Teller

maandag 31 oktober 2016

31102016

Laatste dag van oktober, dus is het morgen alweer november.

zondag 30 oktober 2016

zaterdag 29 oktober 2016

29102016

Vannacht moeten wij uit bed om de klok een uur terug te zetten. Had dat nu niet op een ander tijdstip gekund?
Ik vind trouwens dat men helemaal moet stoppen met die flauwekul. Gewoon het hele jaar door dezelfde tijd. Wat is daar mis mee? Wie er anders over denkt mag het zeggen, wie niet, die hoeft zich ook niet stil te houden. Een fijn weekeinde gewenst voor een ieder.

vrijdag 28 oktober 2016

28102016

De Inspecteur Amerikaschool in Noordbroek moet waarschijnlijk uitwijken naar een tijdelijk onderkomen, vanwege de versteviging van het gloednieuwe schoolgebouw las ik in het DvhN.
De school die nu 109 leerlingen telt, is sinds oktober 2014 gevestigd in de nieuwe Noordsuythoeve, een centrum dat ook onderdak biedt aan kinderopvang, peuterspeelzaal, sportverenigingen, de bibliotheek en aan het dorpshuis.
,,Tot februari was er niks aan de hand. Ik heb na de vorige verhuizing gezegd: dit ga ik niet nog eens van het team vragen. Maar met de huidige prognose kun je alleen zeggen: we ontkomen er niet aan’’, reageert directeur Gert Hilbolling van de openbare Inspecteur Amerikaschool.
Waar de tijdelijke school komt, is nog ongewis. Volgens Hilbolling is er op het terrein van de school ruimte, waar de school vroeger stond. Jean Paul ten Brink, voorzitter van het college van bestuur van scholengroep OPRON, waar de Noordbroekster school onder valt, ziet dit ook als potentiële locatie, maar wil eventuele alternatieven nog bekijken.
De schooldirecteur vreest de gevolgen van de operatie wel. ,,Er zit natuurlijk een aantal wrange kanten aan. Onderschat niet hoe gevoelig kinderen zijn voor hun leeromgeving en de plek waar ze zitten. We willen een integraal kindcentrum worden en daar worden goede stappen ingezet. Die ontwikkeling wordt zo gedwongen stilgezet. De vraag is hoeveel goodwill je ermee verliest.’’ Ten Brink denkt niet dat het onderwijs onder de verhuizing hoeft te lijden. ,,Het gebouw maakt geen onderwijs. Dat doen de mensen.’’
Het plan voor een zendmast van telefoonprovider Vodafone achter de school baart hem meer zorgen. Vorige maand dreigden ouders van circa twintig leerlingen hun kind van school te halen als die mast er komt. Ze vrezen gezondheidsrisico’s.donderdag 27 oktober 2016

27102016

De informatieavond over Windmolenpark N33 in dorpshuis De Broeckhof in Zuidbroek werd gisteravond bezocht door vijftig personen las ik in het DvhN.
Wil Keesom van de DorpenAlliantie Oost-Groningen liet met een presentatie zien hoe mensen de overheidsplannen het park online vinden, mochten ze hier middels een zienswijze op willen reageren. De plannen liggen tot 10 november ter inzage. Alleen als ze een zienswijze indienen, kunnen ze later eventueel in beroep bij de Raad van State. ,,Volgens mij is het aantal pagina’s op zich al een zienswijze waard’’, zo gaf Keesom de vijftig belangstellenden zijn persoonlijke advies mee.

woensdag 26 oktober 2016

26102016

Het groot onderhoud aan de spoortunnel aan de Achter de Wal in Zuidbroek duurt veel langer dan gedacht. Bij het wegfrezen van de asfaltlaag bleek dat het beton is aangetast door zout dat gebruikt wordt om de weg in de winter begaanbaar te houden.. Dat betekent dat de betonlaag moet worden vervangen, met als gevolg dat de tunnel tussen 31 oktober en 4 november volledig wordt afgesloten. Het (fiets)verkeer wordt omgeleid via de Muntendammerweg. Het volledig afsluiten van de tunnel zou aanvankelijk slechts enkele uren duren.

dinsdag 25 oktober 2016

25102016

Het verkeer in Muntendam moet vandaag rekening houden met een omleiding. Het Loug in het dorpscentrum is vandaag tussen zeven uur vanochtend tot vijf uur vanmiddag afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Er vinden asfalteringswerkzaamheden plaats. Aanvankelijk werd gedacht dat de straat alleen ’s middags zou zijn afgesloten. De wegwerkers hebben meer tijd nodig om de klus te klaren. Het verkeer wordt gedurende de werkzaamheden omgeleid.

