Teller

woensdag 2 maart 2016

02032016

Ik las in het DvhN dat de coalitiepartijen PvdA en VVD in Menterwolde er alles aan willen doen om het verzorgingshuis Gockingaheem in Noordbroek open te houden. Ze willen dat het gebouw behouden blijft voor zorg van ouderen. ,,Sommigen wonen hun hele leven in Noordbroek. We gaan kijken of er mogelijkheden zijn om met Woonstichting Groninger Huis, andere belanghebbenden en de inwoners invulling te geven aan dit tehuis’’, zegt VVD-fractievoorzitter Mieke Bos. ,,We moeten er niet klakkeloos mee akkoord gaan dat het tehuis dichtgaat. Zonnehuisgroep Noord wil ook De Wierde in Grijpskerk, Solwerd in Appingedam en Hippolytushoes in Middelstum sluiten.
Oud-burgemeester en geboren Middelstummer Meindert Schollema begon deze week een reddingsactie om het Hippolytushoes, in welke vorm dan ook, te behouden voor Middelstum. Vanuit Menterwolde is contact gelegd met Schollema om gezamenlijk op te trekken in de strijd tegen sluiting.
PvdA-raadslid Anja van Duren: "Gockingaheem is het enige verzorgingshuis in de gemeente. Als politiek moeten we hier iets mee. Vandaar dat we nu werken aan schriftelijke vragen aan het college. Misschien kan er andere zorg komen, in afgeslankte vorm, of kan er samen met thuiszorg iets gebeuren."

16 opmerkingen:

 1. Goedemorgen, een vreemde ontwikkeling, want juist nu de babyboomers voor de deur staan om deze broodnodige zorg in ontvangst te nemen, gaan deze zorginstellingen dicht. Want juist deze groep heeft het meest betaald voor deze zorg.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Vandaag zullen Mieke en ik namens de PvdA en de VVD vragen stellen aan het College. Ik zal ze ook richting Appie sturen zodat jullie als peerders op de hoogte blijven van bovenstaande. Wij horen graag input van onze inwoners..ideeën enz. Natuurlijk beseffen we dat de Gockingaheem niet van de Gemeente Menterwolde is maar van de Zonnehuisgroep. Maar wij vinden het belangrijk dat zulke voorzieningen in onze gemeente blijven. Wordt vervolgd.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. k zel geern op d'höchte blieven Anja, dus alvast bedankt!

   Verwijderen
 3. Vragen staan inmiddels op de PvdA Facebook pagina en heb ze door gestuurd naar Appie....

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Anja, ontvangen en klaar gezet voor de opening van morgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Prima Appie! Zie de opening morgen tegemoet! Vragen en inbreng van Peerders die willen Mieke en ik graag ontvangen op de volgende emailadressen: m.bos@menterwolde.nl en a.duren@menterwolde.nl

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Over Zonneakkers en Windmolens

  Ook afgelopen week werd (door tegenstanders van windmolens op land)het nieuws over de mogelijke aanleg zonneakkers in onze omgeving weer als een overwinning gevierd.

  Ik ben (als voorstander van zonneenergie) helemaal niet zo blij met die zonneakkers, eik vind het pure verspilling van kostaber (landbouw)grond danwel gronden die anders nuttig kunnen worden gebruikt voor woningbouw/industrie (uiteraard wel met zonnepanelen op het dak); kortom we leven in een dicht bevolkt landje waar we doordacht(er) moeten omgaan met de spaarzame (vrije) ruimte.
  En ik ben niet de enige die er zo over denkt..
  Afgelopen maandagavond, na afloop van de lezing het Nut met Rein Herber van de RUG als gastspreker over aard(gas)bevingen, bleek ik naast iemand te zitten die ook ’kwaad’ maakte over die zonneakkers.
  ’t was Piet de Winter, en je kan hem moeilijk verwijten tegen zonneenergie te zijn, (de daken van hun boerenbedrijf liggen vol met panelen). Maar hij wond zich op over de verspilling van land en de ’domheid’ van mensen die denken dat het simpel is 1 windmolen van 5MW of 6 MW te vervangen door een zonneakker met een vergelijkbare opbrengst.

