Teller

maandag 15 december 2014

15122014

Vanavond dus een extra raadsvergadering over het feit dat de BM heeft gezegd, en in een brief aan de raad heeft geschreven, dat hij morgen in de vergadering van B en W tegen zal stemmen om de motie uit te voeren over het in vaste dienst nemen van 18 mensen van Wedeka. Volgens VB moet de BM, mocht hij niet zijn excuses aanbieden en voor het uitvoeren van de motie stemmen, hieruit zijn conclusies trekken. Daarmee zal de fractievoorzitter van de SP bedoelen dat de BM de eer aan zichzelf moet houden, en moet opstappen. Politiek zou dat een juiste conclusie kunnen zijn, ware het niet dat ...., en voor die puntjes kun je veel invullen. Bijvoorbeeld dat de BM volkomen gelijk zou kunnen hebben, of dat iemand die zijn geweten laat spreken toch zijn baan niet hoeft op te geven. Of als je tot een minderheid behoort, in dit geval van het college waarschijnlijk, hetzelfde te doen. Komt bij dat het opstappen van de BM, ook niet echt bijdraagt tot een beter bestuur van de gemeente, en zeker niet tot lagere "loonkosten" op de begroting. Ik hoop dat de raadsleden vanavond verstandig zullen zijn en de "zaak" niet laten exploderen, en de gevolgen andermaal op het bordje leggen van de burger, want dat is het gevolg als wij na vanavond zonder BM, en wellicht zonder wethouders of een aantal daarvan zitten. Het is van deze kroegbaas wellicht geen politieke benadering, maar eentje zoals veel burgers er tegenaan kijken, en voor die burger zit menig raadslid op het pluche als wij hen mogen geloven. Dat was het voorlopig vanaf deze kant van de bar.

60 opmerkingen:

 1. Goedemorgen, het zou een bla-maasje zijn als ook deze burgemeester voortijdig moet vertrekken. Dan zie ik inderdaad een overeenkomst met de taaie klei die ze voor mijn deur proberen te bewerken en de raad van Menterwolde. Het is bijna onbegonnen werk om ze te modelleren.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mogguh lui. Het spreekwoord oude wijn in nieuwe zaken kan vervangen worden door gestaalde politici in nieuwe partijen. Is trouwens niet uniek voor Menterwolde, ook elders in Oostelijk Groningen en grote delen van Brabant en Limburg is het hardnekkig. En in de grote gemeenten zijn er weer andere groepen die fanatiek hun gelijk of hun kiezers welbehagen willen realiseren.
  Zo las ik via het NRC over d66 in Brabant en dan wordt het toch wel even stil in je hart.

  Enfin, ik wens hen die het nodig hebben wijsheid, inzicht maar vooral de juiste cijfers toe. En gemeenschapszin.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Men mag ervan uit gaan dat deze raad goed voorbereidt dit spoeddebat ingaat! Het is voor onze fractie en ook voor de andere fracties gekkenhuis. Het kan niet anders als dat alle fracties vanavond een verstandig besluit nemen, wat deze ook mag zijn!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Anja, als het besluit resulteert in het opstappen van de BM en eventueel 1 of meerdere wethouders dan kan ik dat nooit zien als een verstandig besluit, wat dat besluit dan ook moge zijn. Heb er ook moeite mee dat er al met scherp is geschoten voordat het debat heeft plaats gevonden.
  Het zal er om spannen vanavond. Waarom? Simpel omdat er bij sommigen nogal wat rancune zit, o.a. richting de BM. Waarmee ik niet wil zeggen dat deze geen fouten maakt, maar die maken is menselijk. Onlangs op Twitter ging de BM een discussie met Appie uit de weg omdat ik nu eindelijk eens onder mijn fake-id vandaan moest komen. Ook daarin neemt hij een minderheidsstandpunt in, maar dat is voor mij geen reden om de deur op slot te houden voor de BM als hij met anderen aan de bar wel van gedachten wil wisselen. Vond het wel wat hebben dat hij twee dagen later hier binnen stapte, de drempel was toch wat hoger gemaakt door de BM himself, en dat zonder dat hij de ambachtsschool heeft doorlopen. ;)
  Je zou dat kunnen zien als "over je eigen schaduw heen stappen", en dat zou de gemeenteraad vanavond ook moeten doen, want als de hakken in het zand worden gehouden, en die starre houding van de fractieleider van de SP gevolg zal krijgen, dan zijn de rapen gaar.
  Mocht er vanavond een motie van wantrouwen tegen de BM, wellicht college, op tafel komen dan hoop ik dat bij de meerderheid het verstand zal zegevieren ten gunste van Menterwolde en haar inwoners.
  Denk dat dit het geval zal zijn bij de PvdA, Gl, CDA, VVD en hopelijk ook MenterwoldeGewoon.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Appie, wij als PvdA hebben dit debat niet aangevraagd...wij zijn afwachtend...

