Teller

zaterdag 13 december 2014

13122014

De SP heeft een spoeddebat aangevraagd over de motie over achttien Wedeka-werknemers. Donderdag werd door een meerderheid van de raadsleden een motie aangenomen, waarmee achttien tijdelijke contracten moeten worden omgezet in een vast dienstverband. Burgemeester Van Zuijlen wil de motie niet uitvoeren. Wellicht volgt Maandag een extra raadsvergadering over deze kwestie. Het schijnt dat er geen dekking is voor de 1,7 miljoen Euro die de gemeente moet ophoesten als de motie zal worden uitgevoerd. Crisis in Menterwolde of een storm in een glas water? Wie het weet mag het zeggen!

35 opmerkingen:

 1. De 1,7 miljoen is een indicatie en fictief. Hierbij word er vanuit gegaan dat deze mensen niet uitstromen. Indien deze mensen in de WWB belanden en niet uitstromen kost het de gemeente ruim 8 miljoen. Indien een motie is aangenomen door de raad , waarbij de raad in dit geval zelfs financiële dekking heeft gegeven dan is het college verplicht deze motie ten uitvoer te brengen. Indien het college of een lid van het college dit weigert dan tekent die in feite zijn eigen vonnis. Dat is hoe het werkt in de politiek. Ik wil niet op de muziek vooruit lopen, maandag voeren we het debat. Na een drukke en bewogen dag zeg ik weltrusten.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. 1. De uitstroom is bij WEDEKA buitengewoon laag.
   2. De €1,7 mln is wat WEDEKA èxtra kost, bovenop de WWB-kosten. Dus als die €8 mln klopt, dan is het getal waarmee moet worden vergeleken €9,7 mln. De WWB wordt door het Rijk vergoed aan de gemeente. De meerkosten niet.
   3. De dekking is door de raadsvoorzitter zelf aangedragen, want daar kwamen de indieners van de motie niet uit. Die dekking betreft alleen het eerste jaar (€27.800) en is gammel. De rest van de €1,7 mln is ongedekt.
   Als er dan al nog vóór het debat grote woorden moeten worden gesproken, doe dat dan in elk geval op basis van kennis van het dossier...

   Verwijderen
  2. Goedemorgen, ik dacht dat deze zaak al helemaal rond was. Nee dus! Ik sluit mij bij de woorden van Eduard aan met: Als er dan al nog vóór het debat grote woorden moeten worden gesproken, doe dat dan in elk geval op basis van kennis van het dossier.
   Want ik mis de kennis van Engbert vaak in de raadsvergaderingen.

   Verwijderen
  3. Ja wim zo had ik het ook begrepen, en laat ik nu denken dat het ook rond was. We hebben toch met elkaar afgesproken dat het zo werkt in de politiek of heb ik het toch niet zo goed begrepen. TOM

   Verwijderen
  4. @BM
   ik neem gemakshalve maar even aan dat een uitkering vanuit de WWB (de Gemeente) geen € 444.444,44 per persoon/jaar kost (€8Mlj/18)...;
   En de de extra kosten van €1,7Mlj niet een extra post van €94.444,44 per persoon/jaar gaan bedragen.

   Mijn vraag is dus, ervanuitgaande dat deze bedragenb kloppen, over welke periode/uitkeringsduur praten we?

   Verwijderen
  5. @SIKo Met een vast contract is iemand in beginsel tot aan de pensionering verzekerd van een plek in de SW. De jongste is 21 jaar. Het bedrag van €1,7 mln is ambtelijk berekend als optelsom van de jaarlijkse èxtra gemeentelijke middelen die hierdoor worden vastgelegd. Vanwege de zeer lage uitstroom bij WEDEKA is dit een realistische aanname.

   Verwijderen
  6. @BM
   zoiets vermoedde ik al.
   Overigens is dan nog van belang of de genoemde/geraamde bedragen rekening houden met inflatie en/of loonindexaties...,
   zo niet dat zouden die bedragen dus nog wel eens heel heel wat hoger kunnen uitvallen wanneer rekening wordt rekening wordt gehouden met een gemiddeld inflatieniveau van ±2%.

