Teller

woensdag 27 april 2016

27042016

Ik las in het DvhN dat de gemeenteraden van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde gisteravond hebben besloten hun gemeente met ingang van 2018 op te heffen.
De raden vergaderden tegelijkertijd in het gemeentehuis in hun gemeente over het herindelingsadvies. Het vaststellen van dit advies is een onomkeerbaar besluit en daarmee is de voorgenomen fusie tussen de drie gemeenten met ingang van 2018 een feit. Op 22 november 2017 worden de eerste gemeenteraadsverkiezingen voor Midden-Groningen gehouden.
In totaal 54 raadsleden (Hoogezand-Sappemeer 23, Slochteren 17 en Menterwolde 14 (een raadslid van Menterwolde Gewoon was afwezig)),mochten hun stem uitbrengen. In Menterwolde stemde de oppositie (Menterwolde Gewoon en Kritisch Menterwolde)tegen. In Hoogezand stemde de eenmansfractie van Roodgewoon tegen. Uiteindelijk werd het 48 voor en 6 tegen.
In dezelfde vergaderingen werd ook de nieuwe, door de bewoners gekozen naam Midden-Groningen, bekrachtigd. Het herindelingsadvies wordt voor 1 mei doorgestuurd naar het college van Gedeputeerde Staten van Groningen. Die stuurt het vervolgens voor akkoord naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de Eerste en Tweede Kamer ook instemmen met de voorgestelde herindeling is de gemeentelijke fusie met ingang van 1 januari 2018 een feit.

Appie denkt: In de kleinste gemeente zijn de meeste tegenstemmers. Bang te worden opgeslokt door Hoogezand-Sappemeer? Zit wat in, want dat is een soort natuurlijk proces. Ik meen mij te herinneren dat nog niet zo lang geleden Menterwolde Gewoon voor deze combi was. Waarom deze ommezwaai? Wie het weet mag het zeggen, want ik ben daar best benieuwd naar. Oh ja, nog een mooie Koningsdag. Als ik zo naar buiten kijk werkt het weer niet echt mee.

15 opmerkingen:

 1. "...
  Appie denkt: In de kleinste gemeente zijn de meeste tegenstemmers. Bang te worden opgeslokt door Hoogezand-Sappemeer?
  ..."


  Ab,
  wellicht gewoon een kwestie van gezond verstand...,
  misschien wel van wie je het het minst verwacht.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Goedemorgen, ja die vraag heb ik mij vanmorgen ook gesteld Appie. Ik had eerder verwacht dat er in Slochteren wel tegengas gegeven zou worden. Maar vanaf nu tot 2018 kan er nog veel gebeuren, k'zou zo zeggen trek de kurken van de campagneflessen nog maar niet open.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Volgens mij zit daar een financieel belang achter.. (opheffen gemeentes)

  Er zullen potjes gevuld moeten worden in de 3 gemeentes dus herindelen snelste manier om te incasseren.

  Geen weg meer terug Wim. Kurken kunnen los. Het kost teveel om niet op te heffen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. John,
   herindelen heeft steeds gezorgd voor het steeds efficiënter (=>sneller) legen van de schatkist...;
   Dus zolang de bodem maar in zicht blijft is de vlucht naar voren de enig denkbare (maar niet altijd, lees nooit, de beste/juiste).

   Dus bouwend aan nieuwere en grotere gemeentehuizen zijn we nu vast alweer op weg naar de volgende herindelingen...;
   Op naar de nieuwe gemeente Grommeland (≈gelijk aan de huidige provincie Groningen met of zonder Stad) in de nieuwe provincie Drefrigro.

   Verwijderen
  2. SiKo, het wordt grommen komt bij wat negatief over. Het woord grommen wordt vaak gebruikt voor lastige kinderen.

   Verwijderen
  3. @ SiKo, ik kijk naar korte termijn. Herindelen wordt beloond. Dus op korte termijn kunnen potjes gevuld worden (mogelijk zelfs tbv Meeden) Op langere termijn: gaat mogelijk ten koste van kwaliteit en leefbaarheid van dorpskernen, maar overheid zou meer los moeten en kunnen laten. Laat de dorpen het zelf maar oplossen.

