voor verdubbeling van het N33-tracé tussen Zuidbroek en Appingedam. Er zijn drie varianten. Voor alle varianten wordt het ontwerp verder uitgewerkt, waarbij milieueffecten, draagvlak, kosten en gevolgen in kaart gebracht worden. Na 2 juni wordt een voorkeursalternatief gekozen.

woensdag 20 april 2016

20042016

Op de voorpagina het DvhN een foto van een brug die in Zuidbroek is gemaakt voor Dorkwerd. Die voer gisteren op een ponton van Zuidbroek richting Groningen.

dinsdag 19 april 2016

19042016

Het wordt een beetje saai, heb weer niets te melden. tot later vandaag.

maandag 18 april 2016

18042016

De kroeg is geopend, maar het verhaal komt vandaag zeker niet van mij.

zondag 17 april 2016

17042016

Vandaag ben ik er niet, dus ook geen fotoquiz. Ben ook door de foto's heen. Als ik geen nieuwe foto's ontvang dan was die van vorige week (voorlopig?) de laatste.

zaterdag 16 april 2016

16042016

Ik heb niet meer te melden, dan dat de deur van het slot is.

vrijdag 15 april 2016

15042016

Ook in in Winschoten komt geen Factory Outlet Centre (FOC) las ik op de voorpagina van het DvhN. De gemeente Oldambt heeft een streep door de plannen gezet.
Projectontwikkelaar VastGoud uit de stad Groningen had 60 miljoen euro op de plank liggen om op het terrein van het Lucasziekenhuis een FOC met horeca en kinderspeelparadijs te realiseren. Het FOC zou volgens de projectontwikkelaar vierhonderd banen opleveren. Allemaal mooi en aardig, maar wethouder Laura Broekhuizen (PvdA) van de gemeente Oldambt vindt het plan ‘te dun’. ,,Het zou heel zet. slecht uitpakken voor de winkeliers in de binnenstad. Daarnaast wilden wij dat er merken zouden worden aangeboden uit het luxe segment. Dat was niet het geval. We willen voorkomen dat er een tweede winkelcentrum, zoals ‘t Rond, in Winschoten zou komen.”
Ook heeft Broekhuizen kritiek op de bronnen die voor het onderzoek zijn gebruikt. ,,Allemaal informatie uit onderzoeken die eerder voor het FOC in Zuidbroek zijn gebruikt. Gedateerd en achterhaald. De retailwereld ziet er tegenwoordig heel anders uit.” VastGoud-directeur Harm de Vries noemt het ‘onvoorstelbaar’ dat Oldambt het plan niet accepteert. ,,Het was een extra economische impuls voor Winschoten en de Streep door regio. Dat er zomaar een streep doorgaat vind ik onbegrijpelijk. In Assen zullen ze ongetwijfeld de champagnekurken hebben laten knallen.” De Vries doelt op het feit dat in de Drentse hoofdstad wellicht een FOC komt. De gemeenteraad is daar eerder mee akkoord gegaan. De provincie is nu aan zet. De sociaaleconomische raad Noord-Nederland (SER) liet onlangs nog weten twee FOC’s in het Noorden te veel van het goede te vinden.

donderdag 14 april 2016

14042016

Een groot deel van de Hereweg in Meeden gaat vanaf maandag zes weken op slot. De door brandstof vervuilde grond onder de vroegere Garage Hartog wordt gesaneerd. De Hereweg wordt daarom ter hoogte van huisnummers 256 en 266 afgesloten voor alle verkeer. Het weggedeelte van de Badweg tot de Wethouder Veemanweg is alleen nog toegankelijk voor bestemmingsverkeer. ,,Op die plek liggen een waterhoofdleiding en een spanningskabel’’, zegt een woordvoerder van de provincie Groningen. ,,Die moeten eerst worden omgelegd en dat neemt al twee weken in beslag. Daarna moet de grond worden afgegraven. De verontreiniging zit ook onder de rijbaan, die moet dus ook open. We doen het nu, zodat een deel van de werkzaamheden in de vakantie van de Sjaloomschool valt.’’ Vervolgens wordt er een stof in de grond gespoten die de laatste verontreiniging onschadelijk maakt.