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Anja (maar als vanzelfsprekend ook VB e.a.),
   wie A zegt moet ook B durven zeggen.

   Wie politieke consequenties wil trekken (opstappen/wegsturen van BM) uit de gang van zaken...,
   die moet wel zodanig stevig in de schoenen staan te kunnen stellen...
   ook zelf de regels van het politiek-bestuurlijke spel eerlijk en niet alleen naar de regel, maar dus ook de intentie te volgen.

   M.b.t. de WSW'ers waarvan nu het derde (en dus laatste) contract afloopt geldt dat...,
   • hun baan helemaal niet per 1 januari zou moeten kunnen worden omgezet in een vast contract ...,
   => immers dan zouden zij feitelijk alsnog per 2015 opnieuw instromen in de WSW en dat mag niet volgens de regels.
   • geef je ze per direct een vast contract (voor onbepaalde tijd)...
   => dan ben je bezig via een onbedoeld slimmigheidje ze alsnog te laten instromen(in de WSW), maar dan moet je ze wel eerst tijdelijk (per direct) ontslaan middels het opzeggen va het nog lopende contract.
   • het er alle schijn van heeft dat een deel van deze mensen eigenlijk oneigenlijk gebruik maakt van de WSW en dus onterecht een dergelijk beschutte werkplaats (van een ander?) inneemt.

   M.a.w., de Burgemeester mag dan in jullie ogen fout zitten door z'n gewetensnood publiek te maken en vervolgens te stellen uit gewetensbezwaar (en dus ook wettelijk gezien volkomen legitiem) het raadsbesluit niet uit te kunnen voeren...; Je zou hem er niet om weg moeten willen sturen.
   En volg je de politiek bestuurlijke regels...,
   stuur je de BM (en een deel van het college?) toch weg...
   ... dan moet je ook zo eerlijk zijn ook het raadsbesluit zelf weer ongedaan te maken; Omdat met dit raadsbesluit niet de wet gevolgd wordt zoals die is bedoeld, maar slechts getracht is via een slimmigheidje, een onbedoeld gaatje in de regelgeving, de regels te omzeilen.
   Een rechtgeaard politicus met een sociaal hart zou zich moeten schamen niet noch ene noch het andere te doen.

   Verwijderen
 7. Appie, de zogenaamde starre houding van mij zou dat een oorzaak kunnen hebben? Wat als bijvoorbeeld alle feiten en cijfers in de bewuste brief ontkracht kunnen worden? Werpt dat niet een heel ander licht op deze zaak? Vandaag ben ik jarig ik,had ook liever achter de borrel gezeten , dat geeft tegelijk wel de ernst van deze zaak aan denk ik.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. VB, gefeliciteerd! Hopelijk gebeurt het niet waar je roots bekend omstaan; scheurmakers! Ik wens je alle wijsheid toe!

