Teller

vrijdag 29 januari 2016

29012015

Ik heb niet meer te melden, dan dat de kroeg is geopend.

7 opmerkingen:

 1. Goedemorgen, de weersvoorspellingen, voor spellen niet veel goeds.Wat kun je dan beter doen als aan de bar hangen.De gesprekken komen meestal vanzelf, want iedereen heeft wel iets wat hij of zij in de groep wil gooien. Laten we eens beginnen met de werkgroep armoede bestrijding Midden Groningen, voorziet deze werkgroep in een behoefte of is het zinloos. omdat ieder mens de kansen in zijn of haar leven zelf moet pakken of kiezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mogguh lui. Hoe was de bijeenkomst gisteren?
  Mazzelmoooooj!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Best interessant.

   Er (b)lijkt een duidelijk oorzakelijk verband te zijn (te kunnen worden aangetoond) tussen plaatselijke bodemdalingseffecten (verzakkingen en de gaswinningsbevingen).
   Daarbij vallen een aantal effecten op:


   - Verticale en Horizontale effecten van bevingsgolven…
   De effecten en verschillen in tijd en snelheid waarmee de verticale en horizontale componenten van bevingsgolven zich voordoen en voortplanten.
   Het blijkt dat bij een beving veelal de golven met de sterkste verticaal uitwerkende componenten vaak voor de golven met de sterkste horizontale componenenten uitlopen.
   Hierdoor kunnen structuren/gebouwen door de 'verticale-golven’ als het ware tijdelijk los komen van de bodem (opgetild) om direct daarna doorelkaar te worden gerammeld door de 'horizontale-golven'.
   Volgens van der Gaag is het niet ondenkbaar, zelf logisch dat daardoor meer schades worden veroorzaakt dan wanneer de gasbevingen zich zouden gedragen als ’normale' aardbevingen, waarbij die golven in tijd doorgaans minder ver uit elkaar liggen en verschillen. Dit zou mede verklaren waarom de zich hier voordoende bevingen, die in absolute zin toch niet echt als zware bevingen kunnen worden bestempeld, toch zulke relatief grote schaes kunnen veroorzaken.

   - Reflectiegolven door ongelijkmatige opbouw van het sediment…
   Groningen en m.n. ook de omgeving van Noordbroek vormt een zeldzame lappendeken van aardlagen en grondsoorten waardoor de effecten van bevingen/golven door de bodem zich niet zo netjes gedragen als geologen 'willen' of zouden verwachten.
   Reflectiegoven en verschillen in de bodemstructuur waar de bevingsgolf zich voortplant kunnen er toe bijdragen dat de gevolgen van (gas)bevingen juist op relatief ver van het epicentrum verwijderde locaties (beduidend) groter zijn dan verwacht..n zelfs groter dan ter plekken van het epicentrum.

   - Liquificatie…
   Door bevingen en reflecties kunnen zeer plaatselijk effecten van (tijdelijke) liquificatie (verweking/liquifaction) optreden waardoor de bodem/bodemlagen tijdelijk alle draagkracht verliezen; De gevolgen ervan zijn divers maar je moet niet vreemd opkijken als er daardoor in de bovengrond al dan niet plotseling plaatselijk zettingen/verzakkingen optreden waarbij de zwaardere muren met hun funderingen ongelijkmatig en verder zakken van de lichtere muren en vloeren.

   - Ongelijkmatige winning…
   Daarnaast worden ook de plaatselijke gevolgen van de z'g. gelijkmatige bodemdaling als gevolg van winning sterk onderschat.
   Als voorbeeld werd gegeven dat (mede als gevolg van de verminderde winning rondom Loppersum) de direct rondom ons liggende putten opeen vol belast worden...;
   Zo zou de Klap van Hellum goed verklaartd kunnen worden doordat de locaties Siddeburen en Oudeweg tot juli min of meer stil lagen om daarna binnen enkele maanden opeens op volle kracht/maximaal te gaan pompen. Als gevolg van dit plaatselijk zeer stek pompen werd in enkele maanden tijd een duidelijk versterkte bodemdaling van enkele mm's waargenomen. Een dergelijke plaatselijk versterkte bodemdaling vertaald zich in verhoogde spanning in de bodem rondom dit gebied...,
   de Klap van Hellum zou je dus kunnen zien van de ontlading van die plotseling sterk verhoogde spanning.