maandag 24 oktober 2016

24102016

Het bordje op de deur omgedraaid van gesloten naar geopend, de sleutel een slag naar rechts gedraaid, en we kunnen de dag weer fris beginnen.

zondag 23 oktober 2016

23102016

Balansopruiming bij Boiten in Muntendam uit de Noord-Ooster van 13-01-1940.

zaterdag 22 oktober 2016

vrijdag 21 oktober 2016

21102016

Ik las in het DvhN dat het DG van den Noortbad in Muntendam open blijft. Zwemschool De Krabbelaar neemt het overdekte zwembad per 1 januari over.
Er was al eerder sprake van dat De Krabbelaar, die al zwemlessen gaf in het bad, de voorziening zou overnemen. Maar gemeente en zwemschool leken geen overeenstemming te kunnen bereiken. Beide partijen hebben nu echter een ‘akkoord op hoofdlijnen’ gesloten, zoals de gemeente in een persbericht stelt. De Krabbelaar wordt met ingang van het nieuwe jaar eigenaar van het zwembad, maar neemt het personeel niet over.
Burgemeester en wethouders hebben toegezegd dat ze de komende tien jaar een ‘geringe bijdrage’ leveren in de kosten van exploitatie en onderhoud. Daarmee bezuinigt de gemeente wel, maar blijft de voorziening behouden. ,,Voor het personeel is dit pijnlijk’’, laat wethouder Lian Veenstra (SP) bij monde van van woordvoerder Jan Leegstra weten, ,,als gemeente gaan wij samen met hen werken aan hun toekomst.”
Volgens Veenstra wordt het akkoord de komende weken uitgewerkt. Ook Hinke van der Veen, eigenaar van zwemschool De Krabbelaar, laat via de woordvoerder van Menterwolde weten vertrouwen te hebben in het toekomst van het Van den Noortbad. Ze wil de komende weken gesprekken voeren met verenigingen en gebruikers.
Een groep gebruikers van het zwembad was ook bezig met een reddingsplan. Ze wilde het bad in een stichting onderbrengen en het met vrijwilligers in de benen houden. Woordvoerder Harry Hartman van Stichting Behoud DG van den Noortbad is blij met de overname door De Krabbelaar. ,,Wij waren geen concurrenten, we hadden beide als doel het bad open te houden. Dat lijkt nu gelukt en dat juichen we toe. Wij hadden ons plan eigenlijk klaar, maar het is dus niet meer nodig. We houden het nog even achter de hand, voor het geval er onverhoopt een kink in de kabel komt.’’

donderdag 20 oktober 2016

20102016

Vandaag begint de dag met regen, waarmee deze eindigt dat zien we later wel.

woensdag 19 oktober 2016

19102016

Hoogezand-Sappemeer heeft het huishoudboekje voor 2017 op orde. De laatste begroting als zelfstandige gemeente is sluitend las ik vanmorgen in het DvhN.
Met ingang van 2018 gaan Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde op in Midden-Groningen. Al eerder presenteerden Slochteren en Menterwolde voor 2017 een sluitende begroting. Volgend jaar stellen de drie gemeenten één begroting 2018 op voor de gemeente Midden-Groningen in oprichting.
Het positieve resultaat in Hoogezand komt door een hogere uitkering van het Rijk en een positiever resultaat van het Bedrijf voor Werk en Re-integratie (BWRI). Een fors hoger aantal bijstandsgerechtigden, duurder minimabeleid en hogere pensioenpremies drukken het resultaat. De onroerende zaakbelasting (ozb) wordt gecorrigeerd voor inflatie (+0,6 procent).

dinsdag 18 oktober 2016

18102016

Vanmorgen om zes uur is de Zuidlaardermarkt numero 816 officieel geopend door de burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo.

maandag 17 oktober 2016

17102016

Deur open, wachten op klanten die iets te vertellen hebben.

zondag 16 oktober 2016

16102016

Geen fotoraadsel meer op de zondag, maar een kijkje in het verleden via een oude krant de komende weken. Een advertentie van 1945 in de Noord en Zuidbroekster.

zaterdag 15 oktober 2016

15102016

Ik kom niet verder dan de datum intoetsen en vermelden dat ik het gedaan heb. De teksten komen vandaag zeker niet van Appie.

vrijdag 14 oktober 2016

14102016

Gisteren was er een vergadering van de raadscommisie meldde Chris U aan de toog. Ik ben daar niet geweest, maar misschien iemand anders, Chris in ieder geval want die was voorzitter. Alles verlopen zoals verwacht, of zijn er nog bijzondere zaken de revue gepasseerd?

