Teller

zondag 21 januari 2018

Week 4 Golden Peerd 21-01-2018

Afgelopen vrijdag was er een fakkeloptocht in Groningen waaraan ruim tienduizend demonstranten mee hebben gelopen, ook velen uit Midden-Groningen. De onrust is groot onder een deel van de inwoners van onze provincie. We moeten van het gas af, althans van het Groninger gas. Zelf verwarmen wij het huis met gas, douchen doen we op gas en koken ook. Om dat allemaal op korte termijn om te zetten in een verantwoord alternatief is nog niet zo gemakkelijk, afgezien van de kosten. Maar wat is een verantwoord, milieuvriendelijk alternatief? Of toch maar eerst op Gronings gas voorlopig, en de contracten met het buitenland zo spoedig mogelijk beëindigen? Importeren van gas uit bijvoorbeeld Rusland of in een keer de knop volledig om? Dat zijn vragen die mij bezig houden, maar zelf heb ik daar nog geen antwoord op. Iemand aan de andere kant van de bar wellicht?

32 opmerkingen:

 1. Massale opkomst bij de Fakkeltocht

  Ook dit jaar lopen de schattingen/tellingen voor 't aantal deelnemers weer flink uiteen.

  Volgens (politie/stad) Groningen passen er nooit meer dan 8.000 mensen op de Vismarkt…,
  is die vol. dan is ’t vol is vol en dus is het maximum altijd 8.000…
  ook al staan er twee keer zoveel mensen (16.000) op hutje mutje op elkaar gepropt…
  en dat stonden ze, als sardines in blik.

  De Vismarkt en een opzij van de Korenbeurs richting A_Kerk van het A-Kerk stond vol ook achter het podium. Een klein stukje van de Vismarkt moest vrijgehouden worden (tussen Maas en Haddingestraat) voor EuroSonics en de WDR.
  Ruim 9.000 m² tjokvol mensen...,
  vaak schouder aan schouder en rug aan rug...,
  en dan passen er hjeel wat mensen op een m²...,
  als je dat beseft snap je dat de schtting van max. 8.000 van de zijde van de Politie wat mager is...,
  't dubbele i (16.000) is meer realistisch.
  Als organisatie blijf je natuurlijk altijd een de veilige kant zitten..., wil je niet overdrijven door te zeggen het waren wel 20.000 mensen..., hou je het op meer dan 12.000 mensen...;
  maar wie netjes gaat meten en tellen weet dat dat een magere schatting is gezien zowel de grootte van het oppervlak als de dichtheid per m².

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Nederlandse huishoudens en de kleinzakelijke verbruikers...
  (grofweg alle winkels, kantoren, scholen, ziekenhuizen boeren en de timmerman/loodgieter/garage op de hoek) ...
  verbruiken jaarlijks (sterk afhankelijk van de winters stookbehoefte) grofweg tussen de 8miljard en 12miljard Nm³ gas.
  Het overgrote deel van al dat laag-calorisch gas wordt gebruikt voor export, elektriciteitsopwekking en met name ook de chemische industrie…;
  De chemische industrie maakt er plastics en kunstmest van…;
  Tot waarschijnlijk ieders stomme verbazing wordt een flink deel van het geëxporteerde gas (een paar miljard Nm³ ) in het buitenland opgewerkt naar hoogcalorisch gas (ze hebben daar niets aan LC-gas, ze hebben HC-gas nodig, en ook dat HC-gas zouden ze ook gemakkelijk, zelfs via NL kunnen importeren)

  Dus we moeten in heel Nederland af van het Gronings gas.
  Dat kan door nieuwbouw niet meer aan (te mogen) sluiten op gas en zeker niet op LC-gas.
  Maar de kortste klappen maak je door de industrie ofwel te laten omschakelen op HC-gas danwel geen LC-gas meer te laten gebruiken voor de productie van elektriciteit, plastics en kunststof.
  Dat betekent wel dat daarvoor grootverbruikers moeten worden afgekoppeld van het ene (LC-)gasnet een aangekoppeld aan het andere (HC-)gasnet.

