Teller

woensdag 29 februari 2012

29022012

Toen ik de datum intikte boven de opening, viel mij op dat het de negenentwintigste Februari is, een dag die slechts één keer in de vier jaar op de kalender staat. Wie vandaag de verjaardag viert, kan zich melden en krijgt van mij als cadeau een jaar lang vrije vertering in dit etablissement. Ik tik deze opening om 0:28 uur volgens de klok van mijn computer. Waarom zo vroeg zullen sommigen zich afvragen. Kan daar kort over zijn, moet vroeg de deur uit, de krant ligt dan niet op de mat en op een vroeg tijdstip van de dag ben ik ook niet erg spraakzaam zonder dat ik "gevoerd" wordt. Via de mail kreeg ik nog wel een bericht uit het DvhN van gisteren, die ik onder deze tekst plaats. Zal mij benieuwen wie er allemaal mee gaan doen in de clip. Zou ook wel mee willen doen, maar vrees dat men selecteert op uiterlijk en zangkwaliteiten. :(

dinsdag 28 februari 2012

28022012

Nog geen krant, heb zelf ook geen nieuws, dus een korte opening. Lekker makkelijk. :)

maandag 27 februari 2012

27022012

Het klaverblad bij Zuidbroek kwam vorige week al aan de orde in dit café. Geen afslag naar de Gouden Driehoek en het verdwijnen van het viaduct aan de Galgeweg waren de opmerkelijkste feiten voor Zuidbroek. Volgens een stamgast had het ook anders gekund en kreeg daar een mail over, waar ik vandaag mee open.

Ha Ab,

mosterd na de maaltijd...
maar hierbij een rudimentaire projectie van het bestaande Rottepolderplein (met een verkeersintentie van 5-10x t.o.v. Zuidbroek) op de locatie van het 'Zuiderkruis' bij Zuidbroek.

Het projecteren van de Googlemap ging niet vlot, eigenlijk moeten de wegen nog gericht worden en de projectie 90º gedraaid aangezien nu de N33 meer ruimte krijgt dan de A7 (bij het R-plein is de NZ verbinding het belangrijkst bij ons de OW, dus de boel staat verkeerd om.
Desondanks krijg je een indruk waarbij te zien is dat met minder grondbeslag meer aansluitingen mogelijk zijn en zelf het Galgeweg-viaduct gewoon behouden zou kunnen worden.
Een kwestie van toekomstgerichte keuzes maken dus.


zondag 26 februari 2012

26022012


JK, had het goed deze keer. Het laatste huis aan de Galgeweg, komende vanaf de Heiligelaan en dan aan de linkerkant.

zaterdag 25 februari 2012

25022012

Ik las vanmorgen in de krant dat een inwoner van Menterwolde de komende week een gesprek heeft met wethouder Matty Siersema over het zwerfvuil dat her en der in onze gemeente ligt. Mijn vraag: "Ligt er bij u ook veel zwerfvuil en/of illegaal gestort afval in de woonomgeving?"

vrijdag 24 februari 2012

24022012

Ik kreeg onderstaande foto binnen, verzonden met de mobiele telefoon van een stamgast, die de presentatie over het klaverblad bezocht in de Broeckhof gisteravond. De techniek staat voor niets. De bijgevoegde tekst luidde: Galgeweg exit, nieuw fietspad naar Meeden, geen aansluiting FOC.

donderdag 23 februari 2012

23022012

De gemeente Menterwolde zit ook op Twitter sinds kort. Dat roept best vragen op, althans bij mij, want wie beheert dat account? De burgemeester, een wethouder of een ambtenaar? Is er overleg wat er wel of niet de wereld in kan worden geslingerd via Twitter? Ik zal via mijn twitteraccount de link geven naar hier, misschien dat er een antwoord komt op bovenstaande vragen. Klik hier om het twitteraccount van de gemeente te bezoeken. De gemeente heeft nog niet getweet, maar heeft op dit moment al 30 volgers, waaronder de waard van het Golden Peerd. Vier twitteraccounts worden gevolgd, waaronder niet die van AppiePeerd. #fail ;)