   Verwijderen
 8. Goedemorgen, ik heb onvoldoende inzicht in het politieke spel om een zinvolle bijdrage te leveren.
  De inhoud van de brief van EvZ lijkt me heel redelijk, hoewel je over de hoogte van de genoemde bedragen zou kunnen twisten.
  Maar een belangrijk punt -en mogelijk de rode lap voor VB- lijkt me dat EvZ de SP-wethouder er indirect van beticht de discussie in de raad om politieke redenen onjuist te hebben geïnformeerd.

  Ik verwacht dus een clash tussen BM en Lian Veenstra en ik hoop dat ze er in goed overleg uitkomen en de raad zich afwachtend opstelt.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. VB, gefeliciteerd. Maak er een feestelijke dag van!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. VB, gefeliciteerd, een jaartje ouder, een jaar wijzer.
  Als alle feiten en cijfers weerlegd kunnen worden, dan ligt het iets anders, maar ik denk niet dat voor alles zal gelden. Met de cijfers zou dat kunnen op sommige punten, zeker als je uitgaat van andere aannames, maar de rechtsongelijkheid waar over wordt gesproken jegens anderen niet. Die is er wel degelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Boei gefeliciteerd!

  Van rtvnoord:

  "Per 1 januari wordt de Participatiewet van kracht en dan mogen er geen nieuwe mensen meer de werkvoorziening instromen. Maar het blijkt voor gemeenten uit te kunnen om de betrokken werknemers op de valreep binnen te loodsen. Dat komt omdat het Rijk na een jaar alsnog betaalt voor het aantal werknemers dat een werkvoorzieningschap in dienst heeft.

  313 werknemers
  In totaal zijn er bij Wedeka 313 werknemers met een tijdelijk contract, verspreid over de vijf deelnemende gemeenten. Alleen Menterwolde hikt nog tegen het omzetten van de tijdelijke contracten van 18 inwoners aan. Burgemeester Eduard van Zuijlen is er principieel op tegen, maar een meerderheid van de gemeenteraad is voor. Maandagavond is daarover een spoeddebat in de raad."

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Het WSW vangnet is niet bedoeld om inkomens zeker te stellen.
  Het eten uit de gemeenschappelijke ruif was in het verleden wel heel gemakkelijk geregeld. Nu daaraan een einde lijkt te komen hebben sommigen daar problemen mee.Handen uit de mouwen steken is beter dan de hand ophouden lijkt me.
  Toch vreemd en telkens ook zo voorspelbaar, ter rechterzijde spoort men aan tot zelfredzaamheid door eigen inkomen te verwerven, ter linkerzijde deelt men graag geheel blijmoedig het inkomen van anderen uit.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Moi.
  Ik werk samen met vrijwilligers die heel graag betaald werk willen hebben maar het niet, of niet voldoende, kunnen krijgen.

  Het lijkt wel het nu de bedoeling is dat mensen vrijwilligerswerk gaan doen dat ze voorheen als betaald werk deden omdat de gemeenten steeds meer taken afschuiven naar vrijwilligers ipv bedrijven en semi-bedrijven als wedeka. (De thuiszorger wordt mantelzorger, hoveniersmedewerker wordt "vrijwilliger groenvoorziening" of "vrijwilliger stratenmakerij").

  Ik weet dat ik op gevoelige tenen spring maar de belangrijkste vrijwilliger wordt straks degene die de euthanasiespuit geeft. "Oud en ziek of hulpbehoevend" is dan synoniem voor "uitzichtloos lijden". Waarbij de "religieuzen" dan het voordeel hebben van hulp vanuit de kerken en de ongelovigen zelf voor de hel kiezen...
  (Laatste stukje lijkt meer speels dan serieus maar de ondertoon is heel serieus, donkerzwart zelfs. Als je geen sociaal of financieel vangnet hebt is de aanstormende trein misschien je beste, of enige, vriend. En hoe zeer ik ook voor zelfbeschikking ben, deze variant gaat mij te ver.)