  Voor huishoudens die (nu nog) afhankelijk zijn van LC-gas blijft er dan meer LC-gas over en dat kan je bovendien (technisch vrij eenvoudig) aanvullen met HC-gas dat via behandeling in stikstoffabrieken wordt bijgemengt/omgekat naar LC-gas.
  Het heeft dus echt zin snel die tweede stikstoffabriek te bouwen en daar niet langer meer mee te treuzelen.
  Verder zou je ook woonwijken stuk voor stuk kunnen kunnen omkatten naar HC-gas (kan dan later waterstofgas doorheen dat wordt gemaakt met al die op te wekken met wind- en zonne-energie)

  En ook Groningen moet van ’t Gronings gas af…,
  maar zeker niet perse als eerste(n).

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Stel je voor we gaan morgen allemaal op elektrisietijd overschakelen. De schakelkasten kunnen nu het verbruik al niet aan, laat staan dat we onze auto's en fietsen in de daluren moeten opladen om ons ze dagelijkse bezigheden te doen. Daarnaast gaat de verwarming en het huishoudelijk gebruik ook zijn gang. Onvoorstelbaar, want de energiekabels liggen er in de meeste gevallen al 50 jaar in de grond. Met als resultaat veel weerstand en te weinig vermogen. Ik vind dat ook de regering dat onderschat, af gezien van de energie centrales die dan ondersteund worden door wind en zonne energie. Willen we geen toestanden krijgen als een derde wereldland, dan zullen we aan een goed sluitend plan moeten komen voor onze energie voorraad. Wij als energiejunks kunnen er niet zonder!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik snap discussie niet... waarom van gas af. Als elders in de wereld voldoende gas voorhanden is ( zonder dezelfde kwalijke gevolgen als in Groningen)

  Of mogen energiebronnen alleen maar aangewend worden om windmolens te bouwen?

  Wat is rendement van kerncentrale?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @John
   dat je de discussie niet snapt, vat, begrijpt laat staan overziet…
   was iets wat ik al een beetje begon te vermoeden. ;-)

   Er zijn een aantal zaken die ogenschijnlijk los van elkaar staan en die toch schier onlosmakelijk met elkaar verbonden door zijn, elkaar lopen en in en met elkaar verward zijn en worden.

   Eerst ons Gronings gas…,
   dat is zogenaamd laag-calorisch gas (LC)…,
   importgas is vrijwel altijd hoog-calorisch (HC), je kunt het hier dus niet zondermeer gebruiken in bestaande (verwamings)installaties. Je kunt de boel ombouwen naar HC maar dan daarvoor is tijd nodig en je moet ondertiussen het netwerk gefaseerd aanpassen van LC naar HC, hetgeen inhoud dat je het LC-netwerk krimp en het HC-netwerk gelijktijdig flink moet groeien.

   Extra probleem daarbij is dat (import)gas door sterk toenemende vraag (mn. China) en afnemende (groei) in het aanbod schaars wordt en steeds sneller schaarser zal worden. Bovendien zijn niet alle aanbieders van gas zakenpartners (oa. Rusland)waar wij als samenleving van afhankelijk willen zijn.