   Verwijderen
  2. - geologie, bodemstructuren…
   De opbouw van de bodem in Groningen is zeer complex.
   De gelaagdheid is is zeer ongelijkmatig, met diepe doorsnijdingen van (van soms honderenden meteres dikke) kleislenken door andere sendimentslagen.
   Hierdoor heb je op de ene plek een keurige opbouw van gesteente lagen die even verderop ruw woordt verstoord door prehistorische getijde afzettingen van voormalige zeearmen en rivieren. ook moet je niet vreemd opkijken als blijkt onder zand op de ene plek een veenlaag en even verderop een kleilaag ligt danwel een kleilaag op een veenlaag of andersom.
   Gevolg is dat er plaatselijk grote verschillen zullen opterden als gevolg van bodemdalingen en de mede ook daardoor veranderen watervoerende lagen en het al dan niet zwellen en of krimpen daarvan.
   Ook moet je niet vreemd opkijken als bij het graven van bouwputten danwel het verzwaren/verlichten van dijklichamen e.d. de grond ongelijkmatig opveert of zelfs reageert als een wip waarvan de balans wordt veranderd.
   Gaswinning kan de oorzaak zijn dat die balans danwel belastbaarheid van de bodem plaatselijk verandert doordat de gasdragende-lagen door drukverlies inklinken (compactie) en bovendien die compactie-effecten van plek tot plek kunnen verschillen door de dikte van de gasdragende-lagen en de effecten van winningsdifferentiatie.


   Verder werd er ingegaan over het gebrek aan meetresultaten (o.a. met z.g. tilt-meters) en het geringe aantal of zelfs geheel ontbreken van diepere bodemsonderingen waardoor plaatselijk vaak niet duidelijk is wat ter plekke de (te verwachten) effecten op bevingen zijn als gevolg van de opbouw van de (diepere) ondergrond.
   Op veel plekken komen we niet veel verder van een meter en moeten we maar aannemen dat wat daaronder zit hetzelfde is als honderden meters tot kilometers verderop.
   Meten is weten…,
   en wie niet wil meten (NAM)…
   wil ook niets weten.

   Verwijderen
 3. Goedemorgen, ik zou haast zeggen met armoede bestrijding komt van de S.P., want deze groep heeft de afgelopen jaren niets anders geroepen menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

  Armoede

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @JP?. Een hele boeiende avond over een ingewikkelde materie. Uitleg gehad over de lagen in de grond en de wijze van meten van bevingen. Ook over de golfbewegingen van bevingen en de effecten daarvan op gebouwen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. huh? Gelukkig lag de sleutel onder de mat. Ik ben ja zeiknat, dus ook de verwarming wat hoger gedraaid, een beste tosti gemaakt en een pot vloeibaar teer gezet. even zitten, mantovani opgezet en dan weer verder de consumptiemaatschappij in ;)
  Twee-en-half jaar geleden liep ik wat voor joker met zo'n grote telefoon, nu is het al lang niet meer de grootste. Tijd voor een nieuwe, of voor een sim-only abonnement. En ja, ik weet dat ik 'm zelf betaal, maar meestal is dat goedkoper dan nieuw kopen. En makkelijker te verantwoorden naar mevrouw Pé. Het enige jammere is dat de Note 5 hier (nog) niet verkrijgbaar is.....
  Vraag: Wat is de beste smartphone om foto's mee te maken. Mooie foto's wel te verstaan, dus ook bij minder licht?

  Ik ga, als mijn broed'ren niet van suiker zijn, Stad in, heb ik tenminste wat te doen :) Dejacht is vaak leuker dan het bezit!

  Mazzelmooooooj

  BeantwoordenVerwijderen