Teller

zondag 19 oktober 2014

19102014

Onderstaande brief kreeg ik van Ceer die werd gestuurd aan mensen in het Westerkwartier die op dit moment hulp in de huishouding hebben.


Onderwerp: Wijzigingen in hulp bij het huishouden 1 per 2015
Contactpersoon: mevrouw C. Huizing
Leek, 15 oktober2014
Geachte heer, mevrouw,
De gemeenten Grootegast, Leek, Maram en Zuidhorn (het Westerkwartier) zijn van plan om vanaf 1 januari 2015 hulp bij het huishouden 1 gefaseerd af te schaffen. Deze keuze past in de Visie op het sociale domein in het Westerkwartier. We verwachten van alle inwoners in het Westerkwartier dat ze zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en zelfstandig hulp organiseren.
De gemeenteraden van het Westerkwartier moeten nog een besluit nemen over de wijze waarop hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2015 wordt georganiseerd. We verwachten dat dit in november 2014 gebeurt.
Waarom ontvangt u deze brief? U ontvangt deze brief omdat wij u willen informeren over ons voornemen om de hulp bij het huishouden 1 stop te zetten. Omdat u op dit moment gebruikmaakt van deze voorziening heeft deze beleidswijziging ook gevolgen voor uw persoonlijke situatie.
Wat gaat het nieuwe beleid betekenen?
Het is de bedoeling dat alle inwoners in het Westerkwartier die hulp nodig hebben bij het huishouden, dit zelf organiseren en/of financieren. Als u bij dit zelf organiseren en/of financiële problemen ervaart, kunt u dit met een Wmo-consulent van de gemeente bespreken. In dit gesprek komt aan de orde of u op hulp kunt rekenen binnen uw sociale netwerk (familie, vrienden, buren of andere mensen in uw directe omgeving). Als dit niet geval is, komt de mogelijkheid aan de orde om particuliere hulp in te kopen en de kosten die hier tegenover staan. Mocht u aangewezen zijn op het zelf inkopen van hulp en dit niet kunnen betalen, dan kunt u afhankelijk van uw inkomenssituatie gebruik maken van een compensatieregeling hulp bij het huishouden.
U kunt deze optie met uw Wmo-consulent bespreken. Wanneer gaan de wijzigingen in?
Het moment waarop van u wordt verwacht de hulp zelf te organiseren, is afhankelijk van uw indicatie:
Wanneer uw indicatie afloopt voor 1 januari 2015, betekent dit dat u de hulp vanaf 1 januari 2015 zelf moet organiseren. Wanneer uw indicatie afloopt voor 1 juli 2015, betekent dit dat u de hulp vanaf het einde van uw indicatie zelf moet organiseren. Wanneer uw indicatie afloopt na 1 juli 2015 dan zetten we uw indicatie stop per 1 juli 2015. Vanaf dat moment wordt van u verwacht de hulp zelf te organiseren. De einddatum van uw indicatie vindt u op de beschikking die u van ons bij de toekenning hebt gekregen.

9 opmerkingen:

 1. Goedemorgen, we gaan weer terug in de tijd. Mensen die bij een kerkelijke organisatie aangesloten zijn kunnen een beroep doen op de diaconie. Willem de Mérode beschrijft deze schrijnende situatie prachtig in zijn boek: kinderen in verstand en wijsheid.Van een welvarend land zijn we terug gekeerd naar de bedelstaf. Het grote boek waar de levensloop van de aarde beschreven wordt, laat het iedere keer weer zien, jaren van overvloed en jaren van armoede.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. moet zijn; kinderen in verstand en boosheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Goedemorgen, dit gebeurt nu al in verschillende Gemeente's en straks vanaf 2016 in iedere Gemeente........

  Dit vind ik echt diep triest......, want er word vergeten dat de wereld waar wij nu leven is opgebouwd door de generatie die nu het slachtoffer zal worden door "deze regering'.

  Vroeger werd er gezegd tegen mij breng je stem voor de arbeiders....., maar na de heer Kok (voormalige topman van de f.n.v.) in de politiek terecht kwam werd er meer gesloopt voor de arbeiders dan je lief is.

  En dit is het resultaat.........

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Zolang er nog politieke partijen zijn die de schuld van de armoede en uitzichtloosheid bij deze kansloze mensen legt, is het water naar de zee dragen. Het is alleen jammer dat zij rijk worden over de ruggen van deze kanslozen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Goedemorgen

  Dit is wat er in Menterwolde te wachten staat met de huishoudelijke hulp:

  Het Rijk bezuinigt op het budget voor Hulp bij het Huishouden (HH) in de bestaande Wmo.
  De eerder gecommuniceerde 40% korting is inmiddels verlaagd naar plusminus 28%.
  Hierop vooruitlopend hebben de gemeenten HSSM in 2013 al een aantal maatregelen
  genomen. Namelijk de invoering van de kanteling (keukentafelgesprekken voor nieuwe
  instroom), wasservice (in Hoogezand-Sappemeer en Slochteren) en een maximale eigen
  bijdrage regeling.
  Welke keuze stellen we voor?
  We stellen voor versneld door te gaan met de kanteling. Dit betekent dat we ook met klanten
  die een doorlopende indicatie hebben keukentafelgesprekken gaan voeren ter beoordeling
  van wat nodig en mogelijk is. Voor een deel is een verschuiving van klassen (HH2 naar HH1)
  nodig en mogelijk. Ook gaan we inzetten op het combineren van begeleiding en HH. In
  plaats van twee aparte producten en zorgverleners zoeken we naar slimme, efficiënte
  combinaties.
  De maatregelen worden gefaseerd uitgevoerd. We starten op basis van aflopende indicaties
  en daarnaast kiezen we voor een fasering op basis van leeftijd.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Is dit wat jij en de S.P. denkt of van een partij VB?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "andere" partij hoort er tussen VB:-).

   Verwijderen
  2. Dit is het voorstel wat gaat gelden voor het zogenaamde transitiejaar 2015. Dit is een overgangsjaar van de oude naar de nieuwe wetgeving waarbij de 23 Groninger gemeenten gezamelijk de zorg gaan inkopen en regelen. Voor 2016 zal elke gemeente zelf kunnen bepalen hoe ze de zorg gaan inrichten en welke aanbieders er gecontracteerd gaan worden. Bovenstaande voorstel is dus een algemeen beleidsvoorstel voor de 23 gemeenten.

   Verwijderen
  3. Hoe denk jij erover VB?

   Verwijderen