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Nou ja, welke ondernemer wil maar liefst 1 Wsw'er in dienst hebben? Je krijgt subsidie mee van de overheid.

  Rekenvoorbeeld loonkostensubsidie.
  Mevrouw Jansen heeft een loonwaarde van 40%. Het minimumloon in dit voorbeeld is € 1000,00. De werkgeverslasten zijn in ons voorbeeld € 300,00. De werkgever van Mevrouw Jansen heeft in de CAO afgesproken dat werknemers € 100,00 meer krijgen dan het minimumloon. We nemen ronde getallen, dat rekent makkelijker. Met de Gemeente is afgesproken dat deze 60% van de werkgeverslasten betaald.

  Berekening:
  De loonwaarde van Mevr. Jansen is 40% van € 1000,00 = € 400,00.
  Minimumloon € 1000,00 - loonwaarde € 400,00 = € 600,00 loonkostensubsidie.
  Loonkosten subsidie € 600,00 + 60% werkgeverslasten € 180,00 = € 780,00 totale loonkostensubsidie.

  Werkgever betaald:

  Loonwaarde € 400,00
  extra CAO-loon € 100,00
  40% werkgeverslasten € 120,00
  ---------------------------------------------------- +
  € 620,00

  Als er nou 8 ondernemers zijn dan zijn deze Wsw'ers ook weer gelukkig :-).

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik heb het idee dat deze voorbeeldberekening...
   ... meer vragen oproept dan beantwoord,
   ... niet geheel en al klopt noch compleet is.

   Verder is/lijkt (althans in veel gemeenten) de basis van loonkosten subsidie nooit meer dan 50% van het wettelijk minimumloon plus eventuele extra kosten voor begeleiding. Daarnaast is er vaak wel rest op premievermindering voor diverse werkgeverslasten.

   Verwijderen
  2. Hierbij kom ik bij van de Participatie en maatregelen Wwb voor cliëntenraden.

   De Loonkostensubsidie kan nooit meet zijn dan 70% van het WML.

   Verwijderen
 15. Misschien domme vraag:

  Is er werk voor de genoemde 18 medewerkers? En voor hoelang?

  Of moet er werk gecreëerd worden.

  Als er werk is dan geen issue denk ik.

  Als er werk gecreëerd moet worden....

  Wanneer toekomst is dat er in de noordelijke provincies amper nog betaald werk te vinden is dan is dit begin van einde.

  M.i. moet politiek ervoor zorgen dat de noordelijke provincies interessant blijven voor opgeleid personeel. Dus zorgen dat ondernemers zich hier graag willen vestigen.

  Als ondernemers vertrekken blijven er verzakte huizen achter en zit iedereen aan de bedelstaf.

  Beleid moet gericht zijn op creëren van werkgelegenheid en niet op wegjagen van creatief/innovatief vermogen.

  vrijwilligerswerk mag betaald werk niet in de weg gaan zitten.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Er stelt niemand een domme vraag.

   Tuurlijk is er werk te vinden tot hun pensioen.

   Er is toegezegd door deze regering dat er banen gecreëerd zullen worden ik dacht zoiets van 125.000 banen tot eind 2020?

   Kijk alleen al naar het Noorden daar is nog plaatst zat.

   Google een simpele voorbeeld.

   Een klein beetje positief blijven Jonh.

   Als je een vermogen hebt en blijft dit houden dan ga je letterlijk op je centen zitten, geld moet altijd blijven rollen.

   Zoals ik denk zou van een dierenambulance en nog vele meer een betaalde baan van kunnen maken, want je bent werkloos of afgekeurd. Dit zijn taken waar wel geld voor betaald mag worden......wat denk je van een 24 uurs paraat staan?

   Verwijderen
  2. Oké het zullen misschien Melkert banen worden, iets wat zij net hebben afgebroken...........tja een eenvoudige oplossing of toch te eenvoudig.

