Teller

donderdag 3 maart 2016

03032016

Geachte lezer,

Langs deze weg sturen wij u de vragen die de fracties VVD en PvdA stellen aan het college.

De beide fracties maken zich ernstige zorgen over het voorgenomen besluit om de Gockingaheem te sluiten. De huisvesting van ouderen in onze gemeente willen we op wat voor manier dan ook proberen te behouden. We zijn ons bewust dat het gebouw van de Zonnehuisgroep is.

Mocht u vragen hebben dat kunt u Mieke Bos en mij telefonisch bereiken.

met vriendelijke groet,

Namens de fractie VVD en PvdA

0598451256 Mieke Bos
0617521068 Anja van Duren

Schriftelijke vragen aan het College


Datum: 2 maart 2016
Aan de Voorzitter van de Raad
Steller vragen: Fractie PvdA ( Anja van Duren)  en Fractie VVD ( Mieke Bos)
Onderwerp: Vragen over de sluiting van Gockingaheem te Noordbroek

Geacht College,

Woensdag 24 februari 2016 bereikte ons het bericht over het voornemen van de Zonnehuisgroep om nog vier verzorgingshuizen te sluiten, waaronder verzorgingshuis Gockingaheem te Noordbroek. De PvdA en de VVD maken zich zorgen over de huisvesting in de toekomst voor onze oudere inwoners.

Gockingaheem is een voorziening die van grote waarde is binnen de gemeente Menterwolde. Niet alleen omdat wij op deze wijze huisvesting en zorg bieden aan onze inwoners, zodat zij in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, maar ook omdat het de werkgelegenheid ten goede komt.

Schriftelijke vragen:
 1. Is het College op de hoogte van de voorgenomen sluiting? Geldt de sluiting ook voor de aanleunwoningen?
 2. Zijn er voldoende mogelijkheden voor inwoners van Menterwolde om in hun eigen omgeving oud te worden?
 3. Blijven er in de gemeente Menterwolde voldoende mogelijkheden over om voor de hulpbehoevende ouderen onderdak te bieden?
 4. Het ontbreekt de gemeente Menterwolde aan een samenhangend woon-en leefbaarheidsplan met de omliggende gemeenten. Hierbij is het vorig College in gebreke gebleven. Wat zijn hiervan de consequenties?
 5. Is het College bereid om in gesprek te gaan met de Zonnehuisgroep en andere zorgaanbieders om te kijken of het mogelijk is om Gockingaheem open te houden?
 6. Is het College met ons van mening dat het verplaatsen van de huidige hoogbejaarde bewoners naar een nieuwe locatie vermeden zou moeten worden?
 7. Is het College bereid om met de Zonnehuisgroep de mogelijkheden te onderzoeken de locatie voor deze bewoners langer open te houden?
 8. Is het College bereid om daarbij bijvoorbeeld ook te kijken naar een andere invulling voor een deel van het complex? Andere vormen zorg/ disciplines?
 9. Is het College bereid om met alle zorgaanbieders en corporaties in de regio en de buurgemeenten een plan van aanpak voor de langere termijn te  maken?
 10. Heeft het College in beeld wat de sluiting gaat betekenen voor de middenstand in Noordbroek en in Menterwolde als geheel?
Ondertekening: M. Bos en J. van Duren

17 opmerkingen:

 1. Goedemorgen, de vraag is: hoe heeft het zover kunnen komen? Dat het Zonnehuis met de bouw van het nieuwe verzorgingscentra in Zuidhorn een te groot risico genomen heeft, is bekend. En dan heb ik het nog niet over de overnames van diverse verzorgingstehuizen in de regio. Het samen sterk is niet altijd een succes formule, dat blijkt nu wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De vraag is wat sluiting kost en oplevert...
  en aan wie.

  Als de Zonnehuisgroep blijkbaar haar boog te ver gespannen heeft is het maar de vraag of dat ook zou gelden voor een andere (nieuwe) partij die bereidt zou kunnen zijn een instelling als Gockingaheem zelfstandig voort te zetten.

  Als de Zonnehuisgroep Gockingaheem wil sluiten zal ze waarschijnlijk ook het onroerend goed graag willen afstoten.
  Maar voor een dergelijk complex op die plek is het wat een gek er voor geeft...,
  een nieuwe partij moet het dus voor een (redelijk) prikje kunnen overnemen. Daarmee verbetert de balans van de Zonnehuisgroep en de koper kunnen uitkijken naar een frisse start met (reeds vaste) klanten tegen niet al te hoge kosten.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Balans van Zonnehuisgroep verbetert?

  Boekwaarde 1.000.000
  Verkocht voor 200.000

  Dat is slecht voor de balans van Zonnehuisgroep.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Boekwaarde zal zonder verkoop/inkomsten naar beneden moeten worden bijgesteld zonder dat daar revenuen/liquiditeiten tegenover staan.

   Verkoop verbetert dus de (toekomstige) balans.

   Verwijderen
  2. ??

   Waarom een pand afwaarderen? Het is geen machine...

   Misschien kunnen er wel vluchtelingen in als ouderen niet meer willen.

   Verwijderen
  3. Waarom afwaarderen?
   Verminderde economische waarde door markt, demografie en economische ontwikkelingen.