   Wat betreft het rendement van kerncentrales moet je je niet e veel (positieve) illusies maken.
   Kernenergie middels kernsplijting (Uranium en/of Uranium-Thorium) kan maar een zeer beperkte bijdrage leveren aan onze energiebehoefte.
   Ter vergelijking:
   afgezet tegen het wereldwijde energiegebruik van 2006…
   waren er genoeg kolen om die toenmalige wereldwijde energiebehoefte nog tenminste 600 jaar te dekken…;
   zou je het alleen met met aardolie en aardgas moeten doen, was voor 50-70 jaar voldoende aan (winbaar) aardgas en aardolie…;
   en net genoeg winbaar Uranium om het 5-10 jaar vol te houden (gecombineerd met Thorium 10-25 jaar).
   In deze vergelijking is dan nog niet eens meegenomen dat het winnen van Uranium en Thorium veel energie kost, veel milieuverwoesting met zich mee brengt en dat het bouwen van kerncentrales ook nog een heel erg veel energie geld en tijd kost.
   En over kernfusie moesten we vooralsnog maar zwijgen, tegen de tijd dat dat operationeel zou kunnen zijn moeten wij al onze dijken 5-10 meter hebben verhoogd en gaat al onze energie op aan het droogpompen van onze verzilte grond.

   Verwijderen
  2. Dan de noodzaak Energietransitie

   1) klimaatverandering
   Om de generieke opwarming van het klimaat tegen te gaan is het belangrijk om minder broeikasgassen uit te stoten…
   en da wel met name minder CO₂-gas van fossiele oorsprong en/of niet (ultra-)kort-cyclische duurzame biomassa.
   (ultra-)kort-cyclisch wil zeggen dat de CO₂-uitstoot klimaatneutraal is omdat zij binnen de komende 30 jaar (meermaals) weer wordt opgenomen door bossen, prairies en lanbouwgewassen, waardoor deze CO₂-uitstoot niet netto bij zou dragen aan het toenemen van CO₂ in de atmosfeer.

   2) milieuvervuiling
   ons huidig energiegebruik zwaar leunt op fossiele en overige minerale energiebronnen (turf, bruinkool, steenkool, aardolie, aardgas en uranium/nucleaire mineralen).
   Fossiele brandstoffen zorgen niet alleen voor klimaatopwarming maar ook voor veel…, heel veel milieuvervuiling.
   Omdat het delfstoffen betreft heeft ook de winning zelf grote verstrekkende, vaak onomkeerbare effecten op landschap en milieu en niet zelden (altijd) flik negatieve effecten op de volksgezondheid in mijnbouwgebieden zelf.
   Voor de winning van kolen en uranium worden niet zelden hele landschappen op de schop genomen en (letterlijk) bergen verzet, met alle gevolgen van dien voor rivierlopen, flora en fauna en landbouw ter plekke en de wijde omgeving.   3) energiebehoefte
   De wereldwijde energiebehoefte stijgt explosief door aan de enen kant de aanhoudende groei van de wereldbevolking…, en aan de andere kant de per hoofd van de wereldbevolking sterk groeiend energiegebruik.
   Dit versneld het opraken van de eindige (winbare) voorraden aan fossiele en minerale energie.

   4) energietransitie van vuil naar schoner
   Hier komen de vorige drie punt bijna onontwarbaar bij- en door-elkaar te zitten.
   • gebruik fossiele energie zorgt voor klimaatverandering
   • delftstofwinning zorgt voor milieuschade
   • groeiende energiebehoefte put bestaande energie bronnen uit
   • toenemend gebruik van fossiele/minerale energie zorgt voor uitputting delfstoffen
   • onderling verschillen diverse energiedragers sterk in de wijze waarop zij schade toebrengen aan klimaat, milieu en volksgezondheid.

   De eindigheid van beschikbaarheid van fossiele/minerale energiedragers zorgt ervoor dat er fgezocht moet worden naar meer duurzame energiebronnen en energiedragers.
   De verschillende mate waarin de diverse energiedragers het klimaat en milieu belasten zorgt ervoor dat de minst milieubelastende energiedragers (gas) worden geprefereerd boven energiedragers als kolen.
   Andere minerale energiedragers zoals Uranium (en katalisten als Thorium) zorgen voor zowel veel milieuverwoesting/mijnbouwschade bij winning als een onbeheersbaar opslagprobleem van nucleair afval.