donderdag 13 oktober 2016

13102016

De spoortunnel aan de Achter de Wal in Zuidbroek wordt vrijdag tot 24 oktober afgesloten voor het autoverkeer. Dat heeft te maken met groot onderhoud. Het werk begint maandag met het verwijderen van de oude asfaltlaag. Een aannemersbedrijf gaat ook de betonconstructie verbeteren. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruikmaken van de tunnel, behalve op vrijdag 21 oktober als de onderdoorgang enkele uren volledig wordt gestremd voor asfalteringswerkzaamheden.

woensdag 12 oktober 2016

12102016


Later thuis dan ik verwacht had, en vroeger op dan ik zou willen. Dus nu reeds de opening van een nieuwe dag in het Golden Peerd.


dinsdag 11 oktober 2016

11102016

De deur van het slot, zodat de klanten naar binnen kunnen, en ik eruit kan om wat beleg op de boterham te verdienen.

maandag 10 oktober 2016

10102016

Kroegdeur van het slot, in de hoop dat de zwijgende meerderheid die binnen loopt, ook eens iets van zich laat horen.

zondag 9 oktober 2016

09102016

Vlug een ander tegeltje opgehangen naar aanleiding van het commentaar van gisteren. ;)

zaterdag 8 oktober 2016

08102016

Naar aanleiding van gisteren, ook even een tegeltje achter de bar gehangen.vrijdag 7 oktober 2016

07102016

Geen nieuws over Menterwolde in de krant, dat is wel eens anders geweest. Wij gaan rustig de gemeentelijke herindeling tegemoet zo het lijkt.

donderdag 6 oktober 2016

06102016

Ik las in het DvhN dat de laatste begroting van de zelfstandige gemeente Menterwolde sluitend is. Dat is beter nieuws dan vorig jaar rond deze tijd, toen het toenmalige college van Menterwolde een persconferentie belegde om de verzamelde pers te vertellen dat ze een begrotingstekort van 1,3 miljoen had en overwoog zich onder curatele van de provincie te laten stellen. Het leidde kort daarna tot een politieke crisis, waarbij twee van de drie wethouders het veld moesten ruimen.
Omdat er echter geen geld is voor grote projecten, heeft de gemeente aan de provincie Groningen een bijdrage van 900.000 euro gevraagd. Wethouder Lian Veenstra (SP) wil het geld besteden aan de opknapbeurt van het dorpshuis in Meeden en de christelijke basisschool Sjaloom.
Vandaag komt gedeputeerde en partijgenoot Eelco Eikenaar op bezoek om over de leefbaarheid van Meeden te praten. De gemeenteraad heeft al een miljoen euro aan de kant gelegd voor deze plannen. Veenstra hoopt verder dat fondsen een financiële bijdrage willen leveren. Uiteindelijk moet er zo’n 2,2 miljoen euro beschikbaar zijn om de plannen uit te kunnen voeren.
Met dat geld wordt de naast het dorpshuis gelegen Sjaloomschool gerenoveerd en uitgebreid. Het pand gaat straks onderdak bieden aan een samenwerkingsschool van de Sjaloomschool en obs De Mieden en aan een nieuw kindcentrum.
Een gloednieuw multifunctioneel centrum zit er financieel niet meer in. De gemeenteraad stelde hiervoor in juni 2014 nog maximaal 3 miljoen euro beschikbaar. Dat bedrag is in de loop der tijd geslonken tot een miljoen euro. Het dorpshuis – inclusief sporthal – krijgt wel een flinke opknapbeurt.
De laatste begroting van de zelfstandige gemeente Menterwolde wordt behandeld in de raadsvergadering van donderdag 10 november. De begroting voor 2018 wordt volgend jaar opgesteld voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen, waarin Menterwolde, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer opgaan.

woensdag 5 oktober 2016

05102016

Het lijkt weer een mooie dag te worden. De zon is er al weer bij. In Zuidbroek lopen veel chinezen, maar wat die daar doen is mij onbekend. Iemand die het weet?

dinsdag 4 oktober 2016

04102016

Dierendag vandaag, maar Boris zal er niets van merken. Voor hem is het iedere dag dierendag, maar het staat iedereen vrij om hem een extra aai te geven als je de kroeg binnenkomt.

maandag 3 oktober 2016

03102016

De zon schijnt de gelagkamer van het Golden Peerd binnen, voor mij een reden om een blokje om te gaan. Tot later vandaag.

zondag 2 oktober 2016

02102016

Vorige week zondag hadden wij nog prachtig htig weer, vandaag ziet er heel anders uit. Toch heeft het wel wat, dat Nederlandse klimaat. Een geliefd onderwerp om een gesprek mee te beginnen als men even niet weet wat te zeggen.

zaterdag 1 oktober 2016