Teller

donderdag 18 december 2014

18122014

Goedemorgen, ook vandaag weinig tekst van Appie.

15 opmerkingen:

 1. Goedemorgen, vind u het ook geen rare zaak dat de EU wil dat Nederland meer vluchtelingen op moet nemen? Terwijl een gedeelte van de Nederlanders aangewezen zijn op de voedselbank? Uit wat voor ruif moeten deze vluchtelingen nu eten? We zitten nu op de blaren die voorgaande kabinetten uitgedacht hebben.De maakindustrie hebben we verkwanselt naar Oost-Europa en Azië,het wegvervoer de trots van Nederland is overgenomen door goedkope krachten uit het Oosten. De grote verhalen van toen hebben een staartje gekregen. Bij het woord reformeren, zoals dit kabinet het gebruikt, heb ik een andere voorstelling.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Niet de EU wil iets van Nederland, maar de ECSR.
   De ECSR is geen EU-instantie maar een (onafhankelijk) orgaan dat in alle aangesloten landen van de Raad van Europa en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en het Europees Sociaal Handvest.
   Met uitzondering van van Zwitserland en Kazachstan geldt dit dus voor alle leden van de Raad van Europa inclusief niet EU-leden als Rusland, Azerbeidjan, Armenië, Georgië/Groezië, IJsland, Noorwegen, Turkije, Servië, Albanië, Bosnië, Montenegro, Moldavië, Oekraïne, Andorra, Liechtenstein, San-Marino, en zelfs kandidaatlid Wit-Rusland.
   Daarnaast hebben ook Canada, Japan, Vaticaan(stad), Marokko, Israël, Mexico en zelfs de USA zich aan dit verdrag (als waarnemend lid) verbonden.

   Verwijderen
  2. En zo is dat. En ik vind het een hele goede zaak. Het voedselbank argument hoor je vaker de laatste tijd. Ik vind dat jammer. Natuurlijk is het erg vervelend als je op de voedselbank bent aangewezen. Dat gun ik niemand. Maar het valt in het niet bij de ontberingen die de meeste vluchtelingen hebben moeten ondergaan. Daarom moet het niet worden gebracht als een keuze, maar moet je kiezen om beide te doen.

   Verwijderen
  3. Wim,
   wat het op de blaren zitten wat vorige kabinetten zouden hebben verkwanselt en uitgedacht betreft...:
   Get real!
   Dat de maakindustrie naar het Oosten danwel Verre Oosten is verdwenen heeft weinig of niets te maken met wat een kabinet hier besluit.

   Maar het heeft alles te maken...
   ... met het gedrag van:
   • ondernemers
   • consumenten

   ... met de voordelen van:
   • het hebben van open grenzen (voordeel),

   ... met de nadelen voor onze industrie van:
   • idiote wisselkoersen (banken/speculanten),
   • wat ondernemers elders betalen voor arbeid, grondstoffen en energie

   ...het elders ontbreken van:
   • de beschermende mantel van een goed sociaalstelsel
   • en ontbrekende milieu-wetgeving/handhaving.

   En m.n. wij consumenten spelen de meest cruciale rol...,
   wij willen allemaal een goed loon en eerste klas sociale bescherming...,
   maar tegelijkertijd willen liefst alles op een koopje.
   En dat te 'prijsbewuste' consumentengedrag heeft als consequentie dat we alles wat we hier (in Europa) zelf (zouden kunnen) maken al gauw (veel) te duur vinden, zeker vergeleken met de spotgoekope importproducten uit lagelonen-landen...;
   En dus kopen we massaal daar waar het te goedkoop is...
   en schelden al bijna even massaal op al die ondernemers die om het hoofd boven water te houden hun hun heil zoeken in het importeren van zaken en/of het verplaatsen van productie...,
   in plaats van zaken hier te (blijven) maken en faliet te gaan.