woensdag 13 april 2016

13042016

Zwembad De Kolck in Meeden blijft in elk geval open tot de herindeling. B en W van Menterwolde stellen tot 2018 35.000 euro beschikbaar las ik vanmorgen in het DvhN. Dit heeft wethouder Lian Veenstra (SP) gistermiddag gemeld aan Luppo Kruizinga en Hiske Drok van de Dorpscoöperatie Meeden, die het bad de afgelopen drie seizoenen met tientallen vrijwilligers runde. Veenstra zegt dat een deel van het budget uit de begroting komt. Het resterende deel moet ze via fondsen zien binnen te halen. De wethouder erkent dat het de hoogste tijd werd om knopen door te hakken. ,,Het zwemseizoen begint al over een paar weken.’’ De Kolck gaat maandag 2 mei weer open.
Ook las ik nieuws over het MFC. Deze maand wordt het erop of eronder voor het multifunctioneel centrum in Meeden. Volgende week praten alle betrokkenen net zo lang met elkaar totdat er een haalbaar plan is. Of niet.
De reden dat er druk op de ketel wordt gezet is dat het college voor de financiering mede gebruik wil maken van het regionaal woon- en leefbaarheidsfonds. Daarin zit ruim 11 miljoen euro, maar plannen moeten voor 1 juli bij de provincie zijn. Vrijdag 22 april vindt met alle betrokkenen een zogenoemde ‘snelkookpansessie’ plaats.
De stuurgroep, met daarin vertegenwoordigers van de gemeente, de Vereniging voor Christelijk Onderwijs (VCO) Midden- en Oost-Groningen, scholengroep Opron, stichting Dorpshuis Meeden, woonstichting Groninger Huis en de Dorpscoöperatie Meeden, gaat dan bij elkaar zitten en blijft dat doen totdat er een plan is. ,,We willen een plan waarbij onderwijs- en dorpshuisfunctie voor Meeden gewaarborgd worden’’, zegt wethouder Lian Veenstra (SP). ,,Om te beginnen willen we alle informatie bij elkaar brengen en daarmee een gedegen uitvoeringsplan opstellen. Dat is nodig voor de subsidieaanvraag.’
De uitkomst van deze alles-ofniets-sessie wordt dinsdag 26 april besproken in het college van B en W. ,,Voor Koningsdag moet duidelijk zijnwat demogelijkhedenzijn’’, zegt wethouder Thea van der Veen (PvdA). Zij belooft dat het college na 26 april zo snel mogelijk tekst en uitleg geeft aan de Meedenaren.

dinsdag 12 april 2016

12042016

Nog geen krant op de mat, dus weinig woorden van de kroegbaas deze morgen.

maandag 11 april 2016

11042016

Het is weer plezierig om in de Dorpskerk van Meeden te vertoeven las ik in het DvhN vanmorgen. Het eeuwenoude Hinsz orgel (1751) klinkt weer als vanouds en de kerkbanken nodigen nu écht uit om op te zitten.
De Protestantse Gemeente Meeden, ongeveer 280 leden, heeft flink geïnvesteerd in het godshuis en het Hinszorgel. Bijna zeven ton was er nodig om de kerk te restaureren en het orgel weer de klank te geven die het vroeger had. Zaterdag was er open huis en de officiële opening. Natuurlijk met muzikale klanken uit het Hinsz orgel. Een traditionele kerk is het niet. Het is nu méér dan een godshuis. ,,We willen het voortaan multifunctioneel gebruiken”, zegt Henk Dijkema, woordvoerder van de protestantse Gemeente. Dat betekent niet alleen meer voor trouw-, rouw-, doop- en kerkdiensten, maar heel divers. ,,Het is volgens ons heel geschikt voor het geven van muziekconcerten, het houden van exposities en we kunnen onze kerk ter beschikking stellen aan derden. We hebben een mooie toiletgroep en een heuse vergaderzaal.”
Dijkema is blij dat de kerk in handen is gebleven van de protestantse gemeente. ,,We zijn met stichting oude Groninger Kerken in gesprek geweest over onze plannen. Zij wilden de kerk best overnemen, maar dan moesten we een bruidsschat van twee ton meegeven. Dat was ons te kostbaar en we waren de zeggenschap kwijt. Daarna zijn we met stichting behoud kerken Groningen en Drenthe om tafel gaan zitten. Zij hebben ons geattendeerd op de mogelijkheden van fondsenwerving. We hebben 290.000 euro aangevraagd en kregen 140.000 euro, maar hoorden wel bij de vierhonderd van de tweeduizend indieners die subsidie kregen. Uiteindelijk hebben we het geld toch op tafel gekregen, mede door de verkoop van de gereformeerde kerk en andere donaties.”
Het voegwerk aan de buitenkant ziet er prachtig uit, vele kozijnen zijn vervangen. Kortom, de ‘restauratiewind’ is er flink door gegaan. ,,Het was dringend nodig”, meldt Dijkema. ,,De houten vloeren waren verrot en kozijnen moesten worden opgeknapt. Toen ze er eenmaal mee bezig waren, bleek het nog erger dan we al hadden gedacht. Dus dat leverde nog weer een extra onkostenpost op.’’ Tijdens de verbouwing gaf de kerk ook nog een aantal geheimen prijs. ,,Er is een Bentheimer doopvont gevonden. Bij gelegenheid gaan we hem zeker gebruiken.” Het doopvont dateert volgens Dijkema nog uit de periode dat de kerk een rooms-katholieke achtergrond had. Daarna werd het een hervormde kerk, en na de fusie tussen de gereformeerde en hervormde kerken, komt alles weer samen, inclusief het doopvont. ,,Mooier kan het niet.”