   Verwijderen
 2. Van Zuijlen heeft lang geleden gekozen voor Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren. Het liefst zou hij Oost-Groningen en Wedeka zo snel mogelijk achter zich laten. Hoe meer mensen uit Menterwolde in vaste dienst bij Wedeka komen, hoe meer Menterwolde vastzit aan Veendam, Stadskanaal en Vlagtwedde. Ik ben zeer benieuwd of onze SP vrienden solidair zijn met Oost-Groningen met Wedeka en Synergon of met de Stadse aspiraties van van Zuijlen c.s. Ik hoop op het eerste. De grens tussen Stad en Oost-Groningen liever bij Westerbroek dan bij Kibbelgaarn.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Frans,
   even wat anders.
   Een paar dagen tereug hadje een opmerking over (de wenselijkheid) van een basisinkomen (voor iedereen).

   Ik kan me daar op zich in vinden...
   en dus heb ik me...,
   o.a. naar aanleiding van eerdere berichten in diverse media...,
   er eens toe gezet proberen uit terekeken hoe dat zou moeten en wat de consequenties zouden zijn voor ons Nederlanders.

   Op basis van de CBS-cijfers...
   (aangaande het BP en de bestaande belastingdruk, belastingopbrengsten, inkomensverdeling van de afgelopen jaren en de begroting van het komend jaar)...
   heb ik alles eens op een rijtje gezet en de uitkomst is op zich spectaculair te noemen.

   In principe zou het mogelijk moeten zijn elke Nederlander (inclusief zuigelingen) een basis inkomen te garanderen van ±€1750,oo per maand (€21.000/jaar) en dat zonder dat middeninkomens iets, noch (extreem) hoge inkomens noemenswaardig meer belasting zoude moeten gaan betalen.
   Wel zouden dan (vrijwel) alle fiscale-aftrekposten (zoals hypotheekrente aftrek) en persoonlijke toeschottingen (zorgtoeslag, kinderbijslag, huursubsidies) moeten komen te vervallen (maar wie zou die dan nog echt nodig hebben).

   Hoe werkt het/zou het kunnen werken:
   elke Nederlander
   of in Nederland inkomstenbelastingplichtige die ook hier woonachtig is (dus bijna 17miljoen personen inclusief zuigelingen)...
   • krijgt een (al dan niet forfaitair/fictief) inkomenstoeschot van €21.000,oo/jaar....
   => wie niets verdient krijgt dus daadwerkelijk een uitkering van €21.000,oo/jaar danwel €1750,oo/maand
   • daarnaast betaalt hij/zij 50% belasting over al zijn of haar werkelijke verdiensten (dwz al hetgeen nu ook onder box1/2/3 van de inkomstenbelasting zou vallen)
   => wie minder dan €21.000,oo/jaar verdiend krijgt een aanvulling
   => formule voor berekening van aanvulling is €21.000,oo - 50%*werkelijke verdiensten...

   • alle fiscale aftrekposten en toeslagen die een verbetering van de inkomenssituatie tot doel hebben komen in principe te vervallen...
   => dus geen aftrek meervan hypotheekrente-aftrek, studiekosten etc.
   => geen toeslagen meer zoals o.a. zorgtoeslag, kinderbijslag. etc..

   Verwijderen
  2. Bedenk daarbij...
   • dat de inkomsten uit accijnzen en BTW gewoon op gelijke wijze in de staatskas blijven vloeien
   • winstbelastingen zolas vennootsschapsbelasting en dividentbelasting gewoon langs zelfde weg en tarief geheven zullen worden als nu
   => hopelijk/waarschijnlijk zullen de netto-opbrengsten van deze belastingen flink toenemen als allerhande vormen van internationale belasting-ontwijking meer en meer onmogelijk gemaakt zullen worden.
   • de inkomsten uit het standaard basis-inkomen voor kinderen tot ± 18-21 wel erg hoog zijn...
   ... het lijkt dus zinnig deze inkomsten enig zins te beperken (anders zou straks elke 'bijstandsmoeder' met 3 kinderen een netto maandinkomen van €7.000,oo ofwel €84.000,oo/jaar genieten)...;
   => ... een suggestie in deze zou kunnen zijn hum basis-inkomen gedeeltelijk te parkeren, bijv. 1000/maand, in een soort staatsspaarpot te 'parkeren'. Op die wijze spaart de jeugd een startkapitaal van €240.000,oo*renteaanwas. Dit bedrag zou vanaf het 18de tot het 35ste jaar (eenmalig of in tranches) kunnen worden uitgekeerd voor (gewogen) diepte-investeringen in de toekomst (eigen bedrijf) of de aankoop van een woning.
   Die spaarpot zou overigens op termijn van 18 jaar een gigantische omvang bereiken van, niet schrikken, ≥€777.600.000.000,oo .