   Verwijderen
 16. Gewoonweg doorgaan waar jullie waren gebleven en elkaar een hand geven, klaar !

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Tweede schorsing net geweest. Enkele partijen brengen motie in die de raadsvoorzitter kan zien als een gele kaart.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Jan ik vind het genant en uiterst ongemakkelijk. Wat is de bedoeling, moet bm jankend zijn verontschuldigen aan gaan bieden. TOM

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Treurig dat de motie is aangenomen, stond vol onwaarheden.
  Deze Raad moet nog veel leren, hier merk je nu hoe ondeskundig ze zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Ik vind het ook gênant TOM, maar dat heb ik wel vaker hier. Ten dele spelen persoonlijke motieven een grote rol en ten dele praat men langs elkaar heen. Terwijl het om de vorm zou moeten gaan, is het juist de politieke inhoud die er door velen bijgehaald wordt.

  De kaart leek nog even lichtgeel te gaan worden, maar de partij van Anja (wij zijn afwachtend) had hem liever donkergeel willen zien.

  Nou ja, over tot de orde van de dag.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Ben ook weer eens op een raadsvergadering geweest. Motie van treurnis met stemverklaringen. Menterwolde Gewoon licht geel. SP geel en PvdA gaf donkergeel af met de stemverklaring. En ik geef rood voor de raad. Het ging vaak niet over waar het moest gaan en er moesten blijkbaar oude rekeningen worden vereffend door enkelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. het leek wel op een functioneringsgesprek, alle negatieve zaken werden onder een vergroot glas breed uitgemeten. En waar het echt omgaat blijft achter.Het begon bij sommigen op een straatgevecht te lijken. Het was in 1 woord genand.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Toch lijkt de toon wel gezet. Zeker, er was rancune, persoonlijke vete of wrok. Vaak oordelen op basis van onzekere feiten en data. Maar vooral gewoon de wil en wens om uit socialistische motieven mensen aan inkomen helpen.
  Dat is een gegeven in het rode Menterwolde. Dat praat je niet omver met intellectuele praatjes.
  De teerling is geworpen. Deze BM wordt gewantrouwd door het merendeel van de raad. De houdbaarheidsdatum lijkt verstreken.
  3 tegen 11. Dat is de werkelijkheid.
  Inhoudelijk slecht geïnformeerd, maar van het gelijk overtuigd.
  Deze mensen besturen Menterwolde.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nanno, je schrijft over verkeerd informeren, onzekere feiten en de 'werkelijkheid'.

   Een motie van treurnis is geen motie van wantrouwen.
   Als jij hier dus schrijft dat het merendeel van de raad de BM wantrouwt kun je dat niet hard maken. En maak je jezelf net zo hard schuldig aan onjuistheden rondstrooien...

   Verwijderen
  2. Niet geloven wat hij zegt. Dat is wantrouwen Marc.

   Verwijderen
 24. Van mij mag men tegen de burgemeester of een wethouder een motie van treurnis indienen maar dan moet het wel ergens over gaan. Ook de feiten in de motie klopten niet en toch stemde een ruime meerderheid voor. Dat is pas treurnis.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Op basis waarvan kloppen volgens jou de feiten niet Willem?

   Verwijderen
 25. Als het zo is gegaan, zoals hierboven wordt beschreven, dan is dat inderdaad diepe treurnis. Helaas kon ik de vergadering niet "live" volgen ivm andere bezigheden:-(
  Mijn vermoeden dat persoonlijke motieven zwaarder wegen dan objectieve belangen van de gemeenschap, dus alle inwoners van Menterwolde, lijkt weer eens bewaarheid geworden...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wat een onzin Rosmin, hoe wil je de ander gemeenten die contracten dan gaan betitelen? Overal zitten slechte bestuurders , jij weet het beter??