zondag 10 april 2016

10042016


Bram had het goed. Foto is genomen vanaf de Klingenweg in Zuidbroek richting de Zuiderstaat van Noordbroek.

zaterdag 9 april 2016

09042016

Wethouder Lian Veenstra (SP) van Menterwolde heeft 40.000 euro nodig om het verwarmd openluchtzwembad De Kolck in Meeden open te houden las ik in het DvhN.
De Dorpscoöperatie Meeden en de tientallen vrijwilligers die het bad voor het vierde achtereenvolgende jaar gaan runnen, willen wel eens weten waar ze aan toe zijn. Het antwoord krijgen ze maandag als Luppo Kruizinga en Hiske Drok van de coöperatie met de wethouder Sport om tafel zitten.
,,We zijn bezig met een oplossing. Het bedrag voor De Kolck zit niet in de begroting van dit jaar. Het wordt een speurtocht naar geld’’, vertelde Veenstra de gemeenteraad deze week. ,,Het is duidelijk dat we tempo moeten maken. We kunnen niet wachten tot eind april.’’
Kruizinga zegt 35.000 euro nodig te hebben om het bad draaiende te houden en nog eens 5000 euro voor de onderhoudskosten.
De oppositiepartijen Kritisch Menterwolde en Menterwolde Gewoon probeerden deze week via een amendement de benodigde 40.000 euro veilig te stellen voor De Kolck. Tevergeefs, want de coalitiepartijen stemden tegen. De oppositie wilde de 40 mille weghalen uit het potje voor de realisatie van breedband in de gemeente. Daar zit een ton in. De resterende 60.000 euro bleef dan beschikbaar voor breedband, opperden de indieners van het amendement.
De gemeente zou door het beschikbaar stellen van 40.000 euro, aldus de oppositiepartijen, burgerparticipatie bevorderen én belonen. De dorpscoöperatie moet ook snel duidelijkheid krijgen, omdat ze nog met een aantal betaalde krachten om tafel moet, zegt Kruizinga. ,,We hebben al jaren dezelfde badmeester en -juf. Die kennen gelukkig de situatie waarin wij verkeren. De gemeente zegt altijd hoe geweldig wij wel niet zijn, maar dan moet het toch ook mogelijk zijn om in zo’n begroting 40.000 euro te vinden.’’

vrijdag 8 april 2016

08042016

Bewoners van Noordbroek hebben gisteravond in de raad van Menterwolde gepleit voor het openhouden van Gockingaheem las ik in het DvhN.
Janneke Plat, gastvrouw in Gockingaheem, maakte als inspreker de gemeenteraad van Menterwolde duidelijk dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid in het dorp. De Initiatiefgroep behoud Gockingaheem beijvert zich voor het behoud van het enige verpleeg- en verzorgingshuis in Menterwolde.
De raad van Menterwolde nam unaniem een motie aan van VVD, PvdA, GroenLinks, CDA en Menterwolde Gewoon, waarin het college van B en W wordt opgedragen alles in het werk te stellen om Gockingaheem open te houden. In de motie wordt gewezen op het verlies aan leefbaarheid en werkgelegenheid. Zorgen zijn er ook over de vaak oudere bewoners. ,,Het is lastig om oude bomen te verplanten.’’
Wethouder Thea van der Veen (PvdA) zei al een afspraak te hebben gemaakt met de Zonnehuisgroep, maar voegde daar in één adem aan toe dat openhouden geen eenvoudige zaak is. ,,Het overheidsbeleid om mensen langer thuis te laten wonen heeft ook consequenties voor de zorg in de regio. Woonzorg Nederland (eigenaar van het pand, red.) is een lastige partij om mee te werken. Als er al mogelijkheden zijn om Gockingaheem open te houden, zal dat moeten gebeuren in samenwerking met de buurgemeenten en met inzet van het woon- en leefbaarheidsplan.’’

donderdag 7 april 2016

07042016

Het referendum over het EU-verdrag  
 met Oekraïne heeft een ruime zege voor 
 de tegenstanders opgeleverd.61,1% van 
 de stemmers bleek tegen het verdrag en 
 38,1% voor.De opkomst kwam uit op 32,2%
 en de uitslag is daarmee geldig.    
                    