   • zaken als studiefinanciering niet meer nodig zullen zijn omdat de hoogte van het basisinkomen (vanaf het 18de jaar) in principehoog genoeg moiet zijn om ervan te kunnen leren en studeren.
   • subsidies voor bijvoorbeeld woningisolatie, zonnepanelen etc. uit de fiscale sfeer getrokken moeten/zullen.
   • het nog altijd mogelijk zal zijn special zorgkosten zoals thuiszorg weldegelijk kunnen worden vergoed (sterker nog het systeem betaald zich wat dat betaald eigenlijk gewoon zelf, maar dat is ingewikkeld hier zo 1/2/3 inzichtelijk te maken)

   Verwijderen
  3. Uitwerking voor personen zonder inkomsten uit arbeid (kinderen, bijstandsgerechtigden, alleen AOW):
   • Basisinkomen €1750,oo/maand
   • Eigen verdiensten €2.000,oo/jaar
   => berekening besteedbaar inkomen:
   12*€1.750 + €2.000*50% = €21.000 + €1.000 = € 21.000,oo

   Uitwerking voor een iemand die nu één of ander uitkering heeft en (wellicht nu zwart) €2000,oo/jaar bijverdiend:
   • Basisinkomen €1750,oo/maand
   • Eigen verdiensten €2.000,oo/jaar
   => berekening besteedbaar inkomen:
   12*€1.750 + €2.000*50% = €21.000 + €1.000 = € 22.000,oo

   Uitwerking voor een personen met minder inkomsten uit arbeid dan de hoogte van het Basis-inkomen:
   • Basisinkomen €1750,oo/maand
   • Eigen verdiensten €15.000,oo/jaar
   => berekening besteedbaar inkomen:
   12*€1.750 + €15.000*50% = €21.000 + €7.500 = € 27.500,oo

   Uitwerking voor een personen met minder inkomsten uit arbeid gelijk aan het Basis-inkomen:
   • Basisinkomen €1750,oo/maand
   • Eigen verdiensten €21.000,oo/jaar
   => berekening besteedbaar inkomen:
   12*€1.750 + €21.000*50% = €21.000 + €10.500 = € 31.500,oo

   Uitwerking voor een personen met hogere inkomsten dan die van het Basis-inkomen:
   • Basisinkomen €1750,oo/maand
   • Eigen verdiensten €33.000,oo/jaar
   => berekening besteedbaar inkomen:
   12*€1.750 + €33.000*50% = €21.000 + €16.500 = € 37.500,oo

   Uitwerking voor een personen die 2x het Basis-inkomen verdienen:
   • Basisinkomen €1750,oo/maand
   • Eigen verdiensten €42.000,oo/jaar
   => berekening besteedbaar inkomen:
   12*€1.750 + €42.000*50% = €21.000 + €21.000 = € 42.000,oo

   Uitwerking voor een personen die 3x het Basis-inkomen verdienen:
   • Basisinkomen €1750,oo/maand
   • Eigen verdiensten €63.000,oo/jaar
   => berekening besteedbaar inkomen:
   12*€1.750 + €63.000*50% = €21.000 + €31.500 = € 42.500,oo

   Uitwerking voor een personen die €100.000,oo verdienen:
   • Basisinkomen €1750,oo/maand
   • Eigen verdiensten €100.000,oo/jaar
   => berekening besteedbaar inkomen:
   12*€1.750 + €100.000*50% = €21.000 + €50.000 = € 71.000,oo