  Hij rekende zoetjes voor dat voor het vervangen van een een 5 MW-molen grofweg 20.000 zonnepanelen à 250Wp (±1,67M²/stuk) nodig zouden zijn. Volgens die berekening zou het vervangen/niet-plaatsen een lintvormige zonneakker van tenminste 3Ha zou opleveren en de geplande 6MW molens met een equivalent van 24.000 panelen grofweg 4Ha.
  Aangezien een lintvormige opstelling praktisch niet haalbaar is, zal er in de praktijk gekozen moeten worden voor een opstelling in parallel geplaatste rijen waarbij de optimale onderlinge afstand wordt bepaald de schaduwhoek van de voorstaande rij panelen.
  Bij een (voor onze breedtegraad) min of meer optimale paneelhelling van ±30º betekent dat de rijen grofweg 3x breder zijn dan de opstelbreedte van de panelen zelf.
  Dat zou betekenen dat voor het vervangen/niet-plaatsen van één 6MW-molen niet ±4Ha maar wel ±12Ha (ruim 17 kingsize-voetbalvelden) aan grondoppervlak nodig zou zijn.
  Da’s een hele hoop grond…,
  veel meer grond dan de ±3-6 voetbalvelden per molen die meermaals uit de mond/pen van verscheidene 'Tegenwinders' meen te hebben vernomen.

  Maar klopt die berekening wel?
  Nee er klopt geen hout van de simpele berekening van Piet…;
  Het kost nog veel meer grond.

  Waarom kost het zoveel meer grond?
  Piet de Winter ging ervan uit dat een 5MW-molen grofweg evenveel stroom zou produceren als een 20.000 zonnepanelen…
  en dus de 6MW-molen uit ons rekenvoorbeeld het equivalent van ’maar liefst’ 24.000 panelen.
  De gedachte achter deze berekening uit de losse pols is simpel als elk paneel grofweg 250Wp levert dan leveren 24.000 panelen een opgesteld vermogen op van 6MWp en dat lijkt veel op een een molen met een Opgesteld vermogen van 6MW.
  Maar hoe begrijpelijk en simpel de berekening uit de losse pols ook mag lijken: er klopt weinig of niets van; Je kan het aantal 'Wattpieks' per zonnepaneel niet 1-op-1 gelijkstellen aan 'WindWatts' per molen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wattpiek versus WindWatt
   6MWp (=>24.000) aan zonnepanelen leveren bij ±1020 volzonuren/jaar grofweg 6.120.000kWh/jaar aan elektriciteit op…,
   genoeg voor ongeveer 200 huishoudens.
   Maar wat is de gemiddelde opbrengst van onze 6MW-molen?
   De opbrengst is natuurlijk niet afhankelijk van het aantal volzonuren maar wel van de gemiddelde windsnelheid.
   Gemakshalve wordt daarbij doorgaans de gemiddelde windsnelheid word gemeten op ashoogte van de rotor als uitgangspunt genomen.
   Gemiddeld waait het op grotere hoogte iets harder en constanter dan op geringere hoogte maar in deze regionen geldt een gemiddelde windsnelheid van ±6,5m/s onder de 100meter ashoogte en ongeveer 8,5 vanaf 100m ashoogte.