   Afwaardering(fiscaal) kan ook belastingtechnisch zeer interessant zijn...;
   je moet dan natuurlijk wel een goed en coherent verhaal hebben.
   Als de inspecteur (na overleg) instemt met deze visie en de mate van herwaardering kan er soms heel wat belastinggeld terug vloeien naar de OG-eigenaar die mag afwaarderen.

   Overigens moet je niet vreemd opkijken als de BD-insecteur soms ook zelf het initiatief neemt tot fiscale afwaardering.

   Verwijderen
  4. Ging toch om de balans? (niet of het fiscaal slim is om af te waarderen)

   Jouw stelling was: verkoop voor zacht prijsje is goed voor de balans van Zonnehuisgroep. (beter iets dan niets)

   Verwijderen
  5. John,
   het één is niet in tegenspraak met het ander...,
   kan mogelijk zelfs niet zonder het ander.

   M.a.w. met waardeloos bezit en gebrek aan inkomsten op je balans kun je je schulden niet aflossen...,
   met liquiditeiten wel...,
   zij het mogelijk niet in voldoende mate.

   Verwijderen
 4. Als ik het goed heb begrepen is er leegstand in Noordbroek. Misschien is het niet verkeerd om eerst onderzoek te doen wat daar de reden van is. Onvoldoende aanbod, maar wat is de oorzaak? Wil men niet in Noordbroek in een bejaardenhuis? Wat is daar de reden van? Onvoldoende voorzieningen in het dorp kan een reden zijn. Destijds was het ook geen logische keus om daar een tehuis neer te zetten. Oude minder mobiele mensen zitten liever daar waar voldoende voorzieningen zijn, waar ook openbaar vervoer aanwezig is. Daarom had men destijds ook beter voor Zuidbroek kunnen kiezen, maar Noordbroek moest ook `iets` hebben, en dat werd Gockingaheem. Je kunt wel een tehuis open willen houden, maar er moeten voldoende klanten zijn. Een snel onderzoek daarna, of die er kunnen zijn in de toekomst is een eerste vereiste of het wel zin heeft om reddingspoging te ondernemen. Ik kan niet inschatten hoeveel plekken er nodig zijn om goed te kunnen functioneren met een dergelijke instelling, weet ook niet of de gebouwen aan vernieuwing toe zijn, maar dat zijn wel zaken die men eerst op een rijtje moet hebben. Mochten er grote aanpassingen nodig zijn, dan is het ook te overwegen om de plek te verkopen, en nieuw te bouwen op een plek waar meer animo voor is. Misschien in Zuidbroek, maar er zijn misschien wel betere plekken in de nieuwe heringedeelde gemeente of uitbreiding van de daar bestaande instellingen. Voor wie gehecht is aan Noordbroek is het pijnlijk, maar keuzes gemaakt op emotie leiden vaak niet tot de beste oplossingen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De vraag is of er onvoldoende (potentiële) klanten zijn...,
   of dat het beleid er op is gericht dat er minder mensen (die wel willen) geplaatst (kunne) worden.
   Ik vermoed het laatste...
   en als dat zo is dan wordt bewust gekozen voor een sterfhuisconstructie.***

   ***niet morbide bedoeld hoewel dat mogelijk wel enigszins letterlijk en toepasselijk als zodanig zou kunnen worden opgevat

   Verwijderen
 5. Middag, ik hoorde gisteravond dat de verzorging daar niet optimaal zou zijn, want er is besloten na een paar weken in Gockingaheem naar een verzorgingstehuis in Winschoten te gaan....tja dan zeg het maar.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ceer, wat de verzorging betreft hoor ik ook goede berichten. Vat dat onder de noemer smaken verschillen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kan zijn Appie, alleen dit zijn berichten van iemand uit Noordbroek die langer als 20 jaar hier heeft gewoond daarvoor iets van 50 jaar in het westen heeft gewoond en daarvoor in het Oost Groningen....

   Verwijderen
 7. Appie, jouw opmerking over de plek van het gebouw was ook mijn eerste gedachte. Maar dat is het verleden. Het gebouw staat er nu en als je zorg voor ouderen dichtbij wilt houden is dat het meest eenvoudig in het bestaande gebouw. Mijn opa was ook liever in Zuidbroek gebleven, maar heeft toch met plezier in Noordbroek in een aanleunwoning gewoond. De uitdaging zal worden een rendabele manier te vinden om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren. Maar dat kan ook buiten de huidige gemeentegrenzen. Net als bij zwembaden en andere voorzieningen staat en valt alles bij de financiering.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik kreeg gisteren telefoon van iemand die me vertelde dat er meerdere mensen vaart naar de Gockingaheem wilden maar die werden min of meer doorgesluisd naar Sappemeer. Wat hier de reden van is ? Onduidelijk. Deze persoon iheeft met meerdere mensen gesproken die dit zelfde vertellen. Dus had het niet leeg hoeven te staan....we gaan dit onderzoeken...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Even een late reactie Anja: de oude mensen bij mij in de buurt gaan bijna allemaal naar Hoogezand/Sappemeer. En dan met voorkeur naar Sappemeer.

   Verwijderen
 9. Eigen keus? Of omdat men dat adviseert?

  BeantwoordenVerwijderen