   Uitwerking voor een personen die €500.000,oo verdienen:
   • Basisinkomen €1750,oo/maand
   • Eigen verdiensten €500.000,oo/jaar
   => berekening besteedbaar inkomen:
   12*€1.750 + €500.000*50% = €21.000 + €250.000 = € 271.000,oo

   Uitwerking voor een personen die €1.000.000,oo verdienen:
   • Basisinkomen €1750,oo/maand
   • Eigen verdiensten €1.000.000,oo/jaar
   => berekening besteedbaar inkomen:
   12*€1.750 + €1.000.000*50% = €21.000 + €500.000 = € 521.000,oo

   Verwijderen
  4. DOMPER
   hoewel het allemaal in theorie heel goed kan...,
   zal het in de praktijk nooit wat worden omdat de belastingmoraal (het echt alle inkomsten willen opgeven en netjes betalen van alle belastingen) niet echt de eerste hobby van de gemiddelde Nederlander lijkt te zijn noch te worden.
   Wanneer teveel mensen toch dingen zwart blijven doen werkt het niet.

   Verwijderen
  5. @SiKo,
   Er is natuurlijk al een basisinkomen in Nederland. De AOW. De AOW per persoon bedraagt € 721,69 per maand. Daar komt dan vaak nog zorgtoeslag van zo'n € 70 en soms huurtoeslag bij. Jouw voorstel om dat tot € 1750 euro per persoon per maand te verhogen, zal onder AOW-ers met gejuich ontvangen worden. Bij meer realistische modellen wordt meestal uitgegaan van een basisinkomen voor volwassenen van hooguit € 1000 per persoon per maand.

   Bezwaren tegen het onvoorwaardelijk basisinkomen komen van links (Dan krijgen de rijken zeker ook 1000 euro) en rechts (Dan verdwijnt elke prikkel om een baan te zoeken).

   Robin Fransman schreef gisteren een artikel in de Volkskrant tegen de rondpompmachine van het toeslagenstelsel, dat in feite verkapte staatssteun aan bedrijven is. Hij bepleit bij de komende herziening van het belastingstelsel een systeem zonder toeslagen en een negatieve inkomstenbelasting voor mensen met een laag inkomen.

   Verwijderen
  6. Frans,
   in onze maatschappij is €1000,oo/maand niet genoeg,
   Dus ook de AOW als basisinkomen (overigens ook voor 'de rijken') blijkt niet of nauwelijks toereikend te zijn om van te leven...,
   zonder diverse toeslagen/huursubsidie redt je het er niet mee...;
   Tenzij je (zeer) zuinig leeft en liefst in bezit bent van een eigen (afbetaald) huis en verder geen/weinig kosten hebt wordt je niet vrolijk oud met alleen de AOW...,
   bovendien moet je eerst oud en uit de kinderen zijn wil je er recht op zo'n minimaal basisinkomen te hebben.
   Afgezien van de AOW zou je ook de huidige bijstands- en overeige -uitkeringen als een soort van basisinkomen kunnen zien...,
   maar het bestaande uitkeringen en toeslagen-systeem werkt zeer demotiverend voor velen om de handen (weer en wit) uit de mouwen te steken en wie het toch doet zal vaak (begrijpelijkerwijs) liefst het zwijgen toe over eventuele (bij-)verdiensten.

   Wat de bezwaren tegen een basisinkomen van sommigen uit linkse hoek betreft zou ik het volgende willen zeggen: Eerst rekenen dan brullen en met €1000,oo/maand kom je er niet, ga vooreen motiverend basisinkomen uit van een goed minimumloon.
   Verder moeten het systeem voor werkgevers simpel zijn; Zij betalen gewoon een wettelijk geregeld loon en geven dat op aan de belasting. De eventuele inhoudingen zijn ook simpel (en in elk geval veel simpeler dan nu) te berekenen.