   Na enig zoeken heb ik verschillende opbrengstgegevens gevonden van reeds bestaande/draaiende 6MW-molens…,
   dat levert per 6MW-molen de volgende (gemeten) opbrengsten op:
   18.000.000kWh - 20.000.000kWh => gemiddelde windsnelheid van 6,5m/s
   22.000.000kWh - 25.000.000kWh => gemiddelde windsnelheid van 8,5m/s
   (genoeg voor tussen 6000 en ruim 8000 huishoudens per molen)

   rendement zonnepaneel versus windmolen
   Dat houdt dus grofweg in dat het rendement op opgesteld per WindWatt-vermogen dat 3-4x zo hoog ligt als bij een vergelijkbaar opgesteld Wattpiek-vermogen.
   M.a.w. inplaats van 24.000 panelen heb je grofweg tussen 70.000 en 100.000 panelen nodig om de opbrengst van één 6MW-molen te evenaren.

   Werkelijk ruimtebeslag aan zonneakkers
   Zoveel panelen vragen veel meer ruimte dan de 12 Ha waar we het eerder over hadden…,
   we hebben het dan over een zonneakker van 35Ha-50Ha per niet-geplaatste/vervangen 6MW-molen…,
   of voor de liefhebbers van voetbalvelden: tussen 50 en 70 kingsize voetbalvelden.

   Nu mag iedereen zelf berekenen hoeveel Ha-zonneakker er nodig is om alle N33-molens niet te hoeven plaatsen…;
   Maar als ik voorspel dat we dan al gauw moeten denken aan 1.500Ha (=>3km bij 5km) dan vallen de huidige initiatieven voor tussen 100Ha en 200Ha binnen onze gemeente en bij Sappemeer wat dat betreft echt door de mand.
   Daarnaast rijst de vraag of wel zoveel landbouwgrond blijvend kunnen missen.
   Daken zijn er echter meer dan genoeg in Nederland, zet eerst die eens goed vol met zonnepanelen…
   en heel misschien zijn ook die paar windmolens toch zo’n gek idee nog niet.

   Verwijderen
  2. Los van de hectares waar je verder niks meer mee kunt, vragen zonneparken ook veel meer subsidie om uit te kunnen dan windparken. Het verschil zal zo'n 10 tot 15 cent per kilowattuur zijn. Zoveel subsidie is gewoon niet beschikbaar. Zonder subsidie kan het alleen maar met de postcoderoos regeling zoals de zonneweide van Duurzaam Menterwolde waar deelnemers zelf de panelen betalen en de stroom afnemen. Van de geplande 5000 panelen zijn er in Zuidbroek nog maar 400 gereserveerd, dus de meesten leggen of panelen op eigen dak of kopen gewoon de stroom uit het stopcontact. Vers uit de kolencentrale.

   Verwijderen
  3. @Frans,
   subsidies komen en gaan...,
   kunnen wel ofwel niet worden toegekend...,
   em wel bij beschikking en niet zozeer bij recht.

   Maar ook zonder subsidies kan het allemaal best uit zolang de kostprijs per kWh niet hoger is dan c.a. 5¢/kWh à ¢6¢/kWh.
   Alles wat 'kopers' (na aftrek van energiebelasting en transportkosten) meer (willen) betalen is dan winst.
   Zodra de olieprijs (en daarmee die van kolen en gas) weer een beetje aantrekt is een prijs van 7¢/kWh beslist niet duur.

   Verwijderen
  4. Moeilijk om na te gaan wat de kostprijs van zonne-elektriciteit is. Maar ik doe een poging: Sunbrouck verkoopt panelen van 250Wp voor € 300 en vraagt daarnaast voor onderhoud en administratie € 10,00 per jaar. Als ik dat financier met spaargeld met een rente van 2% en een afschrijvingstermijn van 20 jaar, dan komen de kosten voor rente en afschrijving op € 18,35 per jaar. Daar komt nog die 10,00 bij en per jaar wordt dat 28,35 aan kosten. De opbrengst van dat paneel is ongeveer 275kWh. De kostprijs van die stroom is dus 10,3 cent per kWh.
   Een zakelijke investeerder rekent 4% rente en een afschrijvingsduur van 15 jaar. Rente en afschrijving worden dan 26,98 per jaar en de kostprijs van de stroom 13,4 cent per kWh.
   De particulier krijgt ruimschoots subsidie in de vorm van belastingaftrek van 14 cent per kWh. Maar de zakelijke investeerder kan niet zonder een subsidie van 13,4 cent kostprijs min 4,4 cent marktprijs, oftewel 9 cent per kWh. In het tegenwoordige tendersysteem voor het vragen om SDE+ subsidie kom je dan in de laatste en duurste fase uit en moet je maar afwachten of de subsidiepot niet leeg is.
   Mijn eerdere schatting van een verschil van 10 tot 15 cent zal eerder 5 tot 10 cent zijn.

