Teller

vrijdag 28 oktober 2016

28102016

De Inspecteur Amerikaschool in Noordbroek moet waarschijnlijk uitwijken naar een tijdelijk onderkomen, vanwege de versteviging van het gloednieuwe schoolgebouw las ik in het DvhN.
De school die nu 109 leerlingen telt, is sinds oktober 2014 gevestigd in de nieuwe Noordsuythoeve, een centrum dat ook onderdak biedt aan kinderopvang, peuterspeelzaal, sportverenigingen, de bibliotheek en aan het dorpshuis.
,,Tot februari was er niks aan de hand. Ik heb na de vorige verhuizing gezegd: dit ga ik niet nog eens van het team vragen. Maar met de huidige prognose kun je alleen zeggen: we ontkomen er niet aan’’, reageert directeur Gert Hilbolling van de openbare Inspecteur Amerikaschool.
Waar de tijdelijke school komt, is nog ongewis. Volgens Hilbolling is er op het terrein van de school ruimte, waar de school vroeger stond. Jean Paul ten Brink, voorzitter van het college van bestuur van scholengroep OPRON, waar de Noordbroekster school onder valt, ziet dit ook als potentiële locatie, maar wil eventuele alternatieven nog bekijken.
De schooldirecteur vreest de gevolgen van de operatie wel. ,,Er zit natuurlijk een aantal wrange kanten aan. Onderschat niet hoe gevoelig kinderen zijn voor hun leeromgeving en de plek waar ze zitten. We willen een integraal kindcentrum worden en daar worden goede stappen ingezet. Die ontwikkeling wordt zo gedwongen stilgezet. De vraag is hoeveel goodwill je ermee verliest.’’ Ten Brink denkt niet dat het onderwijs onder de verhuizing hoeft te lijden. ,,Het gebouw maakt geen onderwijs. Dat doen de mensen.’’
Het plan voor een zendmast van telefoonprovider Vodafone achter de school baart hem meer zorgen. Vorige maand dreigden ouders van circa twintig leerlingen hun kind van school te halen als die mast er komt. Ze vrezen gezondheidsrisico’s.7 opmerkingen:

 1. ... kunnen we nog wel ergens in dit gebied volkomen gerelaxt leven. Als nieuwe gebouwen na aflevering nog eens verstevigd moeten worden, wat doen we dan met de oudere gebouwen?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Uit de VK:
  De laatste drie maanden gaf de NAM 22,8 miljoen euro uit aan het afhandelen van 3.379 schadegevallen. 90 procent van de schadevergoedingen in Groningen gaat naar experts.

  Van het geld voor het afhandelen van aardbevingsschade in Groningen wordt 10 procent daadwerkelijk besteed aan het herstellen van scheuren. Het meeste gaat op aan inspecties, experts, rapportages, contra-expertises en arbiters. Mede vanwege die hoge kosten kunnen eenvoudige schades vanaf volgend jaar per app worden afgehandeld.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Jan, 't is nog veel krasser.

   Het artikel in de
   Volkskrant
   van vandaag slaat een aantal spijkers waarschijnlijk wel op de kop.

   Maar ik vermoed dat de cijfers zeer multi-interpretabel zijn.
   Afgelopen maandag heb ik met een NCG'er gesproken (verantwoordelijk voor financiële paragraaf?) over de vreemde niet coherente cijferbrij.

   Op grond van de cijfers (pag 5-7 van het Kwartaal-3 Rapport NCG) concludeerde ik dat de bedragen dus betrekking hadden op de (slechts) 1842 schaderapporten met aanbod tot schadeherstel; Dat werd beslist niet tegengesproken.

   M.a.w. 1852 gevallen met een (uit te keren) gemiddeld schadebedrag van €656,53 => totaal (slechts) €1.209.512,46
   => rapporten met A/B-schade 785 x € 1.168.268.40
   => rapporten met enkel C-schade:
   €1.209.512,46 minus €1.168.268.40 = € 41.244,06
   hetgeen resulteerde in een gemiddeld uitgekeerd schadebedrag van €39,02 per C-schade-rapport in het 3e kwartaal.