   Mijn voorbeeld laat zien dat het best kan zonder dat de netto belastingopbrengst (datgene wat de overheid nu niet direct/indirect kwijt is aan lonen, uitkeringen en loonsubsidies zoals de diverse toeslagen) er niet onder zou hoeven te leiden.
   Door het afschaffen rücksichtslos afschaffen van fiscale aftrekposten als hypotheekrenteaftrek en diverse loon-subsidies en toeslagen maak je ruimte in het loongebouw.
   Dat ook de rijken dan (zij het dan slechts op papier) maakt het systeem simpel, eerlijk en betaalbaar.

   Ik heb enkel uitgebreide spreadsheets gemaakt waarin alles is doorgerend op basis van CBS-cijfers, en op basis van de huidige cijfers kan het echtt...;
   Maar het kan alleen als we het simpel houden en ook daadwerkelijk alle inkomsten uit arbeid netjes (met 50%) worden belast.

   De gevolgen op langere termijn zijn echter niet duidelijk, als iedereen gewoon blijft werken zoals nu is er niets aan de hand, als er meer mensen aan het werk gaan al helemaal niet. Maar wat doe je met alle dan waarschijnlijk overbodige ambtenaren die nu nog dagelijks bezig zijn met het begeleiden van arbeidszoekenden en uitkeringsonvangers...,
   voor een groot deel komt het nut van hun arbeid te vervallen.
   Aan de andere kant zul je mogelijk een veel strengere belastingdienst moeten hebben om er op toe te zien dat er niet nog steeds o zelfs meer zwart wordt gewerkt.

   En zwart werk blijft een probleem en wordt mogelijk zelfs een groter. Aan de ene kant betekent het invoeren van een goed basisloon op de dor mij voorgestelde wijze dat niemand meer gestraft wordt (het recht op z'n uitkering verliest) als 'ie gaat werken...,
   aan de andere kant betekent het ook dat wat er zelf wordt verdiend altijd wordt belast met 50%, je wordt er dus altijd beter van...,
   maar of dat voor iedereen genoeg is blijft de vraag. Het ligt voor de hand aan te nemen dat velen net als nu met name kleinere verdiensten niet aan zullen willen geven als inkomsten en aangezien vele kleintjes toch een grote maken is en blijft dat een probleem.

   Verwijderen
 3. Goedemorgen, wat een begin van het weekend! Reuring en de BM in de tent, zo gaat-ie goed. Het probleem van dit soort projecten is het gebrek aan feiten, inzicht en een overschot aan vertekende en verkleurde communicatie.
  Ik werd weer te langdradig en alles weggevaagd. Bottom-line: Ik heb geen idee wat de opbouw van die cijfers is en dus kan ik ook niet zinvol reageren vanuit mijn "echte" achtergrond.
  Tijd voor ontbijt en 020!

  Mazzels, moj en veel wijsheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. 1 Eerst nadenken en luisteren naar anderen, voordat men gaat schreeuwen
  2 Kennis hebben van de zaak is in deze kwestie wel heel belangrijk.
  3 Gelijke behandeling van burgers is een politieke keuze.
  4 Zakelijk wanbeleid leidt tot faillissement. ( als er voor uitgaven geen dekking is )
  5 Als raadslid heeft men ook zakelijk inzicht nodig.
  Dames en Heren raadsleden wens jullie veel zakelijk wijsheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Reacties
  1. Even snel van Cendris geplukt en ik ben gewoonweg woedend over deze zoals ik het zie een smerige rotstreek....
   Wat gaat er veranderen?
   Gemeenten voeren de wet uit. De Participatiewet is één van de drie grote decentralisaties die worden voorbereid. Ook de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning (begeleiding AWBZ) worden gedecentraliseerd.

   De aanvankelijke opzet was de Wsw, WWb en de volledige Wajong samen te voegen in de Participatiewet. Een van de afspraken begin februari is dat de huidige Wajongers met arbeidsvermogen daar toch buiten blijven. Zij komen niet in de bijstand terecht en UWV blijft hun re-integratie verzorgen. Nieuwe jonggehandicapten kunnen wel in de bijstand terecht komen.

