Teller

vrijdag 8 april 2016

08042016

Bewoners van Noordbroek hebben gisteravond in de raad van Menterwolde gepleit voor het openhouden van Gockingaheem las ik in het DvhN.
Janneke Plat, gastvrouw in Gockingaheem, maakte als inspreker de gemeenteraad van Menterwolde duidelijk dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid in het dorp. De Initiatiefgroep behoud Gockingaheem beijvert zich voor het behoud van het enige verpleeg- en verzorgingshuis in Menterwolde.
De raad van Menterwolde nam unaniem een motie aan van VVD, PvdA, GroenLinks, CDA en Menterwolde Gewoon, waarin het college van B en W wordt opgedragen alles in het werk te stellen om Gockingaheem open te houden. In de motie wordt gewezen op het verlies aan leefbaarheid en werkgelegenheid. Zorgen zijn er ook over de vaak oudere bewoners. ,,Het is lastig om oude bomen te verplanten.’’
Wethouder Thea van der Veen (PvdA) zei al een afspraak te hebben gemaakt met de Zonnehuisgroep, maar voegde daar in één adem aan toe dat openhouden geen eenvoudige zaak is. ,,Het overheidsbeleid om mensen langer thuis te laten wonen heeft ook consequenties voor de zorg in de regio. Woonzorg Nederland (eigenaar van het pand, red.) is een lastige partij om mee te werken. Als er al mogelijkheden zijn om Gockingaheem open te houden, zal dat moeten gebeuren in samenwerking met de buurgemeenten en met inzet van het woon- en leefbaarheidsplan.’’

6 opmerkingen:

 1. Goedemorgen,of een particuliere initiatief zoals het ook elders in onze provincie is voorgesteld.
  Misschien een mogelijkheid om met deze mensen deze zaak te bundelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het is Janneke Plat....denk meld het even!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Anja, goeie gedachte van je om het te melden. Dank je.

   Verwijderen
 3. 'Dat Oost-Groningen kampt met grote maatschappelijke en economische problemen is bekend. Maar het bestuurlijk onvermogen om het tij te keren werd niet eerder zo indringend verwoord. ... Zwakke bestuurders die niet bereid zijn over de eigen gemeentegrenzen heen te kijken en elkaar het licht in de ogen niet te gunnen ... Onder druk wordt alles vloebaar, maar niet in Oost0Groningen. ... Al in 1988 verbaasden onderzoekers zich erover: waar andere anchterstandsregio's d ehanden ineen slaan, blijft Oost-Groningen aanmodderen.' (Volkskrant).

  'Ontbreken van daadkracht, jaloezie, onwil en gebrek aan kwaliteit. Dat zijn een paar ontluisterende kwalificaties van bestuurlijk Oost-Groningen, die staan in het rapport 'Kört veur de kop: een tussenbalans'. Het rapport is opgesteld door gebiedsregisseurs Bert Middel en Gerard Kremer, die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegheid zijn aangesteld om toezicht te houden op het Akkoord van Westerlee. ... Stop de bestuurlijke onmin en maak duidelijk bij de landelijke en provinciale politiek dat het nu of nooit is voor Oost-Groningen' (RRTV-Norod).

  Lees hier het rapport: http://cms.rtvnoord.nl/content/pdf/Kort_veur_Kop.pdf

  Over Menterwolde:
  Menterwolde zal hoogstwaarschijnlijk met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren een nieuwe gemeente (Midden-Groningen) vormen. Beide gemeenten zijn verder niet betrokken bij de herstructurering van de sociale werkvoorziening en hebben slechts één belang, namelijk het plaatsen van hun ‘eigen’ mensen op een al dan niet beschermde werkplek.

  Enkele andere passages:
  Het Akkoord van Westerlee is door enkele (grotere) gemeenten met tegenzin en tandenknarsend ondertekend. Dit belooft weinig goeds voor het vervolg. Met name deze gemeenten – Veendam en Stadskanaal – suggereren dat ze het ook wel alleen kunnen klaren.

  Het vermogen om ‘out of the box’ te denken wordt door te weinig bestuurders geëtaleerd. Op het moment dat er een ‘alternatief voorstel’ opborrelt ... wordt het onderdeel van de traditionele werkwijze en dreigt het daarmee te verzanden.

  Ook al omdat tal van gemeentebestuurders van nature niet geneigd zijn om over hun huidige gemeentegrenzen heen te kijken, zou het rond werkgelegenheid en sociale werkvoorziening raadzaam zijn om één in plaats van drie nieuwe gemeenten in Oost-Groningen te vormen.

  De sociale werkvoorziening is in Oost-Groningen de grootste werkgever. Er zijn teveel medewerkers die er niet thuishoren. Kortom, het is volledig uit de hand gelopen.

  Leiding geven ontbreekt mede omdat men elkaar een leidinggevende rol
  en positie misgunt.

  Het ontbreken van bestuurlijke daadkracht leidt er mede toe dat er irritatie ontstaat wanneer in een enkel geval deze daadkracht wel wordt getoond.

  Hoewel alle betrokkenen benadrukken dat het hen in het proces om de inhoud gaat, zijn al gauw de poppetjes onderwerp van gesprek.

  Er circuleren over en weer allerlei hardnekkige beelden en aannames. Soms wel, maar zeker niet altijd missen zij alle grond.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Tenslotte vraagt het duo dat zoveel mogelijk macht aan henzelf wordt overgedragen. En terecht, gezien de voorgaande analyse.

  'Indien de gebiedsregisseurs na de nu afgesloten verkenning verder gaan met hun opdracht, heeft dat alleen kans van slagen wanneer hun positie
  en rol voor alle betrokkenen en ook henzelf duidelijk zijn. Daarbij geldt als voorwaarde dat besteding van ‘de achttien miljoen’ alleen plaats kan vinden na een bindend advies van de gebiedsregisseurs. De bevoegdheden van de regisseurs moeten duidelijk zijn en door alle betrokken onderschreven worden. Daarbij is doorzettingsmacht
  onontbeerlijk. Een kerngroep van vier personen staat de gebiedsregisseurs bij. Deze kerngroep bestaat uit de bestuursvoorzitters en directeuren van Synergon en Wedeka. Voorwaarde is wel dat deze functionarissen zonder last en ruggespraak – en dus ook zonder ‘dwingende’ interventies van andere bestuurders – kunnen opereren. '

  Extra advies van mijn kant met een vette knipoog (ben zelf tenslotte ook 56): stuur alle gemeenteraadsleden boven de 55 naar huis. Als dan het quorum niet meer gehaald wordt, weten we in elk geval zeker dat Oost-Groningen rijp is voor direct bestuur vanuit Den Haag.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Heel verstandige woorden. Hier bijna een garantie dat er niets mee gebeurt.

  Vanmorgen in de Volkskrant:
  Bestuurders Oost Groningen blijven koppig aanmodderen

  BeantwoordenVerwijderen