   5) energietransitie van eindig naar duurzaam
   Hier komt al het voorgaande in bij elkaar in één onontwarbare kluwen
   Je moet het zowel de groei van de wereldwijde energiebehoefte als het wereld-hoofdelijk energiegebruik zien te temperen en tegelijkertijd tijdig zien om te schakelen naar een meer duurzaam energiegebruik door energieopwekking middels o.a. (echt duurzame) biomassa, wind, zon, getijdenstromen, watermassa, aardwarmte.
   Geen van die energiebronnen is zonder problemen, maar ze zijn in theorie in staat om zowel de groeiende energiebehoefte te dekken als tegelijkertijd minder belastend te zijn voor klimaat, milieu en volksgezondheid…;
   maar tegelijkertijd kost de ontwikkeling van die bronnen ook flink wat energie en grondstoffen en daarnaast lopen we het gevaar dat me.n. biomassa en zonnepanelen meer en meer een (te) groot ruimtebeslag leggen op m.n. landbouwgronden die noodzakelijk zijn om de toenemende wereldbevolking te blijven voeden.

   Verwijderen
  3. Conclusie
   we moeten niet alleen in Nederland maar wereldwijd af van fossiele en minerale brandstoffen/energiedragers.
   Het eerst van de meest vervuilende (kolen, olie en uranium)...,
   waardoor in eerste instantie de behoefte aan relatief schoon aardgas zal stijgen (en ook dat schaarser wordt...;
   het wordt dus snel lastiger om Gronings-aardgas te vervangen door import gas...,
   en ook de impact van aardgas voor klimaat en milieu is geen kattenpis waarbij vooral de directe gevolgen van de winning in relatief dichtbevolkte gebieden voor extra problemen zorgen (en over dat laatste kunnen we hier in 't Groningse maar ook in NoordWest Duitsland meepraten).

   Verwijderen
  4. @ SiKo, niemand snapt de discussie. Ik weet alleen dat het om macht en geld gaat en dan gelden andere regels.

   Over de bodem: niemand kan zeggen hoe toekomst eruit ziet.

   100-200 miljard schade? jij zegt het. Wie zegt het nog meer?

   Verwijderen
  5. @John,

   er bestaan dingen als natuurwetten, fysica dus...
   en daar moet zelfs de Groninger Bodem aan voldoen...
   en geloof het of niet...
   die Groninger Bodem gedraagt zich als gevolg van de gaswinning precies zoals we op grond van de (kennis van )natuurwetten zouden mogen verwachten.

   't Vervelende is dat dat NAM en Rijk niet zo goed uitkomt, die zouden graag zien deat de Groninger Bodem zich niets van de gaswinning 'aantrok' en zich dus tegennatuurlijk zou gedragen...,
   maar dat doet ze niet.

   Wat betreft die genoemde/veronderstelde schadebedragen en opbrengsten...,
   ze staan in rapporten van NLOG, SodM, verzekeraars, worden aan de onderhandelingstafels genoemd en besproken door alle partijen...;
   maar je kunt e.e.a. ook gewon zelf berekenen aan de hand van CBS-gegevens over (beschadigd) bouwvolume, regionale economie, aantallen huizen die direct danwel indirect betroffen zijn dan wel nog zullen zijn...., de gemiddelde kosten van versterking van woningen...;
   en het eerste ongemakkelijke feit dat voortgaan met de winning meer schade zal veroorzaken dan zich op grond van de winning tot nog toe al heeft voltrokken, zich voltrekken en zich nog zal voltrekken....;
   tweede ongemakkelijk feit is dat versterkte woningen niet zozeer bevingsbestendig zullen zijn, maar slecht bedoeld zijn om bij de verwachte bevingssterkten bewoners een aantal seconden tot enkele minuten extra tijd te gunnen veilig naar buiten te komen...;
   vervolgens ie dus ook een versterkte woning (opnieuw) beschadigd/total-loss...
   en zal dus opnieuw hersteld en versterkt meoten worden tegen gemiddeld €260.000,oo/nieuwbouw-woning (exclusief kosten bureaucratie, tijdelijke huisvesting, herinrichting etc.)