   Verwijderen
  4. @Wim,
   Grommeland(en) als samentrekking van Groningen en Ommeland(en)...;
   Gronmelland is lastiger om uit te spreken.
   Zelf zou ik kiezen voor Ommelanden maar dat is natuurlijk niet speels/creatief genoeg. ;-(

   Overigens denk ik bij grommen als werkwoord eerder aan booswichten (wilde) dieren dan aan (onschuldige/lastige) kinders.

   @John
   een vlucht naar voren getuigd altijd van korte-termijn gedachten en niet zozeer van inzicht.
   Helaas is het voor velen altijd aantrekkelijker zich op de korte termijn te richten dan de langere te overwegen, laat staan te overzien. :-(

   Verwijderen
 4. Avond, tja als je mijn mening vraagt zijn er altijd slachtoffers, want vergeet niet in de Gemeente Oosterbroek dat verschillende organisaties aanwezig waren o.a. een bejaardentehuis, zwembad en ga zo maar door...... m.a.w. het wil niet zeggen dat er iemand op vooruit gaat maar achteruit gaat....

  En zoals ik het bekijken kan zou het best ook jullie aan kunnen gaan....

  Mijn menig is er worden een paar mensen rijker van....en het klootjes volk betaald het wel!.....

  Vergeet ook niet wat je hebt gehoord over de Panama....

  Ik denk... het is en blieft hetzelfde rijker worden rijker en de armen worden nú nog steeds armer....mor der komt een end.(wanneer ??)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @CEER
   Chris, niemand zal echt rijker worden van/door de herindelingen...,
   natuurlijk zullen er wel wat mensen garen spinnen bij het maken van nieuw drukwerk, het inrichten van nieuwe werkplekken en kantoren, herbouwen van een nieuw gemeentehuis etc. .
   Maar daar gaat het niet wezenlijk om.

   Waar het wel om gaat is het blind vertrouwen dat herindelingen leiden tot beter, slagvaardiger, efficiënter, doelmatiger en dus ook in economische zin kostenbesparend/goedkoper bestuur.

   Het gekke is dat na alle gemeentelijke herindelingen sinds 1800 dat geloof stand blijft houden zonder dat de feiten dat staven.
   Als er in de loop der jaren al sprake is van verbeteringen dan hebben die niet zozeer te maken met de logische gevolgen van enige vorm van herindeling maar meer met sociale en technologische vooruitgang en groeiende welvaart die hoe dan ook heeft plaatsgevonden in de voorbije twee eeuwen.

   Verwijderen
  2. Wat de P-Papers betreft:
   Je moet niet alles overal bij de oren bijslepen.
   Natuurlijk zijn er mensen, bedrijven en instellingen die steeds (ten eigen voordele) de mazen van de wet opzoeken..., zeker waar dat belasting betreft.
   Vrijwel niemand wil echt meer belasting betalen dan strikt noodzakelijk is.
   Verder heeft niemand iets aan geld als hij het niet te zijner tijd laat rollen; En dat rollen daar gaat het om, en dan maakt het uiteindelijk niet eens zoveel uit of er 1x, 2x, 3x, of 4x belasting over is betaald en waar.
   Dat neemt niet weg dat vrijwel elke staat een dringende behoefte heeft aan (meer) belastinginkomsten...
   en dus is het zaak dat belasting daar wordt betaald waar het geld wordt verdiend...,
   maar dan liefst graag wel maar 1x betalen over dezelfde inkomsten.
   Vrijwel niemand vind het redelijk belasting te betalen over zaken waar al eerder (het volle pond aan) belastingen over is betaald.
   Maar juist bij spaargeld/vermogen lijken we daar een uitzondering te willen maken en vinden we dat hetzelfde spaargeld jaar in, jaar uit steeds opnieuw belast moet worden (in plaats van het slecht belasten van vermogenswinst/groei).
   Gevolg is dat allerhande lieden dan op zoek gaan naar mogelijkheden belasting uit te sparen (van dubbele/herhaalde) belasting en dan is het niet meer dan logisch dat men dan daarvoor ook gebruik maakt van regeltjes die eigenlijk slechts bedoeld waren om ervoor te zorgen dat bedrijfswinsten/inkomsten in het enen land niet ook nog is in een ander land worden herbelast.