woensdag 22 februari 2012

22022012

Gisteren hadden wij het over de streektaal in dit café, vandaag open ik met iemand die het FOC bij Zuidbroek wel ziet zitten en dat in het Gronings iedereen wil laten weten. Sinus laat hier aan de bar ook wel eens van zich horen, maar vandaag klinkt zijn stem uit de Peerder Jukebox. De spellingcontrole stond bij het maken van het filmpje bij Sinus niet op het Gronings, gezien de rode kriebels onder de tekst. Het viel mij ook op dat in het filmpje de bewegwijzering naar het FOC via de rotondes ging, mag hopen mocht het FOC doorgaan, dat men voor de verkeersafwikkeling een andere route voor ogen heeft.

dinsdag 21 februari 2012

21022012

Wat veur de ain vrouger is, dat is veur d aander sikkom guster. Het mit leeftied te moaken. Wat voor de één vroeger is, dat is voor de ander bijna gisteren. Dat heeft met leeftijd te maken. De ouderen onder ons spraken dialect thuis en op het schoolplein, de jongeren van nu noch thuis, noch op het schoolplein. Vroeger werden in sommige gezinnen kinderen thuis opgevoed in het ABN, maar op straat leerde men dan nog vaak het dialect van de streek waar men opgroeide. Mijn vraag voor vandaag: "Vinden de klanten van het Golden Peerd het ook jammer dat de streektalen uit Nederland verdwijnen?"

maandag 20 februari 2012

20022012

Voor wie de weg op moet, het is oppassen voor waar niet gestrooid is, het vriest en het kan dus glad zijn. Ontbijt achter de kiezen, krant gelezen, de nieuwe werkweek gaat van start. Tot later.

zondag 19 februari 2012

19022012


Jan had het weer goed. Op de foto de drogisterij van Wieringa aan de Nanno Mulderstraat in Noordbroek.

zaterdag 18 februari 2012

18022012

Goedemorgen wakker Menterwolde, zegt de waard van dit etablissement, die zelf om 1:32 uur gaat slapen.

vrijdag 17 februari 2012

17022012

Vandaag heeft de uitbater van het Peerd een vije dag, vandaar een korte en makkelijke opening. Vandaag te gast in de kroeg van Menterwolde Daniël Lohues, die gisteren zijn verjaardag vierde.

donderdag 16 februari 2012

16022012

Gisteren in het DvhN: De dorpsadviesraden in Noordbroek, Meeden, Muntendam en Zuidbroek worden niet optimaal benut door het gemeentebestuur van Menterwolde. Zij worden niet voldoende betrokken en gehoord. De dorpsadviesraden moeten ook worden betrokken bij belangrijke onderwerpen, zoals het jeugd- en afvalbeleid door zitting te hebben in werkgroepen en/of klankbordgroepen. Dit zegt PvdA fractievoorzitter Patricia Boerma. De dorpsadviesraad in Muntendam heeft zijn taken stopgezet. Burgemeester en wethouders zouden geen uitvoering geven aan burgerparticipatie. De dorpsraad voelt zich niet serieus genomen. Het VVD-raadslid Mieke Bos heeft het college vorige week schriftelijke vragen gesteld over burgerparticipatie in Menterwolde. Bos wil weten of de toegezegde evaluatie over het met de dorpsadviesraden gesloten convenant al heeft plaatsgevonden. De PvdA vindt ook dat de inwoners te weinig middelen hebben om invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid. "Menterwolde kent alleen de inspraakverordening uit 2004. Dit is een zeer beperkt middel." Boerma is voor de invoering van het burgerinitiatief. Dit voorstel wordt volgende week Donderdag besproken tijdens de raadsvergadering. De PvdA wil weten hoe andere raadsfracties hierover denken. In April moet het college met een voorstel komen, stelt Boerma. Omdat het instellen van dit initiatief gevolgen heeft voor het ambtelijk apparaat en de collegeleden, krijgen die de tijd om met een voorstel te komen.