   Verwijderen
  5. @Frans
   belasting en transportvergoeding worden betaald/doorbelast aan de verbruiker...,
   dat telt dus niet mee voor de kale kostprijs.

   Wat betreft de installatiekosten:
   Die liggen voor middelgrote installaties tussen 45kWp en 250kWp, zonder enige subsidie, al ver onder de €1,oo/Wp
   en 1Wp resulteert grofweg in een opbrengst van 1kWh/jaar.
   Dat betekent dat de kale productieprijs per kWh rond de 3¢ ligt.
   Beheers en administratiekosten moeten ruimschoots onder de 10%/kWh kunnen blijven als de administratiekosten al niet vrijwel geheel kunnen worden verrekend met het eventuele bedrag aan 'vast-recht' van klanten/abonnees...;

   Wie z'n stroom tegen dagprijzen/scondeprijzen op de 'vrije' elektricteitsmarkt/beurs wil verhandelen moet uiteraard wel terdege rekening houden met zowel de beheerskosten als de administratiekosten.

   Maar al bij al is bij een verkoopprijs van c.a. 5¢ een marge van 25%-30%/kWh mogelijk.
   Een dergelijke marge is zelfs rendabel bij installatie met geleend geld.

   Aantekening is wel dat de huur en/of verkrijgingsprijs van het installatie-oppervlak in deze berekening bewust niet is meegenomen...;
   M.a.w. dergelijke installatie horen thuis op (bestaande) daken van bedrijfsgebouwen (stallen, kassen, loodsen, kantoren) en woningen.
   Wie naast de pure installatiekosten van de hardware ook nog eens de verkrijgingsprijs van dak op grond moet terugverdienen moet of tevreden zijn met een lagere marge danwel een navenant hogere verkoopprijs/kWh berekenen.

   Bij dit alles is bewust geen rekening gehouden met eventuele subsidies. Kijken we even naar onze eigen installatie dan geeft die een bruto jaarrendement van >10% op de verkrijgingsprijs en installatie van de panelen.
   Na aftrek van diverse investeringsregelingen zoals een kleinschaligheidstoeslag en EIA zijn de werkelijke aanschaffingskosten fiscaal al gauw met een kleine 50% tot c.a. 80% te verminderen ten laste van eventuele bedrijfswinsten..., hetgeen afhankelijk van het betaalde belastingtarief een zeer aanzienlijke besparing/teruggave tot gevolg kan hebben.
   Je moet niet vreemd opkijken als dan de gehele installatie binnen 3-5jaar geheel kan zijn afgeschreven en daarna opbrengsten behoudens de doorgaande beheerskosten nog dik 20 jaar puur als winst kunnen en moeten worden beschouwd.

   Voor grote installaties die (noodgedwongen) in aanmerking komen voor SDE/SDE+ sudsidies is het plaatje geheel anders...;
   Je kunt er op binnenlopen zolang je snel en slim genoeg bent steeds tijdig in te schrijven en dus mee bedelen in de diverse subsidieslagen.
   De bedragen per kWh zijn (afhankelijk van de prijs voor olie/kolen/gas) riant te noemen. Maar als de prijs van andere energiedragers wijzigt kan dat ok tegen de energiesubsidie-ontvangers (die zich rijk gerekend hadden) werken.


   Verwijderen
  6. In mijn berekening zaten ook geen belasting en transportkosten.