   Ook de overige cijfers zijn best de moeite waard om eens netjes door te rekenen. Vooral de in het rapport niet vermelde Rijksbijdrage van 64% e de al dan niet toegepaste BTW-aftrek maken het een leuke puzzel met een verrassende uitkomst.
   Vervolgens zu je dan het bedrag dat de NAM werkelijk heeft opgehoest nog eens met 25% moeten verminderen omdat verliezen ten laste van de winst komen en dat daar dus ook geen 25% VPB over betaald hoeft te worden.

   Verwijderen
  2. In het NCG rapport over het 3e kwartaal staan:

   - vanaf pagina 5
   Een aantal tabellen met daarin cijfers over het aantal schadegevallen, schaderapportages en over het gemiddelde uitgekeerde bedrag per schadegeval. Na overleg met een NCG-medewerker is het aantal van 1.842 schaderapporten met aanbod voor schadeherstel herleid tot het aantal toegekende gemiddelde schadebedrag.
   In de bovenste tabel van het plaatje staan de uit komsten van die berekeningen...
   ... waarbij opvalt dat er gemiddeld nog €39,02 wordt uitgekeerd aan gevallen met enkel C-schade toegekend

   - op pagina 28
   Een tabel met daarin de uitgesplitste cumulatieve uitgaven van NAM en Provincie.
   In de onderste tabel van mijn plaatje zijn deze bedragen tegen het licht gehouden...;
   De berekening in de tabel van laat van bruto naar netto zien wat de NAM werkelijk moet ophoesten na aftrek van BTW en en de toeschoten van 64% Rijksbijdrage.
   Je behoeft echt geen rekenwonder te zijn om dan te zien dat van elke €uro die de NAM zegt te moeten ophoesten er uiteindelijk minder dan ⅓ overblijft. Houd je vervolgens ook nog een rekening dat die uiteindelijk €197-miljoen ten laste komen van de winst van de NAM (ze mogen het als verlies aftrekken) dan besef je dat ze over dat bedrag ook nog eens €49,25-miljoen terugkrijgen en ze dus uiteindelijk niet meer dan €147,75-miljoen werkelijk kwijt zijn ipv van de gestelde €1.056,8-miljoen .

   M.a.w. woorden netto betaald de NAM minimaal 13,98% van het totaal en de Staat (wij allemaal dus) betalen de rest => maximaal 86,02%...
   van € 1.056,8-miljoen:
   => ≤ € 909,05-miljoen voor rekening van de Staat
   => ≥ € 147,75-miljoen voor rekening van de NAM

   Wie nu overigens denkt dat de Staat daar niets voor terug krijgt heeft het mis.
   Er wordt een hoop betaald werk gedaan, er wordt materiaal verhandeld er worden facturen gestuurd naar de NAM (en de NAM betaald die (neem ik aan).
   Dat betekend dat er (ondanks de aftrek door de NAM) een hoop BTW-geld binnenkomt over de toegevoegde waarde op verkochte goederen en over geleverde diensten. Daarnaast worden inkomsten belasting en premies afgedragen over het loon en verdiensten van alle werkenden in het proces. En als klap op de vuurpeil ontvangt de Staat ook nog eens winstbelasting van alle B.V.-tjes zoals CVW, Arcadis, Witteveen en Bos, diverse experts, consultancies, bouwbedrijven, bouwmarkten, cateraars, etc. etc.;
   Gemiddeld zal het revolverend effect de Schatkist minimaal 35% van het totaal (door de NAM en Rijk gezamenlijk) uitgegeven bedrag opleveren.
   Reken je daarnaast het 'positief' effect op de Groningse/Nederlands economie mee doordat meer mensen (weer) aan het werk komen danwel blijven en dat er dus de Overheid dus waarschijnlijk ook minder kwijt zal zijn aan sociale uitkeringen voor m.n. werkelozen, dan is het revolverend effect misschien wel (flink) meer dan 40%...;
   Er zijn in het verleden banenplannen geweest die minder effect /banen opleverden en dus meer geld (per baan) gekost hebben.

   Verwijderen
 3. En op Radio Noord (Vroeg op Noord) protesten tegen het afsluiten van het spoortunneltje, voorlopig zonder goede maatregelen om schoolkinderen veilig naar de eerste brug te krijgen.

  http://www.rtvnoord.nl/radio/programma/20020/Vroeg-Op-Noord/aflevering/6500

  BeantwoordenVerwijderen