   Bij de veelbesproken versterkingsoperatie wordt tot nog toe steeds gerept van ±22.000 woningen...,
   maar dat betreft slechts de (alle) woningen in het zogenaamde kerngebied...
   (binnen de PGS 0,2-contoer KNMI okt-2015, zeg maar direct rond Loppersum)...,
   maar uiteindelijk betreft het ruim 100.000 woningen, of als je ook de woningen in stad meerekend zelfs ruim het dubbele (≥210.000 woningen) en dat aantal wordt desgevraagd gewoon bevestigd zij het dat men zich eerst wil richten op de eerste 22.000.

   Omdat de versterkingsoperatie noodgedwongen langzamer verloopt dan het tempo waarin de gaswinning zich tot op dit moment voltrekt kun je je afvragen waar men mee bezig is...,
   immers de versterking is een eis voor NAM om te mogen blijven winnen, maar de winning wordt niet (tijdelijk) stilgelegd zolang de versterkingsoperatie nog niet is afgerond (en de bewoners in principe nog niet veilig genoeg zijn).

   Ga nu maar eens rekenen:
   100.000 huizen hebben reeds gemelde schade (hetgeen vrijwel zeker betekend dat ook de fundamenten (ernstig) zijn beschadigd...,
   80% van die schade zou (naar teverdenheid?) zijn hersteld… waarbij zelfs mensen van NAM/CVW toegeven dat 90% van alle herstel hoogsten als cosmetisch herstel kan worden beschouwd en dus nog structureel herstelde noch versterkte woningen oplevert.
   Alleen de materiële schade aan woningen beloopt volgens de meest voorzichtige schattingen (medewerkers NCG) ≥€20-miljard zonder bijkomende kosten. Moeten die huizen allemaal netjes (volgens plan en NPR/Eurocode-08) worden versterkt dan komt daarnog eens minimaal 200.000woningen*€200.000 bij, en dan zit al op ca. €60-miljard, tel daarbij op de schade aan bedrijfsgebouwen en infrastructuur dan kom je op...;
   Jij was toch boekhouder/accountant

   Verwijderen
 5. John, het is juist de regering die voorstander is van stekkervoertuigen. Net als of de elektra gratis is, terwijl de opslagcapaciteit van deze energie nog lang niet op de gewenst orde is. Dit zien we ook in energie neutraal wonen. De wens is de vader van de gedachte, het lijkt wel een sprookje uit dromenland.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Tja zoals mijn gedachten gaan zal ik mijn mening zeggen met verbruik op aardgas en stroom.

  Misschien gebruik ik soms wel een verkeerde zins vorm, maar dit is de waarheid:

  16 zonnepanelen op ons dak bespaart 3800 kWh.

  Wij zaten op een verbruik van +- 2500 M3 p/j. en nu een zonneboiler en een warmtepomp zitten nu op een verbruik van nog geen 1500 m3 p/j.

  M.a.w. tel uit je verlies of zou het toch een bepaalde winst zijn.

  Ik weet het ik ben opgeleid door mijn Vader en Henk T. en zoals ik het zie het is gewoon doorberekenen.....

  Maar goed ik ben een jongen die voor 80-100% afgekeurd is en verdien een bedrag die net boven de soos zal zitten( ook al ben ik bang van niet, want deze mensen krijgen meer als de ikke, maar goed ik mot arbeiden en dit is mijn keus.)Oke mijn vrouwtje werkt +- 20 uur p/w. om onze gang een beetje te gaan....

  Maar zoals mijn gedachten gaan moeten wij toch iets gaan doen aan de zelfverrijking?


  BeantwoordenVerwijderen
 8. Moguh lui!