   Verwijderen
  2. Ik geloof dat ik een overgevoelige zenuw heb geraakt...
   boerenkiespijn en verjaardagen gaan eigenlijk niet samen, maar gewoon blijven lachen hoor :-)
   Typisch gevalletje van niet de tering naar de nering zetten, maar de nering naar de tering helpen.

   Verwijderen
  3. Zullen we dan maar met jou beginnen rosmin?

   Verwijderen
  4. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  5. ...vorige week was ik nog voor controle bij de tandarts...
   geen gaatjes gevonden :-)

   Verwijderen
 26. Ik begrijp dat het goed is afgelopen voor Menterwolde, zou het dan toch .... Nee dat zal toch niet, maar het zou wel mooi zijn natuurlijk dat men een beetje naar deze virtuele kroegbaas heeft geluisterd vanmorgen. ;)

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Van harte met je 38e verjaardag VB.
  Jammer voor je dat het een andere avond werd dan je vooraf op gehoopt had.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Marc , ik weet niet waar je op aan wilt, maar wat ik vooraf gehoopt had en dat is waarom ik de motie heb ingediend afgelopen donderdag is 18 mensen een vast contract. Dit gaat nu ook gebeuren.

   Verwijderen
  2. Ik doelde op waar je zelf mee begon vanavond, dat je liever een borrel met je vrienden had gedronken.
   Dat is ook veel gezelliger dan een raadsvergadering.

   Verwijderen
  3. Dank je Marc .... Proost

   Verwijderen
 28. Ik had een motie van wantrouwen kunnen indienen. Maar dit is een heel zwaar middel., En de overweging die ik heb gemaakt bij het indienen van de motie is of er een meerderheid voor te vinden is.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. @VB. Op de tribune kreeg ik de motie niet op papier. Als jij deze hier even plaatst zal ik dat aangeven of een link geeft waar die is te vinden. Volgens mij gaf de burgemeester antwoorden op vragen in de vergadering en die werden door de motie niet gehonoreerd of meegenomen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Willem ik heb de antwoorden wel gehoord, maar dat waren geen concrete antwoorden op de vragen. Vandaag stond er mooi stuk in de trouw. De eerste zin was "raadsleden en wethouders van de SP gaan tot het gaatje" Dat wij een andere kijk op de wereld hebben als het kabinet moge duidelijk zijn. Wij kunnen lokaal repareren wat ze in den haag slopen.

   Verwijderen
  2. VB,
   Hierbij geef je duideli9jk aan dat partijbelang belangrijker is dan gemeentebelang

   Sikko van Bruggen

   Verwijderen
  3. Ik zou niet weten waarom?

   Verwijderen
 30. De PvdA heeft nooit gezegd de burgemeester weg te willen hebben? Wij wachten hetvdebatvaf is wat wij steeds gezegd hebben...

  BeantwoordenVerwijderen
 31. VB, jij hebt een motie ingediend waar een meerderheid voor te vinden was. Dat is dus de reden dat het een motie van treurnis is geworden, en niet een motie van wantrouwen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat heb je goed verwoord Appie. Een motie met een dergelijke lading moet met meerderheid gesteunt worden anders hoef je hem niet in te dienen.

   Verwijderen
  2. VB, dat is helder, had zo gehoopt dat mijn opening je tot inkeer had gebracht. ;)

   Verwijderen
 32. Appie als raadslid moeten wij keuzes maken op de inhoud. Overige gemeenten doen dat ook. Je kan het eens zijn of oneens zijn met deze keuzes. Morgen is er weer een dag en gaat de zon weer op.......

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. VB, over jouw politieke keuze aangaande het in vaste dienst nemen ging mijn opening niet, maar meer over vrije meningsuiting, en dat je daarover geen leden van het college moet laten vallen in het kort gezegd. Welterusten.

   Verwijderen
  2. Inderdaad VB, over goeden en over kwaden.

   Verwijderen