   Verwijderen
 2. Als de Engelsen destijds de grenzen hadden gesloten voor vluchtelingen zouden wij nu in Oost Rusland gewoond hebben, Duits moeten spreken en onze mening zou ongetwijfeld executie-waardig zijn.
  Het geldt niet alleen de ECSR, het heeft ook te maken met menswaardig bestaan. Maar de Koran, de Bijbel en de Torah, worden geinterpreteerd naar eigen behoefte. Dat Christelijke waar de PVV, CDA, CU enzovoorts het hebben als ze het hebben over de judeo-christelijke normen en waarden hebben stond volgens mij niet beschreven in het bijbelboek dat ik vroeger moest lezen. Dat had iets te doen met Barmhartigheid, Goede Sameritaan maar ook met hemel en hel.

  Laten we maar beginnen om de Kerstgedachten te vergeten, Licht en Verlichting te vervangen door LED's en in 2015 niet meer praten over vluchtelingen maar over untermenschen. Weet iedereen wat we bedoelen en kunnen we beginnen met het bouwen van Lagers.

  En voor de duidelijkheid: Ik ben zelf tegen dit plan, tegen deze vorm van leven en denken!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De kerstgedachte is er één van hoop, en een betere toekomst. Niet voor niets wordt het kind die in Bethlehem geboren is Zaligmaker genoemd!

   Verwijderen
  2. JP?
   barmhartigheid en medemenselijkheid...
   is iets tussen mensen...
   en dus niet zozeer iets wat de Staat aangaat.
   Staatsbarmhartigheid is wellicht een nobel streven maar het heeft iets vreemds...,
   barmhartigheid kan je niet afdwingen, het komt van binnen.
   Dus niet iets wat je van de overheid mag verwachten.

   Desondanks is draagt sinds 1946 het wapen van de Stad Amsterdam de spreuk: "Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig"....,
   Deze wapenspreuk werd de stad verleend door Koningin Wilhelmina als eerbetoon aan de oorlogsverzet van Amsterdammers (personen) en dus niet de Stad als instelling/overheid.
   Maar het drager van deze wapenspreuk schept natuurlijk wel verplichtingen voor deze trotse stad.

   Maar de stad is niet hetzelfde als de staat. En het was de staat, de Rijksoverheid, die door de uitspraak van de ECSR op haar 'plichten' werd aangesproken; De staat moest ook uitgeprocedeerden onderdak en verzorging bieden, en ondanks het feit dat de Rechter dit advies nu volgt met het opleggen van deze verplichting aan Amsterdam wringt het.

   Tot nog toe is de Staat tot nu toe zodanig barmhartig dat het uitgeprocedeerden (uitgeproduceerden in de woorden van Henny van der Most) niet met alle geweld het land uit te jagen. Wie men niet terug kan, niet kan worden uitgezet, een ander opvangland of het land van herkomst, die laat men hen met rust en over aan zijn lot.
   Dat was in het nog recente verleden anders. Uitgeprocedeerden werd wel degelijk onderdak en verzorging geboden. Maar omdat dit gebeurde met een verplichtend karakter (vreemdelingen-detentie) werd het terecht/onterecht aangemerkt als een vorm van gevangenisstraf voor onschuldigen. De kritiek was niet mals en dus werd deze vorm van opvang grotendeels opgeheven met als gevolg was en is dat voor grote groepen van uitgeprocedeerden geen enkele vorm van onderdak meer kan worden geboden.

   De redenering dat deze mensen geen ander recht op (staats)opvang meer hebben is op zich simpel:
   Volgens geldende democratisch gestelde regels hebben zij geen recht op verblijf meer omdat volgens diezelfde regels geen asiel verleend en dus ook niet de daaraan verbonden verblijfsvergunningen. Iets soortgelijks geldt voor andere immigranten die hier illegaal en zonder verblijfsvergunning en/of werkvergunning verblijven/rondzwerven/werken/wonen.
   Men is hier illegaal en waarom zou dat de staat verplichten deze mensen toch te moeten onderhouden.