  Ik weet eigenlijk geen goede locatie in het Menterwolmsche voor de Peerdenborrel van vrijdag. Iemand een idee of gaan we aan de bar van Van der Valk hangen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Jij had toch Hulzenbosch in gedachten?

   Verwijderen
  2. Dat zou leuk zijn, was ook de eerste. Maar volgens mij is die niet meer open.
   Daar komt bij dat ik mogelijk zelf niet kan ivm sterfgeval en het noodzakelijke snel leeghalen van een kamer in een Hilversums verzorgingstehuis. Einde van een era.

   Verwijderen
  3. stellen we het, met mijn medeleven, toch gewoon een weekje uit?

   Verwijderen
 9. ook nu weer komt minister Wiebes met een ongefundeerde plan, want in 2022 moeten alle grote bedrijven Groningse gas vrij zijn. Hoe dat in zo'n korte tijd in zijn werk moet gaan, laat hij achterwege.Sinds de periode van J.P. Balkenende gaan onze regeringen een weg die niet meer met de werkelijkheid overeenkomt. Maak een goed doortimmerde plan op de lange termijn zou ik willen zeggen. We kunnen niet na één nacht maar zo op een andere energielabel over gaan. Het wordt tijd voor nieuw bloed in het bestuurlijke orgaan van onze overheid.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @Wim
   EZK/Wiebes komt wel degelijk met plannen/voorstellen hoe dit te doen...;
   sterker nog die voorstellen liggen er al een paar jaar en waren één van de hoofdredenen waarom Kamp dacht de bouw van een tweede stikstoffabriek bij Zuidbroek uit te kunnen/moeten stellen.
   Maar de industrie stond en staat niet te popelen (zeker niet ten tijde van de crises) op het aangereikte voortouw op te pikken om er eens flink aan te trekken.
   Het is dus geen wonder dat EZK/Wiebes nu genoodzaakt is zaken iets harder te spelen.

   In veel gevallen kunnen bedrijven worden aangesloten op het hoogcalorisch gasnet (ook al zullen er daarvoor best flink wat leidingen moeten worden gelegd en verlegd.
   De ombouw van verwamings-apparatuur is op zich technisch geen probleem (maar het is uiteraard soms wel kostbaar). Daar waar gas als grondstof wordt gebruikt voor de productie van kunstmest, plastics en waterstof zullen bedrijven om moeten zien naar een aangepast procede, dat is kostbaar, maar ze konden die bui al zeker 4 jaar geleden zien hangen toe er voor het eerst sprake van was dat de grootverbruikers uit de industrie van het LC-gas af moesten.
   De plannen liggen er in de meeste gevallenook al lang..., 't is veelal een kwestie van geld en wie dat moet gaan betalen die zorgt dat er tot nog toe weinig is gerealiseerd.

   Verwijderen
 10. En het spul zit weer aan tafel bij een overheid die zich niets laat gezeggen... Typisch toch?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Heeft toch iets geholpen...,
   dankzij de houding van GBB en GasBeraad blijf je o.a. recht houden op (contra)expertise, (onafhankelijk) arbiters en erkenning van alle mijnbouwschade (dus niet enkel schade door bevingen)...
   althans dat heeft EZK moeten toezeggen wilden de leden van de maatschappelijke stuurgroep weer aanschuiven.

   Verwijderen
 11. En zo worden er de machtspelletjes gespeeld. Met wat voor resultaat voor degene met schade?

  1 cent meer of minder? en wanneer wordt de schade + waardedaling uitgekeerd? Als ik kaartje goed bekeek: Midden Groningen: minstens 20.000 waardedaling. Bij wie mijn rekeningnummer inleveren?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  2. 100 woningen... Jij maakt het spannend SiKo

   Verwijderen
  3. type-foutje

   @John

   ik weet niet welk kaartje jij hebt bekeken...,
   maar ik ken wel de de (2x) NAM onwelgevallige berekeningen van Prof. de Kam...,
   daarnaast reppen vertegenwoordigers van de Stichting WAG bij herhaling van twee getallen...;
   De waardedalingsregeling zou ruim 100.000 woningen betreffen en een totaal bedrag van grofweg €1-miljard.