   't Is duidelijk dat belastingverdragen eenduidiger en transparanter moeten...,
   dat misbruik moet worden aangepakt...;
   maar niet elke persoon of bedrijf die z'n zaakjes regelt via Antillenroutes, Londen, Rotterdam of Panama maakt misbruik van de regeltjes.
   En dan nog; Wat heb je aan geld op de Maagdeneilanden als je er hier in de PC niet een mee kan winkelen (waardoor er hier mensen in loondienst kunnen werken en er BTW wordt betaald).

   En zeg nou zelf:
   Als jij na afloop van je verbouwingen...,
   na een paar jaar sparen van je verdiensten (waarover je dus al loon-/inkomsten-belasting en premie hebt betaald)...,
   een paar duizend Euro hebt...;
   Vind jij het dan redelijk dat je daar nog 's belasting over moet betalen...
   en als je het niet uitgeeft het jaar daarop nog eens en nolens en nog eens?

   Kijk daar gaat het uiteindelijk om...,
   het is eigenlijk niet echt redelijk/eerlijk...,
   immers als je het geld niet had opgespaard maar gewoon elk weekeind in de kroeg had verbrast had je er niet nog 's extra belasting over hoeven te betalen (op de BTW na dan).
   al gaat het bij jou dan maar om een paar schamele spaareuroo'tjes...;
   Maar ondertussen vinden 'wij' het wel redelijk vinden dat wie veel heeft daarover beste een tweede en een derde keer belasting kan betalen over z'n spaarbergen.

   Belasting moet je heffen over inkomsten (dus ook vermogensgroei), van mijn part over erfenissen, maar over niet groeiend spaargeld/vermogen (veel of weinig) is al belasting betaald en dus zou je het niet steeds opnieuw moeten willen belasten.

   Verwijderen
  3. SiKo, ben het met je eens, maar zou er minder woorden voor gebruiken. Wij hebben inmiddels een stelsel dat er nooit iets van jezelf is, de overheden weten alles te belasten. En wie alles verbrast, die wordt ook nog eens geholpen met huursubsidie en andere ontlastingen van belasten, die de spaarder voor slechtere tijden moet opbrengen. Ook een zogenaamd sociaal systeem is niet helemaal eerlijk als je er over gaat nadenken. Heb geen zin om de verbrasser te helpen, wel diegene die buiten eigen schuld in de problemen komt. Kan zijn door ziekte, handicap of domme pech, dat maakt voor mij niet uit. Is wel het probleem hoe je dat gaat schiften natuurlijk. Alles is moeilijker dan je denkt, als je erover gaat nadenken. :(

   Verwijderen
  4. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  5. Ach Ab,
   wie alles verbrast in de kroeg...
   helpt de rest van ons, en zeker de waard, aan brood.

   Dus leve de man die het bier opzuipt.
   Hieperdepiep hoeree.

   Zo’n duizend jaar geleden sloeg men hieruit al munt,
   zonder de brouwers had dat nooit gekund,
   maar enkel wie z’n geld verzuipt en zo de laatjes vult,
   zorgt dat z’n muntjes rollen, dat het brouwers bier verguld.


   Al betaald hij slechts de BTW en ook nog wat accijns,
   dankzij de zuiplap koopt een brouwer al zijn fijns,
   dus leve de man die z’n geld verbrast en zeg ons plechtig na,
   leve de man die ’t bier opzuipt, van je hieperdepiep hoera.

   (vrij naar ’t Cocktail Trio - Batje Vier)

   Verwijderen
 5. Appie, de vraag die jij stelt over MG heb ik in deze raadsvergadering gesteld. Nu zegt men dat men onder druk heeft besloten te herindelen. Vreemd, want dat is ook wat SP aangeeft..Mijns inziens zou dat betekenen dat 7 Raadsleden van het toenmalige coalitie tegen waren...lijkt me onlogisch.. De heer de Ruiter gaf aan dat dit door hernieuwde informatie kwam en met VOORLOPIG tegenstemt. Dus geen volmondig nee, maar ja, er was maar een stemmoment omtrent dit onderwerp...KM was in een eerdere vergadering ook voor en stemt nu tegen. Met ons ( de PvdA) hebben we toen een amendement ingediend die ook ondersteund werd door GL om ook de deur naar Veendam open te houden. Dit werd door MG fel van tafel geveegd. Kortom een ommezwaai, maar de geloofwaardigheid wordt er zo niet beter op als je al tegen je eigen voorstellen gaat stemmen...

  BeantwoordenVerwijderen