   De bestaande re-integratiebudgetten en huidige Wsw-subsidie worden samengevoegd in één Participatiebudget. UWV behoudt per 2015 een deel van de middelen om bestaande Wajongers aan de slag te helpen.

   De februari-afspraken wijzigen niets aan het feit dat op het Participatiebudget op termijn 1,3 miljard wordt bezuinigd. Het subsidiebedrag per Wsw’er per jaar daalt op termijn naar 22.700 euro. Dat was in 2010 ruim 27.000 euro.

   In 2015 wordt in totaal 10,3 miljard euro aan het Gemeentefonds toegevoegd voor uitvoering van de gedecentraliseerde taken. Het aanvankelijke aparte sociaal deelfonds kwam te vervallen nadat Minister Plasterk daarover in september met de VNG afspraken over maakte. Daarmee zijn de gemeentelijke middelen voor het sociale domein nog verder ontschot.

   De instroom in de Wsw stopt per 1 januari 2015. De huidige Wsw’ers worden niet herkeurd volgens de nieuwe norm. Ook de (loon)kosten voor deze groep lopen door. Op termijn is er geld om binnen Participatiewet structureel 30.000 beschutte werkplekken te behouden. In de Werkkamer is afgesproken dat deze groep een arbeidsovereenkomst krijgt. In het februari-akkoord spraken de staatssecretaris en de sociale partners af dat de laagste loonschalen waarin beschut werkenden (en ook wie op loonkostensubsidie is aangewezen) worden geplaatst, starten op 100% WML.
   De regels rond de Beschut werk worden via een voorhangprocedure in de Kamer behandeld. Het ontwerpbesluit Advisering Beschut werk ligt momenteel bij de Kamer.

   De Wajong blijft bestaan voor mensen die duurzaam niet kunnen werken en sinds de wijziging begin februari, ook voor de zittende Wajongers met arbeidsvermogen. ‘Nieuwe’ jonggehandicapten die over arbeidsvermogen beschikken vallen wel onder de doelgroep van de Participatiewet. Zij vallen onder het bijstandsregime en worden ondersteund door gemeenten om aan de slag te komen.

   Gemeenten compenseren werkgevers met loonkostensubsidie, als iemand niet in staat is het minimumloon te verdienen. De gemeente vult aan tot het minimumloon. Het verschil tussen het minimumloon en de cao betaalt de werkgever. Door het sociaal akkoord is het in de eerdere Wet werken naar vermogen opgenomen instrument loondispensatie geschrapt.

   Sociale partners stellen zich garant voor 125.000 banen in 2025 (100.000 voor marktpartijen, 25.000 voor de overheid). Vanaf het ‘proefjaar’ 2014 loopt het aantal te realiseren plekken jaarlijks op. De in 2014 door marktpartijen te realiseren 5.000 plekken worden toegevoegd aan het overeengekomen aantal garantiebanen. Om het quotum af te wenden moeten private werkgevers in 2017 in totaal 5.000 banen méér gerealiseerd hebben dan in het Sociaal Akkoord is afgesproken. Wajonggerechtigden blijven, naast Wsw-geïndiceerden, een voorrangsgroep bij het invullen van de baangaranties. Onder deze groep vallen nu ook Wajongers met een verdienvermogen van meer dan 100% WML.

   Verwijderen
  2. In de Werkkamer is afgesproken dat de baangaranties de eerste jaren met voorrang naar mensen moeten gaan met een Wajonguitkering (inclusief jonggehandicapten die meer dan 100% WML verdienen) of Wsw-indicatie.

   In de Werkkamer is afgesproken dat het UWV een indicatie afgeeft of mensen voor en baangarantie in aanmerking komen. De indicatiecriteria komen in een wettelijke regeling als onderdeel van de Quotumwet. Aanvankelijk waren de garantiebanen bestemd mensen die minder kunnen verdienen dan het minimumloon, daar komen sinds februari ook Wajongers bij met een hoger verdienvermogen. De loonwaarde wordt niet door het UWV vastgesteld, maar op de werkvloer in samenspraak tussen het Werkbedrijf en de werkgever.