 Van de grote steden had Rotterdam het 
 eerst de stemmen geteld.Daar was 64%  
 tegen en 35% voor.De opkomst was 24%. 
 Ook in Den Haag werd het verdrag    
 afgewezen.In Amsterdam en Utrecht was 
 juist een meerderheid voor het verdrag.
                    
 0,8% van alle opgedaagde kiezers stemde
 blanco en 0,9% ongeldig.Ongeldige   
 stemmen telden wel mee voor de opkomst,
 maar niet voor de uitslag. De opkomst bij het referendum over  
 het associatieverdrag met Oekraïne is 
 boven de geldigheidsdrempel van 30   
 procent uitgekomen.Er gingen 4.134.339 
 mensen stemmen.Dat komt neer op een  
 opkomstpercentage van 32,2.      
                    
 De uitslag is dan wel geldig,maar omdat
 het een raadgevend referendum was,hoeft
 het kabinet zich er niet aan te houden.
 Wel heeft premier Rutte al gezegd dat 
 ratificatie van het verdrag nu geen  
 gelopen koers is.           
                    
 De uitslag is op basis van gegevens die
 gemeenten hebben doorgegeven aan het  
 ANP.De Kiesraad komt dinsdag met de  
 officiële resultaten.

woensdag 6 april 2016

06042015

De Model Rail Groep Veendam biedt belangstellenden een blik in de keuken. Zaterdag en zondag kunnen ze terecht in het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum Zuidbroek. In het voormalige stationsgebouw zijn demonstraties en mogen bezoekers ook zelf met de treinen rijden. Kinderen krijgen na afloop een rangeerdersdiploma. Het bezoek aan de modelspoorbaan is bij de entreeprijs van het museum inbegrepen.

dinsdag 5 april 2016

05042016

Ik werd getipt door SiKo op Follow The Money, een site voor serieuzere onderzoeksjournalistiek. FTM is een artikelreeks begonnen over de verdeel en heers tactieken van de NAM c.s. in het Groningse.
Dat levert gelijk in het eerste (gratis) artikel interessante leesstof op, ook voor bewoners binnen het gebied, dus ook voor de bezoekers van ’t GP.

Touwtrekken met de NAM: de afhandeling van de Groningse aardbevingsschade
Aardbevingen als gevolg van de gaswinning in Groningen zorgen voor grote schade aan huizen in het noorden van het land.
Gedupeerde Groningers die hun recht proberen te halen, moeten opboksen tegen de machtige Nederlandse Aardolie Maatschappij. Hoe gaat de NAM met hen om? Klik hier voor het artikel over de NAM.

maandag 4 april 2016

04042016

Geen nieuws in de krant over Menterwolde, dus een korte opening. Tot later vandaag.

zondag 3 april 2016

03042016


Ceer had het goed. De foto is genomen vanaf de Nieuweweg richting Uiterburen in Zuidbroek.

zaterdag 2 april 2016

02042016

Gisteren stond er geen nieuws in het DvhN over Menterwolde. Aangezien het de eerste April was, had ik vlug zelf wat teksten verzonnen voor de opening. Aan de toog waren een paar die niet op de kalender hadden gekeken, en er zullen ook nog wel een aantal thuis de wenkbrauwen hebben gefronst. Nu ligt er nog geen krant op de mat, moet vroeg de weg op voor de weekenddienst. Mocht er straks toch iets in de krant staan over Menterwolde, dan is er vast wel iemand anders aan de toog die het wil vertellen.

vrijdag 1 april 2016

01042016

Ik las vanmorgen in het DvhN dat een meerderheid van de raad in Hoogezand-Sappemeer niet akkoord gaat met de nieuwe gemeentenaam Midden-Groningen waarover in de raadsvergadering van april goedkeuring gegeven zou worden. Dat is de conclusie die men kan trekken uit de commissievergadering van gisteravond. Drie van de vijf coalitiepartijen in Hoogezand-Sappemeer, waaronder de SP, PvdA en Christen Unie sluiten zich aan bij de oppositiepartijen die vinden dat men moet gaan voor naamsbekendheid en dat Hoogezand de voorkeur verdient.

Appie denkt: Ben je lekker op tijd mee. Eerst akkoord gaan in HSSM verband met de procedure, en als de bevolking in meerderheid heeft gekozen, dan de keutel intrekken. Ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren, want alle drie de raden moesten hun goedkeuring geven. Maakt mij ook niet zoveel uit, heb het even helemaal gehad met de politiek. Ik ga vandaag lekker naar het werk, en daar springen ze gelukkig niet zo van de hak op de tak. Bij ons worden afspraken nagekomen!