   De becijferde gemiddelde waardedaling komt daarmee op grofweg ≤€10.000/woning.
   Neem je daarbij CBS-cijfers en de onderzoeken van o.a. de KAM ter hand dan zie je dat er een duidelijk onderscheid zou zijn waartenemen tusse de mate van waardedaling tussen verschillende locatie/woonplaatsen in het betroffen gebied....;
   waarbij de gemiddelde waardedaling in voormalig Menterwolde al weer een stuk lager zou liggen, te weten ≤2,6% c.q. ≤€5.000/woning...,
   waarbij die waardedaling ook voor Menterwolde niet overal gelijk is…,
   in Noordbroek ≥ Zuidbroek ≥ Muntendam ≥ Meeden
   De waardedaling in Trips- en Borger-Compagnie zou grotendeels niet gaswinningsgerelateerd zijn maar mogelijk wel gerelateerd zijn aan de zoutwinning van de NedMag.

   M.a.w., reken jezelf niet rijk met de uitspraak over de door NAM (direct) uit te betalen vergoeding voor de waardedaling van je woning.
   Op basis van jouw WOZ-waarde (2015) is jouw waardedaling ten hoogste €8.399,= waarvan vervolgens ook nog een moet worden bepaald welk deel daarvan voor rekening komt van de NAM omdat dat deze enkel dat deel van de waardedaling dient te compenseren dat het (direct) gevolg is van het waarderdrukkende effect door de gaswinning(sellende).

   Verwijderen
  4. wat ik gelezen heb: 160.000 woningen

   Verwijderen
  5. Er staan ca. 272.000 woningen in de provincie...
   waarvan ca. 98.000 in Groningen-Stad...
   en nog eens ca. 114.000 in de z.g. 'aardbevingsgemeenten' (inclusief Oldambt)...
   Als je uitgaat van postcodegedieden die overeenstemmen met het Groningenveld kom je op ≥100.000 woningen...
   tel je Stad deels mee kom je op ≥175.000 woningen.
   Je kunt het gewoon opzoeken bij het CBS... maar het is een geduldwerkje.
   Bij deze aantallen zijn alleen woningen meegeteld, en dus geen niet-woningen...,
   en ook in niet-woningen wordt vaak toch gewoond (soms wordt er ook gewerkt).

   Verwijderen
 12. https://www.rug.nl/about-us/news-and-events/news/archief2016/nieuwsberichten/waarde-groningse-huizen-daalt-met-1-miljard-euro-door-aardbevingen

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. volgens dat kaartje is er in Zuidbroek gemiddeld een schade van tussen €5.000-€10.000
   Als je het hele onderzoek download als PDF, dan staat er op pagina 16 een tabel met de specifieke waardedalingsgegevens van Menetrwolde uitgesplits over de verschillende woonplaatsen (w.o. Zuidbroek)

   Verwijderen
  2. Dan heb je dat goed uitgerekend met rond de 9.000

   Verwijderen
 13. VANAVOND 20 UUR IN DE BAR VAN Van der VALK in Zuidbroek de eerste Peerdersborrel van Midden-Groningen!
  Twee onderwerpen: Acute aardverzakkings en schade plus de terugkeer van Menterwolde Lokaal (M-G lokaal dan...)
  @Anja @Chrissen ---> Hoop dat jullie het niet vergeten zijn :)

  Vragen via nul zes 46 38 28 twee zeven.

  Mazzelmoj en tot vanavond!

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Niet vergeten, maar andere verplichting!! Volgende keer zal ik er zijn!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. even laten weten,
   nu zat JP er maar verlaten bij...
   toen ik kwam...
   daarna zaten er twee verlaten onverlaten.

   Verwijderen