   Het quotum is voorlopig van de baan. Het wetsvoorstel Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten ligt momenteel bij de Tweede Kamer. Intussen worden de gerealiseerde garantiebanen over 2014 en 2015 gemonitord. Hoe dat plaatsvindt is in de Werkkamer uitgewerkt en door de Programmaraad in een Factsheet ondergebracht. De resultaten van de inspanningen (in termen van extra banen ten opzichte van 1 januari 2013) worden in 2016 met sociale partners besproken. Bij het niet behalen van de aantallen zal de Quotumwet waarschijnlijk per 1 januari 2017 worden geactiveerd.

   De Werkkamer maakt afspraken over invulling, taakomschrijving en aansturing van de Werkbedrijven. In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat er 35 Werkbedrijven komen, gelinkt aan de 35 arbeidsmarktregio's. De Werkbedrijven worden de schakel om mensen te verbinden met de banen waarvoor werkgevers garanties hebben afgegeven. In de Werkkamer is afgesproken dat gemeenten de lead hebben met een zware delegatie van werkgevers in het bestuur. Ook werknemersorganisatie zijn in het bestuur vertegenwoordigd. In de Werkkamer is verder afgesproken dat de Werkbedrijven een ‘regiefunctie krijgen’ bij het organiseren van een ‘basispakket’ aan functionaliteiten.

   Verwijderen
  3. Ieder jaar krijgt de Gemeente voor iedere Wsw'er een bedrag mee van € 22.700,00...........ik spreek echt over een schande als je deze goed wel willende werkende mensen geen vaste aanstelling verleend........   Verwijderen
 6. goedenmorgen....

  eerst maar es tijdje terug lezen, te lang niet in de kroeg geweest.
  straks gaan de lampjes in de boom op het plein...

  BeantwoordenVerwijderen
 7. punt 1 en 2, henk, : mee eens...
  punt 3: politieke keuze? zoals ooit in zuid-afrika? wanneer je niet van de goede kleur of van goeden huize komt, mag je 2e-rangs burger zijn? alsjeblieft niet zeg!
  4: kwestie van prioriteiten, waar moet het geld aan besteed worden, wat is belangrijk
  5. raadslid moet kunnen nadenken en overwegen wat belangrijk is in zijn/haar gemeente...dienstverlenende bedrijven, zoals gemeenten en bv zorg moeten niet gebrand zijn op winst maken...ik zie in de afgelopen 25 jaar wat dat doet met instellingen zoals ziekenhuizen, het wordt er niet beter op. het personeel werkt zich te pleure omdat het management bedenkt dat we steeds meer kunnen ineens in dezelfde tijd, komt alle administratieve rompslomp in de loop der jaren bij, maar het administratief personeel wordt ontslagen...een arts is nu bijna net zo lang bezig om patient te zien en daarna te verwerken. dat zakelijk inzicht van managers die niet uit de zorg komen hebben geen idee waar ze mee bezig zijn....het ergste is: daar zijn er steeds meer van gekomen, terwijl het uitvoerend personeel inkrimpt (en bedenk dan maar es wie op de financien het meeste drukt....ik kan je zeggen dat ben ik niet en de schoonmakers en administratief personeel ook niet !!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Hoewel ik mij er normaal gesproken voor waak om mij in (openbare) politieke discussies te mengen wil ik nu toch wel naar aanleiding van de brief van de burgemeester het volgende kwijt.
  Want inderdaad om met de BM te spreken, wat maakt ons (id-ers) anders dan de 18 mensen met een tijdelijk contract. Waarom hun een vast contract gegund en de 14 id-ers per 1 januari 2015 ontslag. Deze 14 mensen hadden een contract voor onbepaalde tijd en worden nu na jaren hun werk met veel enthousiasme en inzet te hebben verricht, door de forse bezuinigingen en de invoering van de participatewet per 1 januari a.s. ontslagen. En inderdaad, wie is er ooit voor deze groep opgekomen? Niet Wedeka, niet de gemeente en zeer zeker niet de gemeenteraad. De vorige gemeenteraad heeft er zelfs geen discussie over gevoerd (voor zover mij bekend) en het met een hamerslag afgedaan. De hallelujastemming van de afgelopen dagen viel mij persoonlijk dan ook rauw op mijn dak en ik denk dat ik ook namens de rest van de mensen, die nu nog een id-baan hebben, spreek. Wat maakt ons anders als de mensen met een tijdelijk contract.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Lees de echte cijfers over WEDEKA op www.menterwolde.sp.nl

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Misschien is het handig ook de brief van de Burgemeester goed te lezen:

  Brief van de Burgemeester

  Na de brief te hebben gelezen geef ik de burgemeester gelijk...,
  maar geef 'k 'm gelijk, ik heb ook respect voor zijn motivatie.