   Behalve die € 10,00 per jaar van Sunbrouck zie ik niet hoe jij op 3 cent per kWh komt. Tenzij met een rente van 0% en een afschrijvingstermijn van 33 jaar.

   Verwijderen
  7. Een rekenvoorbeeld uit de praktijk

   Netto-kostprijs is gesteld op de aanschafwaarde/levensduur...,
   gemiddelde levensduur (vaak zelfs gegarandeerd) op minimaal 25 jaar.

   Niet elke investering gaat noodzakelijkerwijs gepaard met het lenen van geld…;
   Eventuele rentelasten horen dan ook feitelijk niet thuis in de netto-kostprijs maar bij eventuele (additionele) financieringslasten van vreemd geld.
   Financeringslasten betaal je uit bruto-opbrengsten (kostprijs + brutomarge).
   Als geld goedkoop is dalen de financieringslasten…,
   liggende gelden kosten 'niets' maar leveren (zeker bij de huidige rentestand) ook niets op.

   Reken nu even mee aan de hand van een (zeer reëel) voorbeeld:
   Zonnestroomset 100 kWp inclusief montage €82.000,oo (ex. BTW)
   Gemiddelde opbrengst per jaar 100.000 kWh => 1000kWh/kWp
   Gemiddelde levensduur van de installatie 25 jaar

   Historische Kostprijs voor 1kWh €82.000,oo ÷ 25jaar ÷ 100.000Kwh/jaar = € 0,0328/kWh

   Historische Kostprijs + Beheerskosten ±10%/kWh = Kostprijs ≈> € 0,036/kWh

   Kostprijs + marge 38,6% (da’s best veel voor een non-arbeidsintensief product) ≈> €0.05/kWh

   => 5 cent per kWh.

   Wie de installatie financiert met geleend geld tegen 10% (3% is meer reëel) moet er de eerste jaren geld bijleggen…,
   dat kan bij 10% dus niet echt uit maar bij 3% is het al geen echt probleem meer.

   Wie e.e.a. financiert met eigen geld heeft direct een rendement van iets minder dan € 5.000,oo/jaar…,
   das een rendement van ruim 6%/jaar over 25 jaar.
   Momenteel kan je echter probleemloos tussen de 7¢ en 9¢ per kWh 'vangen'…,
   dan loopt het rendement op richting 10% (bij ons ruim 11%).

   Wie vervolgens ook nog eens een flink deel van de investering belastingtechnisch kan afschrijven en/ofwel investeringsaftrek, kleinschaligheids- danwel energie-subsidies die ziet het rendement al gauw flink oplopen en tevens de feitelijke (niet fiscale) afschrijvingsduur flink teruglopen: Als al gezegd in ons geval naar ±3 jaar i.p.v. 25 jaar.
   M.a.w. woorden dan zijn na 3-5 jaar alle opbrengsten minus beheerskosten pure winst.

   Verwijderen
 7. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Avond, zoals ik er tegen aan kijk betreft de zonnegroep is te groot geworden...

  Als ik kijk naar Leek de "bejaarden" of verzorgingstehuis een directeur een paar mensen op de administratie en vooral niet te vergeten de verzorging volgens mijn weten zijn zij nog zelfstandig.

  Als ik nu kijk naar zonnehuisgroep noord dat zullen allemaal wel fantastische en zeer goed geleerde mensen zijn ja echt wel, maar als ik de bedragen ga optellen dan heb je niet over een paar slordige tonnen maar dan heb je het over miljoenen.

  En zoals mijn gedachten gaan dan zeg ik dit kan bruintje niet meer trekken.

  M.a.w. deuren sluiten wat hier gaat gebeuren tenminste dit zeggen de managers die behoorlijk veel hebben gestudeerd en hiervan zeg ik kijk naar de Gemeente Leek.

  En ik denk dat het er zo ongeveer uit ziet en echt nait aans.

  BeantwoordenVerwijderen