woensdag 15 februari 2012

15022012

"Blijdschap om supermarkt" kopt het DvhN op de regiopagina, daarbij een foto met bedrijfsleider Eddy Kor bij de entree van de nieuwe winkel in Zuidbroek. Iedereen blij in het srtikel: JanDijkhuis van de handelsvereniging, Margriet Grashuis van de naastgelegen slagerij en Wil Keesom voorzitter van de Dorpsadviesraad.

D66 raadslid Fischer van Hoogezan-Sappemeer ziet ook kansen voor een FOC in Zuidbroek, hij was dan ook verbaasd over wethouder Luijckx eerste reactie,aldus de coalitiegenoot in het DvhN vanmorgen. Fischers stemming werd er niet beter op toen B en W van Hoogezand een brief naar gedeputeerde staten van Groningen stuurden. "Daarin ziet het college alleen bedreigingen", zegt Fischer. "Er wordt voorbijgegaan aan de positieve kanten. Natuurlijk kan de komst van een outletcentrum de middenstand van Hoogezand bedreigen, maar we leven hier niet in een openluchtmuseum. Deze ontwikkelingen zijn nooit alleen negatief." Daar denkt Luijckx anders over. "De komst van een outletcentrum wordt de nekslag voor het midden en kleinbedrijf in Hoogezand-Sappemeer. Marktpartijen die geld willen steken in winkelcentrum De Hooge Meeren, zeggen hun investering te moeten heroverwegen op het moment dat het outletcentrum in Zuidbroek er komt. Dit soort dingen raakt onze centrumontwikkeling en geeft de leefbaarheid een knauw." Met Oldambt, Veendam, Stadskanaal en de sympathie van Slochteren, laat Hoogezand-Sappemeer de gevolgen onderzoeken.

Ook stond er nog een artikel in de krant dat de politiek in Menterwolde de dorpsraden beter moet benutten, maar dat zal later nog wel eens ter sprake komen. Moet nu de deur uit, ben al lang genoeg aan het woord geweest.

maandag 13 februari 2012

13022012

Marjon Ruzius (22) uit Meeden weet vrijdag 2 Maart of ze de nieuwe dj is van radiostation Q-music las ik vanmorgen in het DvhN. Uit ruim duizend kandidaten werden vier talenten gekozen. Marjon heeft al een week gedraaid bij het station, kreeg veel positieve reacties, ook van niet bekenden, maar heeft geen idee of ze kans maakt om te winnen. Er is een jury, maar de luisteraar kan hier ook een stem uitbrengen. Het station bepaalde welke muziek zij moest draaien, haar overbuurman Erwin de Vries kon ze er niet tussen drukken.


Ook in de krant vanmorgen: Manager Marie José Maarsingh ziet de komst van een camping of camperplaats bij natuur- en educatiecentrum De Heemtuin en natuurpark Tussen de Venen in Muntendam best zitten. Een haalbaarheidsonderzoek is nodig om te zien wat de kansen zijn om dit te realiseren. Het idee voor een minicamping komt van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Menterwolde. Fractievoorzitter Marc Hesp opperde in november 2010 dat een commerciële partij de ruimte moet krijgen in het 50 hectare grote centrum en park een minicamping te beginnen. Wethouder Matty Siersema wil de voor- en nadelen van de komst van een minicamping in kaart brengen, voor ze eventueel actie onderneemt. "Het idee is niet helemaal van de baan", zegt Siersema. De wethouder weet dat tal van voorzieningen (sanitair) gerealiseerd moeten worden voor de camping er kan komen en vraagt zich af of de kosten wel opwegen tegen de opbrengsten.

zondag 12 februari 2012

12022012


Jan had het goed deze keer. De foto is gemaakt aan het einde van de Oosterdreef in Noordbroek richting het Noorden. Links de beukenhaag rond het sportveld, rechts het viaduct van de Pastorieweg over de N33.