  En dat respect lijkt met name Vincent Buffinga geheel te ontberen...,
  zijn vragen aan de burgemeester komen er met zoveel woorden eigenlijk op neer dat hij excuses van de Burgemeester eist ofwel de Burgemeester dient op te stappen.
  Excuses te eisen...; Te gek voor woorden, zelfs als de brief inderdaad politiek 'uiterst onhandig' zou zijn geweest...,
  dan nog is het ongepast van de burgemeester excuses te vragen, zeker gezien uit de gewetensvolle inhoud van de brief.
  Wie kan er nu excuses vragen voor het gewetensvol handelen/schrijven van een brief.

  Als er al iemand excuses zou moeten aanbieden...,
  dan lijkt het me dat dat Vincent Buffinga zelfs zou moeten zijn met excuses aan de burgemeester...,
  en dat zelfs in het geval hij gelijk zou hebben m.b.t. tot de financiering van de betroffen WSW'ers van WeDeKa (Werkvoorzieningsschap De Kanaalstreek).
  Maar eerlijk gezegd klikt het financiële verhaal van de BM een stuk aannemelijker dan dat van bovengenoemde SP'er.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het zal best wel lief en aardig bedoeld zijn SiKo van de BM, alleen ik zit en blijf met de vraag zitten waar blijft het geld waar een Wsw'er recht op heeft....het zij beschut, gedetacheerd of als je bij een zoals zij het noemen bij een "normale werkgever"in dienst treed.

   Ik heb gelezen dat het bedrag straks in de komende jaren zal dalen naar een bedrag van 16 á 17000 euro's.

   Waar blijven deze euro's......voor een ander gat mee te gaan dichten? Gewoon een vraag.....

   Verwijderen
 11. Wat ik me afvraag , doen deze mensen dan nu compleet nutteloos werk voor hun geld .
  Is het niet zo dat er straks andere mensen hun werk gaan doen die zullen toch ook betaald gaan worden .
  Gerard.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Het gelijk ligt aan de zijde van de burgemeester. Zeker als waar is dat 13 personen helemaal geen indicatie hebben.
  Dat de voltallige raad de motie heeft gesteund, behoudens de VVD zegt iets over de motieven van die raad: opkomen voor de zwakken in de samenleving. Waarom eigenlijk, achterban, clientalisme?
  Dat verwacht je toch niet van Menterwolde Gewoon of GroenLinks.
  Incompetent noemen we zoiets. Maar met uw welnemen, de beste stuurlui staan altijd aan wal.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ALLE mensen hebben een SW indicatie. Echter zijn er 3 die een beschutte werkplek nodig hebben. Laten we vooral even de feiten juist houden.

   Verwijderen
  2. M.a.w., met uitzondering van de bovengenoemde 3 hebben de overigen geen (beschutte) werkplek nodig bij een bedrijf als WeDeKa, zij zouden in principe ook elders aan de slag moeten kunnen en hun draai kunnen vinden.

   Verwijderen
 13. PvdA Veendam
  Brief Burgem Menterwolde is stemmingmakerij en bevat aantoonbare onwaarheden. Notitie van Wedeka is duidelijk. Kosten vaste contracten voor 2015 voor rekening van wedeka, extra tekort 2016 als alle gemeenten meedoen 650000 voor de hele GR (is in de praktijk plm 25% voor Veendam) EN DAARNA EEN PLUS TOV DE BEGROTING VAN CA 1 MILJOEN PER JAAR!!

  BeantwoordenVerwijderen