   Op zich ben ik het met deze redenering eens, zij het dat ik wel vindt dat de wijze waarop de regels worden uitgevoerd vraagtekens oproepen als mensen die als asielzoeker worden afgewezen waar alles er op wijst dat zij wel degelijk terecht van huis en haard gevlucht/verjaagd zijn en ook niet terug kunnen zonder voor lijf en goed te moeten vrezen.
   Waar ik het niet mee eens ben zijn de herhaalde pogingen van de Rijksoverheid het anderen te trachten te verbieden danwel onmogelijk te maken aan uitgeprocedeerden en overige 'illegalen' onrderdak en hulp te bieden.
   Het moet iedereen en zeker ook kereken en verenigingen en wellicht zelfs gemeentebesturen/gemeenten vrij staan hulp te bieden aan daklozen en andere behoeftigen of zij nu uitgeprocedeerd, illegaal of gewoon aan lager wal geraakt zijn.

   Naastenliefde en barmhartigheid gaat voorbij aan regels en wetten,...
   dus zolang het geen misdadigers betreft...
   en dat wie hen hulp biedt, dat uit eigen middelen doet...
   die moet de overheid geen strobreed in de weg willen leggen.

   Maar dat de overheid nu verplicht wordt door de ECSR hulp te bieden aan wie (terecht) geen recht heeft hiert te verblijven...,
   dat gaat mij te ver, en aan die mening kan geen rechter wat veranderen...;
   Maar zou zij diezelfde overheid aansporen toch hulp te bieden...
   en vooral niet anderen verbieden hulp te bieden...
   bij zo'n advies... zou ik mij graag aansluiten.

   Wat mij betreft dus een gemiste kans van zowel de ECRS als de Rechter.

   Verwijderen
  3. YesTwasme :)
   Illegaal betekent onwettig maar niet wetteloos. Uit barmhartigheid kun je hart of hard halen maar het blijft om onze eigen normen en waarden gaan, van mijn mijn part om "mijn" normen en waarden. Die ik gelukkig deel met mijn drie (kerst-)sterren :).

   En daneven over het Judeochristelijke geluid: Met dank aan wikipedia, hier begint het gedonder al :)
   " Barmhartigheid in de joodse traditie Jodendom en christendom hebben eeuwenlang een fundamenteel verschillende benadering gehad van het begrip "barmhartigheid". In het christendom werd barmhartigheid altijd gefundeerd in de goedheid van God. Daarom werd christelijke barmhartigheid steeds beschouwd in termen van genade, gunst en deugd. In het jodendom is barmhartigheid echter gefundeerd in de Tora, met als gevolg dat het beschouwd wordt in termen van plichten en rechten. Barmhartigheid in het jodendom heeft twee belangrijke aspecten: tsêdakah (gerechtigheid) en gêmieloet chasadiem (daden van liefhebbende vriendschap).

   Verwijderen
  4. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  5. En wat houdt barmhartigheid dan in als we die plaatsen in de Jepeomaatschappelijke werkelijkheid?

   Verwijderen
 3. Goedenmiddag,

  Aan bovenstaande discussie doe ik even niet mee.....vraag aan Appie, is de kleur van het Golden Peerd....licht-geel, geel of donker-geel? .....kwam spontaan in me op.....geloof ik....

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  2. Ach alleen voor voetbalkleurenblinden verandert geel, en dan nog alleen bij het tweemaal zien op de zelfde plaats, automatisch in rood...;
   Voor anderen blijft geel gewon een vrolijke kleur...,
   die mooi met rood combineert...,
   zeker voor Breukelaars.

   Verwijderen
  3. Ik ga me deze keer netjes uitdrukken.. Ik geloof dat JK het over een gouden douche heeft :)
   Maar dat was niet mijn bedoeling hoor, zie het dan maar als geestelijke en/of emotionele incontinentie mijnerzijds. Voor de rest ben ik uitermate vrolijk, blijde en hoop ik op een geweldig kerstfeest met mijn drietal.
   Ondanks de extra gast: Een kat van 10 maanden oud.

   De lol daarvan zie je in de link bij mijn profiel!

   Verwijderen