zaterdag 11 februari 2012

11022012

Via Twitter volgde ik de link naar de nieuwste column van Marcella Veldthuis. Logisch dat die column ook mijn nieuwsgierigheid opwekte naar de uitzending waar ze over sprak, niets menselijks is ook de waard van het Golden Peerd vreemd. Via uitzending gemist opgezocht. Klik hier voor de column van Marcella en hier voor de uitzending. Vanaf 20 minuten zit Marcella met o.a. Rik Felderhof aan tafel in de studio, waarin ze praat over de verdwijning van haar tante Gretha, waarover ze een boek heeft geschreven.

vrijdag 10 februari 2012

10022012

Ik ben aan de late kant, heb ook niets te vertellen. Hoop later op de dag hier weer te zijn, moet nu gaan. Oh ja, de weekmarkt in Zuidbroek is vanaf vandaag op het dorpsplein voor de nieuwe supermarkt.

donderdag 9 februari 2012

09022012

It geat troch! Er is met de inrichting begonnen van de nieuwe supermarkt in Zuidbroek. Kreeg daar een foto van binnen, die ik de titel zou willen meegeven: Er is licht in de duisternis! Maar het licht moet ook in de toekomst blijven branden, dus ......

Doe uw dagelijkse boodschappen aan de Spoorstraat,
voordat de supermarkt Zuidbroek andermaal verlaat!

woensdag 8 februari 2012

08022012

De sleutel lag onder de krant vanmorgen, een krant met de kop: "Dooi bedreigt de tocht". De winter zet heel Nederland op zijn kop, treinen die niet rijden en al dagen is er geen programma op de TV die niet over de Elfstedentocht gaat. Wij in Groningen kapitalen uitgeven aan reclamecampagnes als "Er gaat niets boven Groningen", en de Friezen waait het gewoon aan. Schrijven een vergadering uit voor de rayonhoofden en ziedaar, heel het journaille reist af naar Friesland om gratis reclame te maken voor die provincie. It geat troch, niet de tocht, maar wel de mediahype en de reclame voor Friesland, nog een paar dagen, want dan komt er een eind aan de winter. Althans zo lijkt het.

dinsdag 7 februari 2012

07022012

It geat on? Appie denkt van niet, maar wat denkt men aan de andere kant van de bar?

maandag 6 februari 2012

06022012

Weer een nieuwe dag in het Golden Peerd, zal mij benieuwen wat die brengen zal. Overdag hebben de klanten daar meer invloed op in dit etablissement dan de uitbater, want die is pas in de avond weer achter de toog als het niet tegenzit, want een beetje sneeuw doet je zo maar overnachten op een perron waar je normaliter slechts een paar minuten tijdens het overstappen verblijft.

zondag 5 februari 2012

05022012


Jan had het goed deze keer. De foto is genomen op de Dam tussen het Westeind en de W.A. Scholtensweg over het Winschoterdiep, richting de Petruskerk, die links is waar te nemen achter het struikgewas.

vrijdag 3 februari 2012

03022012

Loat joe deur botte scheuvels nait vertroagen
as je op scheuvels goan de kommende doagen
Veur je t waiten zit je in t duuster nog op t ies
en den zegt dizze kastelain, ben je nait goud wies
Dus loat sliepen joen scheuvels dicht bie hoes
en dat ken naargens beter as bie Jan Diekhoes!

donderdag 2 februari 2012

02022012

`1234567890-=qwertyuiop[]asdfghjkl;'\zxcvbnm,./~!@#$%^&*()_+QWERTYUIOP{}ASDFGHJKL:"|ZXCVBNM<>?

woensdag 1 februari 2012

01022012

Het vriest dat het kraakt. Binnenkort weer een Oldambtrit? Hier de presentatie van een boek over deze rit, die voor het laatst werd gehouden in 1996 met mooie beelden van Studio Sport uit het verleden.